N11 Api Entegrasyonu

Yapmak istediğiniz işle ilgili doğru bileşeni bulmak için burayı kullanabilirsiniz. Sadece bulmak için, diğer sorular Programlama forumuna lütfen.
Forum kuralları
Bu forum sadece yapacağınız işle alakalı doğru bileşeni bulmak içindir. Şöyle bir şey yapmam lazım, hangi bileşeni kullanıyım diyorsanız, doğru yerdesiniz.
Cevapla
jakarta2
Üye
Mesajlar: 74
Kayıt: 20 Nis 2015 06:51
İletişim:

N11 Api Entegrasyonu

Mesaj gönderen jakarta2 »

Merhabalar;

N11 ile Api Entegrasyonu yaparak kategori listesi görüntülemeye çalışıyorum. Kodlarım aşağıdaki gibidir. CategoryService.wsdl dosyasını import ederek CategoryService.pas dosyasını oluşturdum. appKey ve appSecret'i kullanıcının satış sayfasından oluşturdum. Fakat category_ değeri gelmiyor neden olabilir?

unit n11categori;

interface

uses
Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Soap.InvokeRegistry, Soap.Rio,
Soap.SOAPHTTPClient, Vcl.StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
HTTPRIO1: THTTPRIO;
Memo1: TMemo;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
public
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses CategoryService;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
authentication_ : Authentication;
request : GetTopLevelCategoriesRequest;
port : CategoryServicePort;
category_ : CategoryService.TopCategoryList;
i :integer;
begin
authentication_:=Authentication.Create;
authentication_.appKey:='5dc2ba1a-b044-49a7-b12d-09d91xxxxxxx';
authentication_.appSecret:='ZLieHYPZxxxxxx';

port:=CategoryService.GetCategoryServicePort(False,'',HTTPRIO1);

request:=GetTopLevelCategoriesRequest.Create();
request.auth:=authentication_;
category_:= port.GetTopLevelCategories(request).categoryList;

for i := 0 to Length( category_ ) - 1 do
begin
Memo1.Lines.Add( Format('%d nolu nesne id:%d , name_:%s' , [i,category_.id , category_.name_]) );
end;
end;

end.
jakarta2
Üye
Mesajlar: 74
Kayıt: 20 Nis 2015 06:51
İletişim:

Re: N11 Api Entegrasyonu

Mesaj gönderen jakarta2 »

Kendi cevabımı kendim vereyim. Kodlarda herhangi bir problem yok. Apikey ve Apisecret'i silip yeniden oluşturdum düzeldi.
Cevapla