InnoSetup ve FireBird

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Kullanıcı avatarı
gkimirti
Admin
Mesajlar: 1956
Kayıt: 02 Eyl 2003 03:44
Konum: İstanbul

InnoSetup ve FireBird

Mesaj gönderen gkimirti » 17 Haz 2004 04:35

Aramalar sonucu buldugum Innosetup scripti FireBird 1.0 icin olup,
FireBird 1.5 icin bir script su ana kadar bulamadım.
bende varolandan esinlenerek birazda tırmalayarak FireBird1.5 server kurulumu hazırladım. client kurulumuna hic bakmadım muhtemelen cok daha basit.
oncelikle Pc ye FireBird 1.5 final release kurarak ve InnoSetup+ISTool kurarak ise baslayalım.

Kurulum Win98-WinMe İşletim sisteminde farklı, Nt tabanlı işletim sistemlerinde farklı işlemler yapmakta

İşletim sistemini detekte ederek FbGuard'ı yada FireBird Guardian servisini baslatan/install ve deinstall eden bir exe programımız var.
Bu aslında FireBird 1.0 icin hazırlanmıs ama bazı degisiklikler ile ben 1.5 icin yeniden duzenledim. (Mesela NT tabanlı OS ler uzerinde servis kurma/baslatma /durdurma ve kaldırma islemleri Apiler ile yapılmakta, ama Fb 1.5 ta bir cok sorunlar ıkartmaya basladı, bende Fb1.5 paketindeki service programları instsvc ve instreg ile hallettim. )

Bu projenin kaynak kodunu en assagıda bulabilirsiniz.

InnoSetup scripti:

Kod: Tümünü seç

; Firebird 1.5 installation script(FbSetup.iss)

[Setup]
AppID=Firebird
AppName=Firebird
AdminPrivilegesRequired=true
AllowNoIcons=true
AlwaysShowComponentsList=true
AlwaysShowDirOnReadyPage=true
AlwaysShowGroupOnReadyPage=true
AppVerName=Firebird 1.5 Final Release
AppPublisher=Firebird Team
AppVersion=1.5
AppPublisherURL=http://www.FirebirdSQL.org
AppSupportURL=http://www.FirebirdSQL.org
AppUpdatesURL=http://www.FirebirdSQL.org
AppCopyright=Portions created by Inprise Corporation are Copyright © 2000, Inprise Corporation. Portions created by others are Copyright © 2000-2002, Firebird Project.

BackColor=clWhite

Compression=bzip
CreateAppDir=true

DefaultDirName={pf}\Firebird\Firebird_1_5
DefaultGroupName=Firebird
DirExistsWarning=auto
DisableDirPage=false
DisableStartupPrompt=false
DisableProgramGroupPage=false

FlatComponentsList=true

MinVersion=4.0.950,4.0.1381

OutputDir=D:\Project\Delphi\InnoSetup\FbSetup1.5
OutputBaseFilename=MyFbSetup

ShowComponentSizes=true
SourceDir=D:\Project\Delphi\InnoSetup\Firebird_1_5

UninstallDisplayIcon={app}\bin\ibserver.exe
UninstallLogMode=append
UninstallFilesDir={app}
Uninstallable=true
UsePreviousAppDir=false
UsePreviousGroup=true
UsePreviousSetupType=true

WizardStyle=modern
WindowShowCaption=true
WindowStartMaximized=false
WindowVisible=false
WindowResizable=true
WizardImageFile=D:\Project\Delphi\InnoSetup\FbSetup1.5\FireBirdLogo.bmp
WizardImageBackColor=$808000
WizardSmallImageFile=D:\Project\Delphi\InnoSetup\FbSetup1.5\SmallLogo.bmp

[Types]
Name: full; Description: Full installation
Name: compact; Description: Compact installation
Name: custom; Description: Customized installation; Flags: iscustom

[Components]

[Files]
Source: *.*; DestDir: {app}
Source: security.fdb; DestDir: {app}; DestName: security.fdb; Flags: onlyifdoesntexist
Source: security.fbk; DestDir: {app}; DestName: security.fbk; Flags: onlyifdoesntexist
Source: bin\msvcrt.dll; DestDir: {sys}; Flags: sharedfile uninsneveruninstall onlyifdoesntexist
Source: bin\*.*; DestDir: {app}\bin
Source: ..\FbSetup1.5\FbSvc\FbSvc.exe; DestDir: {app}\bin
Source: intl\*.*; DestDir: {app}\intl
Source: UDF\*.*; DestDir: {app}\UDF
Source: gds32.dll\GDS32.DLL; DestDir: {sys}; Flags: confirmoverwrite overwritereadonly sharedfile restartreplace comparetimestamp

Source: bin\msvcp60.dll; DestDir: {sys}; Flags: sharedfile restartreplace
[Icons]
Name: {group}\Readme; Filename: {app}\Readme.txt; WorkingDir: {app}

[Registry]
Root: HKLM; Subkey: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FirebirdGuardian; ValueType: string; ValueName: Description; ValueData: Firebird Guardian
Root: HKLM; Subkey: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FirebirdServer; ValueType: string; ValueName: Description; ValueData: Firebird Database Server

[Run]
Filename: {app}\bin\instreg.exe; Parameters: "i "; WorkingDir: {app}\bin; Flags: runminimized
FileName: {app}\bin\FbSvc.exe; Parameters: /install_guardian; WorkingDir: {app}\bin; Flags: runminimized

[UninstallRun]
FileName: {app}\bin\FbSvc.exe; Parameters: /deinstall_guardian; WorkingDir: {app}\bin; Flags: runminimized
FileName: {app}\bin\FbSvc.exe; Parameters: /stop_server; WorkingDir: {app}\bin; Flags: runminimized
Filename: {app}\bin\instreg.exe; Parameters: r; WorkingDir: {app}\bin; Flags: runminimized

[Languages]
Name: default; MessagesFile: compiler:Default.isl
[_ISTool]
Use7zip=false
[UninstallDelete]
Name: {app}; Type: filesandordirs
 • Burada benim kaynak dizinim (Firebird dosyalarının bulundugu)
  D:\Project\Delphi\InnoSetup\FbSetup1.5\
  scripti derlerken bu dizini Firebird kurdugunuz yerle degistirin
 • Source: ..\FbSetup1.5\FbSvc\FbSvc.exe; DestDir: {app}\bin
  FbSvc.exe yi olusturup bir yere koyun ve yolunu degistrin
 • Source: gds32.dll\GDS32.DLL; DestDir: {sys};
  Normalde Gds32.dll <WindowsSystem> icinde olmalı
  dosya yolunu guncellemeniz gerekmekte

FbSvc.dpr

Kod: Tümünü seç

program FbSvc;

uses
 Forms, Registry, Windows, Messages, Dialogs, WinSvc, SysUtils;

{$R *.RES}

function GetPath: string;
var
 regFirebird: TRegistry;
begin
 Result := '';
 regFirebird := TRegistry.Create;
 try
  regFirebird.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  if
   (regFirebird.OpenKeyReadOnly('Software\Firebird Project\Firebird Server\Instances')
   = True) then
   Result := Trim(regFirebird.ReadString('DefaultInstance'));
 finally
  regFirebird.CloseKey;
  regFirebird.Free;
 end;
end;

function IsNT: Boolean;
var
 OSVersion: TOSVersionInfo;
begin
 Result := False;
 OSVersion.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(OSVersion);
 if (GetVersionEx(OSVersion)) then
 begin
  case OSVersion.dwPlatformID of
   VER_PLATFORM_WIN32_NT:
    Result := True;
  else
   Result := False;
  end;
 end;
end;

function StopServer: Boolean;
var
 lHWND: HWND;
 sFirebirdPath, sExecName: string;
 lArray: array[0..255] of Char;
begin
 Result := False;
 if (IsNT = True) then
 begin
  sFirebirdPath := GetPath;
  if (sFirebirdPath <> '') then
  begin
   sExecName := Format('%s%s', [sFirebirdPath, 'bin\instsvc.exe stop']);
   if (WinExec(StrPCopy(lArray, sExecName), 2) > 31) then
    Result := True;
  end;
 end
 else
 begin
  lHWND := FindWindow('FB_Server', 'Firebird Server');
  if (PostMessage(lHWND, WM_CLOSE, 0, 0) <> Null) then
   Result := True;
  Application.ProcessMessages;
 end;
end;

function InstallAndStartGuardian: Boolean;
var
 sFirebirdPath, sExecName: string;
 lArray: array[0..255] of Char;
 bResultInstall, bResultStart: Boolean;
begin
 Result := False;
 if (IsNT = True) then
 begin
  sFirebirdPath := GetPath;
  if (sFirebirdPath <> '') then
  begin
   //service install
   sExecName := Format('%s%s', [sFirebirdPath,
    'bin\instsvc.exe i -s -g -a']);
   if (WinExec(StrPCopy(lArray, sExecName), 2) > 31) then
    Result := True;
  end;
 end
 else
 begin
  bResultInstall := False;
  bResultStart := False;
  sFirebirdPath := GetPath;
  with TRegistry.Create do
  try
   RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
   if (OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', False) = True)
    then
   begin
    WriteString('Firebird Guardian', sFirebirdPath + 'bin\fbguard.exe -a');
    bResultInstall := True;
   end;
  finally
   CloseKey;
   Free;
  end;
  if (sFirebirdPath <> '') then
  begin
   sExecName := Format('%s%s', [sFirebirdPath, 'bin\fbguard.exe']);
   if (WinExec(StrPCopy(lArray, sExecName), 2) > 31) then
    bResultStart := True;
  end;
  if ((bResultInstall = True) and (bResultStart = True)) then
   Result := True;
 end;
end;

function StopAndDeinstallGuardian: Boolean;
var
 lHWND: HWND;
 sFirebirdPath, sExecName: string;
 lArray: array[0..255] of Char;
 bResultDeInstall, bResultStop: Boolean;
begin
 Result := False;
 if (IsNT = True) then
 begin
  sFirebirdPath := GetPath;
  if (sFirebirdPath <> '') then
  begin
  //service stop and uninstall
   sExecName := Format('%s%s', [sFirebirdPath, 'bin\instsvc.exe stop']);
   if (WinExec(StrPCopy(lArray, sExecName), 2) > 31) then
   begin
    sExecName := Format('%s%s', [sFirebirdPath, 'bin\instsvc.exe r']);
    if (WinExec(StrPCopy(lArray, sExecName), 2) > 31) then
     Result := True;
   end;
  end;
 end
 else
 begin
  bResultStop := False;
  bResultDeinstall := False;
  lHWND := FindWindow('FB_Server', 'Firebird Server');
  if (PostMessage(lHWND, WM_CLOSE, 0, 0) <> Null) then
   bResultStop := True;
  Application.ProcessMessages;
  with TRegistry.Create do
  try
   RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
   if (OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', False) = True)
    then
    bResultDeinstall := DeleteValue('Firebird Guardian');
  finally
   CloseKey;
   Free;
  end;
  if ((bResultStop = True) and (bResultDeinstall = True)) then
   Result := True;
 end;
end;

var
 I: Byte;
begin
 for I := 1 to ParamCount do
 begin
  if (UpperCase(ParamStr(I)) = '/INSTALL_GUARDIAN') then
   InstallAndStartGuardian;
  if (UpperCase(ParamStr(I)) = '/DEINSTALL_GUARDIAN') then
   StopAndDeinstallGuardian;
  if (UpperCase(ParamStr(I)) = '/STOP_SERVER') then
   StopServer;
 end;
 Application.Initialize;
end.
Takıldıgınız bir husus olursa bu baslıgın altına yazın
unuttugum bir seyler vs. varsa duzelteyim
Hepinize kolay gelsin, Fayırbördcüler...
ÜŞENME,ERTELEME,VAZGEÇME
Oğlum Yusuf'un yeni oyunu :mrgreen: Google Play üzerinde
Linear Minimalist Puzzle ve Smash Drift
👉 https://goo.gl/8S31tD 👈
👉 http://bit.ly/2OJos6P 👈

Kullanıcı avatarı
fahrettin
Admin
Mesajlar: 2619
Kayıt: 11 Haz 2003 09:38
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen fahrettin » 18 Haz 2004 08:03

faydalı bir eser olmuş... :)
* http://www.fahrettin.org Manzara Fotoğraflarım... :)
* http://delphiturkiye.gunduz.info Seminerler... ;)
* http://www.hakmar.com.tr Kalite bir haktır... 8)

name
Kıdemli Üye
Mesajlar: 243
Kayıt: 09 Ağu 2003 01:11
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen name » 18 Haz 2004 01:59

FB15'in zaten hazır kurulumu dosyası var neden yeni bir kurulum oluşturmanız gerekti anlamadım. :?:

Kullanıcı avatarı
mussimsek
Admin
Mesajlar: 7494
Kayıt: 09 Haz 2003 11:26
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen mussimsek » 18 Haz 2004 02:01

kurulumla birlikte kendi programınızı da kurmak isterseniz böyle birşey şart. Son Kullanıcı'ya programı kur, sonra Firebird'ü de şöyle kuracan diyemiyorsunuz.

Gökmen, eline sağlık.

Kolay gelsin.

name
Kıdemli Üye
Mesajlar: 243
Kayıt: 09 Ağu 2003 01:11
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen name » 18 Haz 2004 02:10

Inno setup ile oluşturulmuş bütün kurulum programlarının sesiz çalışması için parametre girebiliyorsunuz. Eğer kurulumu "/SILENT" "/VERYSILENT" parametreleri ile çalıştırırsanız kurulum default ayarları ile sessiz sedasız çalışıyor ve bitiyor. Diğer parametreler innosetup yardımda var.

Ben yaptığım prg'nin script'inde fb kurulumu değilmi diye bakıp ona göre fb'nin setup'ını bu şekilde çelıştırıyorum.

Kullanıcı avatarı
gkimirti
Admin
Mesajlar: 1956
Kayıt: 02 Eyl 2003 03:44
Konum: İstanbul

Mesaj gönderen gkimirti » 18 Haz 2004 02:13

ewt aynen adminin dedigi gibi
Adam Firebir nedir yenir mi, diye bon bon bakar sonra
son kullanıcı zaten neyin ne oldugunuda bilmek zorunda degil
bu yaklasım programcının sonkullanıcıya yapılacak bir sey bırakmaması iccin sart bence
Ayrıca Client kurulum icim programınız ile gds32.dll aynı dizinde olsa yetiyor
ek bir sey yapmaya gerek yok
Win98,Me,Win2000 pro ve Xp Pro da denedim sorunsuz calısıyor...
ÜŞENME,ERTELEME,VAZGEÇME
Oğlum Yusuf'un yeni oyunu :mrgreen: Google Play üzerinde
Linear Minimalist Puzzle ve Smash Drift
👉 https://goo.gl/8S31tD 👈
👉 http://bit.ly/2OJos6P 👈

Kullanıcı avatarı
husonet
Admin
Mesajlar: 2958
Kayıt: 25 Haz 2003 01:14
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen husonet » 18 Haz 2004 02:36

Eline Sağlık Hocam

Gazete manşetleri
* DİKKAT :Lütfen forum kurallarını okuyalım ve uyalım...!
* Warez,crack vs. paylaşımı kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı avatarı
y.kulac
Üye
Mesajlar: 275
Kayıt: 08 Kas 2003 12:03
Konum: sapanca/sakarya

Mesaj gönderen y.kulac » 06 Nis 2005 03:57

s.a.
hocam, programı çalıştırınca aşağıdaki satırda hata veriyor.

Kod: Tümünü seç

if (PostMessage(lHWND, WM_CLOSE, 0, 0) <> Null) then
nedeni ne olabilir acaba
iyi çalışmalar.
Güzel gören güzel düşünür (S.Nursi k.s.)

Kullanıcı avatarı
fatihtolgaata
Üye
Mesajlar: 382
Kayıt: 04 Mar 2004 09:46
Konum: K.çekmece / İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen fatihtolgaata » 10 Nis 2005 03:28

çok sağol dostum

Kullanıcı avatarı
Fatih!
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1172
Kayıt: 26 Kas 2004 10:46
Konum: Malatya
İletişim:

Mesaj gönderen Fatih! » 05 Haz 2005 08:54

bende de null bölümlerinde undeclerated identifier hatası veriyor :roll:

Kullanıcı avatarı
y.kulac
Üye
Mesajlar: 275
Kayıt: 08 Kas 2003 12:03
Konum: sapanca/sakarya

Mesaj gönderen y.kulac » 16 Haz 2005 11:31

s.a.

Kod: Tümünü seç

if (PostMessage(lHWND, WM_CLOSE, 0, 0) <> Null) then 
null yerine 0, ' ' , '0' yazdım. ama hata vermeye devam ediyor.
null kelime anlamı olarak sözlüklerde geçersiz, hükümsüz olarak geçiyor.
bu sorunu nasıl halledebiliriz.
iyi çalışmalar.
Güzel gören güzel düşünür (S.Nursi k.s.)

Kullanıcı avatarı
mussimsek
Admin
Mesajlar: 7494
Kayıt: 09 Haz 2003 11:26
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen mussimsek » 16 Haz 2005 11:48

FAOsoft yazdı:bende de null bölümlerinde undeclerated identifier hatası veriyor :roll:
üzerine gelip F1 yapın. Hangi unitte tanımlı olduğu vardır. Onu uses kımına ekleyin.

Kolay gelsin.

Kullanıcı avatarı
mussimsek
Admin
Mesajlar: 7494
Kayıt: 09 Haz 2003 11:26
Konum: İstanbul
İletişim:

Mesaj gönderen mussimsek » 16 Haz 2005 11:52

y.kulac yazdı:s.a.
hocam, programı çalıştırınca aşağıdaki satırda hata veriyor.
hata veriyor??? bu cümleyi lügatinden sil hocam. "xxx hatasını veriyor" şeklinde konuş/yaz her zaman. Hata nedir, hatayı yazabilir misin?

Kolay gelsin.

Kullanıcı avatarı
y.kulac
Üye
Mesajlar: 275
Kayıt: 08 Kas 2003 12:03
Konum: sapanca/sakarya

Mesaj gönderen y.kulac » 16 Haz 2005 12:18

s.a.
sayın adminim siz "hata veriyor??? bu cümleyi lügatinden sil hocam."
dersinizde ben silmez miyim?. sildim gitti. haklısınız. hatayı yazmazsak arkadaşlar nasıl yardımcı olacak.
verdiği hata "undeclerated identifier " hatası idi.

söylediğiniz gibi unit hatası imiş. Variants uses bölümünde tanımlayınca problem çözüldü.
sağlıcakla kalın.
En son y.kulac tarafından 16 Haz 2005 12:31 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Güzel gören güzel düşünür (S.Nursi k.s.)

Kullanıcı avatarı
vedatkaba
Kıdemli Üye
Mesajlar: 866
Kayıt: 06 Oca 2004 06:50
Konum: DARICA/GEBZE

Mesaj gönderen vedatkaba » 16 Haz 2005 12:26

Bende hata vermiyor,belkide gerekli unitleri eklemediniz.Birde sevgili adminim bu scripti kendi programımız için yazdığımız scriptin neresine yazsak daha makbule geçer veya nasıl yapcaz.ben başarılı olamadım bu konuda.bilgilendirirseniz sevinirim.
***********************************
Kamil odur ki; koya dünyada bir eser,
Eseri olmayanın, yerinde yeller eser.

***********************************

Cevapla