Browser kapatma

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Altıner
Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 28 Ara 2020 09:06

Browser kapatma

Mesaj gönderen Altıner »

Merhaba,

Birçok programı aşağıdaki kodlarla kapatıyorum Fakat Avastın browserını bir türlü kapatmıyor bu sorunu nasıl çözebilirim?

Kod: Tümünü seç

var
CloseName: String;

Kod: Tümünü seç

procedure TMainForm.TimerBrowserClose(Sender: TObject); 
var
 Aa, Bb: Integer;
begin
 if IdIPWatch.ForceCheck then
 begin
  Aa := StrToInt(TextKalanSure.Text);
  Bb := Aa - 1;
  TextKalanSure.Text := IntToStr(Bb);
  if Aa = 3 then
  begin
   ProgramClose(CloseName);
  end;
  end;
  end;


Kod: Tümünü seç

function TMainForm.ProgramClose(ExeFileName: String): Integer;
const
 PROCESS_TERMINATE = $0001;
var
 ContinueLoop: BOOL;
 FSnapshotHandle: THandle;
 FProcessEntry32: TProcessEntry32;
begin
 Result := 0;
 FSnapshotHandle := CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 FProcessEntry32.dwSize := SizeOf(FProcessEntry32);
 ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
 while Integer(ContinueLoop) <> 0 do
 begin
  if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeFile)) = UpperCase(ExeFileName)) or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) = UpperCase(ExeFileName))) then
   Result := Integer(TerminateProcess(OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, BOOL(0), FProcessEntry32.th32ProcessID), 0));
  ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
 end;
 CloseHandle(FSnapshotHandle);
end;
Cevapla