HTML Özel Karakterlerinin Kodunu Çözmek İçin Bir Fonksiyon..

Kylix, Lazarus, Freepascal ile ilgili konuları buraya yazabilirsiniz.
Cevapla
habibustun
Üye
Mesajlar: 8
Kayıt: 04 Eki 2021 10:46
İletişim:

HTML Özel Karakterlerinin Kodunu Çözmek İçin Bir Fonksiyon..

Mesaj gönderen habibustun »

Kod: Tümünü seç

function DecodeHTMLSpecialChars(const HTMLContent: string): string;
const
 SpecialChars: array[0..82] of string = ('À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'Ä', 'Å',
  'à', 'á', 'â', 'ã', 'ä', 'å', 'Æ', 'æ', 'ß',
  'Ç', 'ç', 'È', 'É', 'Ê', 'Ë', 'è', 'é', 'ê',
  'ë', 'ƒ', 'Ì', 'Í', 'Î', 'Ï', 'ì', 'í', 'î',
  'ï', 'Ñ', 'ñ', 'Ò', 'Ó', 'Ô', 'Õ', 'Ö', 'ò',
  'ó', 'ô', 'õ', 'ö', 'Ø', 'ø', 'Œ', 'œ', 'Š',
  'š', 'Ù', 'Ú', 'Û', 'Ü', 'ù', 'ú', 'û', 'ü',
  'µ', '×', 'Ý', 'Ÿ', 'ý', 'ÿ', '°', '†', '‡', '<', '>',
  '±', '«', '»', '¿', '¡', '·', '•', '™', '©', '®', '§',
  '¶');
 ReplaceChars: array[0..82] of string = ('À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'Ä', 'Å', 'à', 'á', 'â', 'ã', 'ä', 'å', 'Æ', 'æ', 'ß',
  'Ç', 'ç', 'È', 'É', 'Ê', 'Ë', 'è', 'é', 'ê', 'ë', 'ƒ', 'Ì', 'Í', 'Î', 'Ï', 'ì', 'í', 'î', 'ï', 'Ñ', 'ñ',
  'Ò', 'Ó', 'Ô', 'Õ', 'Ö', 'ò', 'ó', 'ô', 'õ', 'ö', 'Ø', 'ø', 'Œ', 'œ', 'Š', 'š', 'Ù', 'Ú', 'Û', 'Ü', 'ù',
  'ú', 'û', 'ü', 'µ', '×', 'Ý', 'Ÿ', 'ý', 'ÿ', '°', '†', '‡', '<', '>', '±', '«', '»', '¿', '¡', '·', '•',
  '™', '©', '®', '§', '¶');
var
 i: Integer;
begin
 Result := HTMLContent;
 for i := 0 to High(SpecialChars) do
  Result := StringReplace(Result, SpecialChars[i], ReplaceChars[i], [rfReplaceAll]);
end;
Benim için, öğrenmek ve kendini geliştirmek önemlidir. Bu nedenle, yeni teknolojiler ve programlama dilleri hakkında araştırmalar yapmayı, okumayı ve öğrenmeyi seviyorum. Bu alandaki çalışmalarıma devam etmek istiyorum ve gelecekte de bu alanda birçok başarıya imza atmayı hedefliyorum.
Cevapla