ytl yazı ile gösterme, para okuma,Sayıyı Yazıya çevirme

Firebird ve Interbase veritabanları ve SQL komutlarıyla ilgli sorularınızı sorabilirsiniz. Delphi tarafındaki sorularınızı lütfen Programlama forumunda sorunuz.
Cevapla
akdatilla
Üye
Mesajlar: 292
Kayıt: 02 Nis 2006 05:04
Konum: Antalya

ytl yazı ile gösterme, para okuma,Sayıyı Yazıya çevirme

Mesaj gönderen akdatilla » 30 Kas 2007 03:59

merhaba arkadaşlar
aşağıdaki kodlar tarafımca yazılıp ihtiyacı olabilecek arkadaşlara sunulmuştur. Kodlarda bazı dış kaynaklardan yararlandım.
Özellikle çevirme komutunun orjinali bir delphi fonksiyonundan alınmış
firebird'e güçlükle çevrilmiştir.
SP_SUBNUMSTR sp'si SP_SUBSTRING isimli dışarıdan aldığım bir sp'nin kısaltılmış şeklidir.

Kodlar üzerinde çalışılarak daha hızlı, daha kısa kodlar üretilebilir.
Yeni üreteceğiniz kodlardan hepimizin yararlanabilmesi için bu foruma eklemenizi rica ediyorum.

Not: Bu kodların SQLServer versiyonu aşağıdaki linkden görülebiir.
viewtopic.php?p=124597#124597

Kolay gelsin.

Kod: Tümünü seç

CREATE TABLE BSMBINLER (
  BIN_HANE  SMALLINT NOT NULL,
  BIN_DEGERI VARCHAR(16)
);

CREATE TABLE BSMYUZLER (
  YUZ_Y    SMALLINT NOT NULL,
  YUZ_Z    SMALLINT NOT NULL,
  YUZ_DEGERI VARCHAR(10)
);

--tablolar içinde olması gerekli veriler
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (1,'Seksilyon');
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (2,'Kentrilyon');
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (3,'Katrilyon');
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (4,'Trilyon');
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (5,'Milyar');
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (6,'Milyon');
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (7,'Bin');
INSERT INTO BSMBINLER (BIN_HANE,BIN_DEGERI) VALUES (8,'');

INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,0,'');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,1,'Yüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,2,'İkiyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,3,'Üçyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,4,'Dörtyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,5,'Beşyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,6,'Altıyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,7,'Yediyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,8,'Sekizyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (1,9,'Dokuzyüz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,0,'');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,1,'On');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,2,'Yirmi');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,3,'Otuz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,4,'Kırk');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,5,'Elli');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,6,'Altmış');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,7,'Yetmiş');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,8,'Seksen');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (2,9,'Doksan');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,0,'');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,1,'Bir');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,2,'İki');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,3,'Üç');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,4,'Dört');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,5,'Beş');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,6,'Altı');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,7,'Yedi');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,8,'Sekiz');
INSERT INTO BSMYUZLER (YUZ_Y,YUZ_Z,YUZ_DEGERI) VALUES (3,9,'Dokuz');

--çevirme için gerekli bir sp
CREATE PROCEDURE SP_SUBNUMSTR (
  SRC               VARCHAR (255),
  START_AT             INTEGER,
  NLEN               INTEGER
  )
RETURNS (
  RESULT             VARCHAR (255)
  )
AS
  declare variable II INTEGER;
  declare variable VGL VARCHAR(255);
  declare variable PFX VARCHAR(255);
  declare variable C CHAR(1);
BEGIN

 IF ( START_AT <= 0 ) THEN START_AT = 1;
 IF ( START_AT > 255 ) THEN START_AT = 255;

 IF ( NLEN > 255 ) THEN NLEN = 255;
 IF ( NLEN < 1 OR NLEN IS NULL ) THEN NLEN = 1;

 VGL = '';
 RESULT = '';
 PFX = '';

  IF ( START_AT > 1 ) THEN
  BEGIN
   II = 1;
   WHILE ( II < START_AT ) DO
   BEGIN
    PFX = PFX || '_';
    II = II + 1;
   END
  END
  II = START_AT;
  WHILE ( II < NLEN + START_AT ) DO
  BEGIN
  C = ' ';

   IF ( SRC LIKE PFX || ' %' ) THEN C = ' ';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '0%' ) THEN C = '0';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '1%' ) THEN C = '1';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '2%' ) THEN C = '2';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '3%' ) THEN C = '3';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '4%' ) THEN C = '4';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '5%' ) THEN C = '5';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '6%' ) THEN C = '6';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '7%' ) THEN C = '7';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '8%' ) THEN C = '8';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '9%' ) THEN C = '9';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || '.%' ) THEN C = '.';
   ELSE IF ( SRC LIKE PFX || ',%' ) THEN C = ',';
   RESULT = RESULT || :C;

   PFX = PFX || '_';
   II = II + 1;
   IF ( II > 255 ) THEN
   BEGIN
    SUSPEND;
    EXIT;
   END
  END
  SUSPEND;
 END--Tamsayıyı yazı ile çıktı veren sp 
CREATE PROCEDURE YAZIILEGOSTER(VSAYI DOUBLE PRECISION) RETURNS (VSONUC VARCHAR(750))
AS
 declare variable Vi INT;
 declare variable Vy INT;
 declare variable Vz INT;
 declare variable VParca VARCHAR(5);
 declare variable VASt VARCHAR(24);
 declare variable VEkSt VARCHAR(26);
 declare variable VAraSonuc VARCHAR(2000);
 declare variable Vn INT;
 declare variable VRPos Int;
 declare variable Vhane Int;
 declare variable VBSt VARCHAR(24);
 declare variable VRSubstr VARCHAR (255);
BEGIN
  VSONUC='';
  VBSt=CAST(:VSAYI AS VARCHAR(24));
  VASt='';
  execute procedure LEN :VBSt returning_values :Vn;
  Vi=:Vn;
  Vj=0;
  --return cast(Vi as varchar(5))
  while (:Vi>0) DO
  begin
    vj=:vj+1;
    EXECUTE PROCEDURE SP_SUBNUMSTR :VBSt,:Vi,1 returning_values :VRSubstr;
    if (:VRSubstr='.') then
    Begin
      VASt='';
      Vn=:Vn-:vj;
      Vj=0;
    end
    else
    if (:VRSubstr<>' ') then
    VASt=:VASt||:VRSubstr;
    Vi=:Vi-1;
  end
  Vi=1;
  Vhane=1;
  while (:Vi<=:Vn) do
  begin
     EXECUTE PROCEDURE SP_SUBNUMSTR :VASt,:Vi,3 returning_values :VRSubstr;
     VParca=:VRSubstr;
     VAraSonuc='';
     Vy=1;
     while (:Vy<4) do
     begin
       EXECUTE PROCEDURE SP_SUBNUMSTR :VParca,4-:Vy,1 returning_values :VRSubstr;
       if (not((:VRSubstr is null) or (:VRSubstr=' '))) then
       begin
        Vz=cast(:VRSubstr as int);
        select :VAraSonuc||' '||YUZ_DEGERI from BSMYUZLER where YUZ_Y=:Vy AND YUZ_Z=:Vz
        into :VAraSonuc;
       end
       Vy=:Vy+1;
     end
     if (:VAraSonuc<>'') then
     select :VAraSonuc||' '||BIN_DEGERI FROM BSMBINLER WHERE BIN_HANE=9-:Vhane into :VAraSonuc;
     if (:VAraSonuc='Bir Bin') then VAraSonuc='Bin';
     Vi=:Vi+3;
     Vhane=:Vhane+1;
     VSONUC=:VAraSonuc||:VSONUC;
  end
  suspend;
END

--YTL sayıyı yazı ile çıktı veren sp
CREATE PROCEDURE KURUSLUOKU(VSAYI DOUBLE PRECISION) RETURNS (VSONUC VARCHAR(250))
AS
 declare variable VTAMKISMI DOUBLE PRECISION;
 declare variable VONDAKISMI DOUBLE PRECISION;
 declare variable VGSAYI DOUBLE PRECISION;
 declare variable VSVal VARCHAR(60);

BEGIN
  VGSAYI=FLOOR(:VSAYI);
  VTAMKISMI=:VGSAYI;
  VGSAYI=ROUND(VSAYI*100,0)-VGSAYI*100;
  VONDAKISMI=:VGSAYI;
  VSONUC='';
  IF (:VTAMKISMI>0) THEN
  Begin
    execute procedure YAZIILEGOSTER :VTAMKISMI returning_values :VSVAL;
  end
  if (:VSVAL<>'') then VSONUC=:VSONUC||VSVal||' YTL';
  IF (:VONDAKISMI>0) Then
  Begin
    VSVal='';
    execute procedure YAZIILEGOSTER :VONDAKISMI returning_values :VSVal;
    if (:VSVAL<>'') then VSONUC=:VSONUC||VSVal||' YKR';
  end
  suspend;
END

--Örnek Okuma Komutu:
SELECT * FROM KURUSLUOKU(3215.245)

Nail19
Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: 24 Kas 2004 10:51
Konum: İzmir, Gaziemir

Mesaj gönderen Nail19 » 26 Ara 2007 06:07

Yazmış olduğun kodlar için teşekkür ederim. Emeğine sağlık.

Fakat ben senin gönderdiğin haliyle çalıştıramadım. Bu nedenle senin kodlarda düzenleme ve ilaveler yaptım. Onları gönderiyorum.

Kod: Tümünü seç

--------------------- Udf Ekledim.
DECLARE EXTERNAL FUNCTION FLOOR
  DOUBLE PRECISION
RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE
ENTRY_POINT 'IB_UDF_floor' MODULE_NAME 'ib_udf';---------------------
CREATE PROCEDURE KURUSLUOKU (
  vsayi double precision)
returns (
  vsonuc varchar(250))
as
declare variable vtamkismi numeric(18,2);
declare variable vondakismi numeric(18,2);
declare variable vgsayi numeric(18,2);
declare variable vsval varchar(60);
BEGIN 
  VGSAYI=FLOOR(:VSAYI);
  VTAMKISMI=:VGSAYI; 
-- VGSAYI=ROUND(VSAYI*100,0)-VGSAYI*100;
-- VONDAKISMI=:VGSAYI;
  vondakismi=(:vsayi-:vtamkismi)*100;
  VSONUC=''; 
  IF (:VTAMKISMI>0) THEN 
  Begin 
    execute procedure YAZIILEGOSTER :VTAMKISMI returning_values :VSVAL; 
  end 
  if (:VSVAL<>'') then VSONUC=:VSONUC||VSVal||' YTL'; 
  IF (:VONDAKISMI>0) Then 
  Begin 
    VSVal=''; 
    execute procedure YAZIILEGOSTER :VONDAKISMI returning_values :VSVal; 
    if (:VSVAL<>'') then VSONUC=:VSONUC||VSVal||' YKR'; 
  end 
  suspend; 
END---------------------Procedure Ekledim.
CREATE PROCEDURE LEN (
  str varchar(100))
returns (
  len integer)
as
declare variable pat varchar(100);
BEGIN 
 len = null; 
 IF (str IS NULL) THEN EXIT; 

 pat = ''; 
 len = 0; 
 WHILE (NOT str LIKE pat) DO BEGIN 
  pat = pat || '_'; 
  len = len + 1; 
 END 
END
--onaydin  ARKADAŞIMIZIN YAPTIĞI PROCEDURE


---------------------
CREATE PROCEDURE YAZIILEGOSTER (
  vsayi double precision)
returns (
  vsonuc varchar(750))
as
declare variable vi integer;
declare variable vy integer;
declare variable vz integer;
declare variable vj integer;
declare variable vparca varchar(5);
declare variable vast varchar(24);
declare variable vekst varchar(26);
declare variable varasonuc varchar(2000);
declare variable vn integer;
declare variable vrpos integer;
declare variable vhane integer;
declare variable vbst varchar(24);
declare variable vrsubstr varchar(255);
BEGIN 
  VSONUC=''; 
  VBSt=CAST(:VSAYI AS VARCHAR(24)); 
  VASt=''; 
--burasıyok  execute procedure LEN :VBSt returning_values :Vn;
 execute procedure LEN(:vbst) returning_values :Vn;
  Vi=:Vn; 
  Vj=0; 
  --return cast(Vi as varchar(5)) 
  while (:Vi>0) DO 
  begin 
    vj=:vj+1; 
    EXECUTE PROCEDURE SP_SUBNUMSTR :VBSt,:Vi,1 returning_values :VRSubstr; 
    if (:VRSubstr='.') then 
    Begin 
      VASt=''; 
      Vn=:Vn-:vj; 
      Vj=0; 
    end 
    else 
    if (:VRSubstr<>' ') then 
    VASt=:VASt||:VRSubstr; 
    Vi=:Vi-1; 
  end 
  Vi=1; 
  Vhane=1; 
  while (:Vi<=:Vn) do 
  begin 
     EXECUTE PROCEDURE SP_SUBNUMSTR :VASt,:Vi,3 returning_values :VRSubstr; 
     VParca=:VRSubstr; 
     VAraSonuc=''; 
     Vy=1; 
     while (:Vy<4) do 
     begin 
       EXECUTE PROCEDURE SP_SUBNUMSTR :VParca,4-:Vy,1 returning_values :VRSubstr; 
       if (not((:VRSubstr is null) or (:VRSubstr=' '))) then 
       begin 
        Vz=cast(:VRSubstr as int); 
        select :VAraSonuc||' '||YUZ_DEGERI from BSMYUZLER where YUZ_Y=:Vy AND YUZ_Z=:Vz 
        into :VAraSonuc; 
       end 
       Vy=:Vy+1; 
     end 
     if (:VAraSonuc<>'') then 
     select :VAraSonuc||' '||BIN_DEGERI FROM BSMBINLER WHERE BIN_HANE=9-:Vhane into :VAraSonuc; 
     if (:VAraSonuc=' Bir Bin') then VAraSonuc='Bin';
     Vi=:Vi+3; 
     Vhane=:Vhane+1; 
     VSONUC=:VAraSonuc||:VSONUC; 
  end 
  suspend; 
END


akdatilla
Üye
Mesajlar: 292
Kayıt: 02 Nis 2006 05:04
Konum: Antalya

Mesaj gönderen akdatilla » 27 Ara 2007 12:14

merhaba
Kodlarda bir yazım hatam var sanırım. (:) işareti koymamışım bir değişkenin üzerine. Ancak bu halde de çalışıyor doğrusu.
Ben firebird 2.x kullanıyorum. Firebird 1.5.x de bu haliyle çalışmayabilir.
Len() sp'sini,
udf'leri yazmadım. Kusura bakmayın.
Ben'deki len() sp'sini kontrol ettim. Nail beyin gönderdiği kodlarla aynı.
Ben len() sp'sini birsüre önce yabancı bir internet sitesinden almıştım.

udfler
http://rfunc.sourceforge.net/
adresinden indirebileceğiniz.rfunc.dll dosyasından kullanılabilir.

Cevapla