Bootstrap Modal CKeditor

Web tabanlı uygulama geliştirme araçları(PHP, ASP vb...) ile ilgili konuları buraya yazabilirsiniz.
Cevapla
pma17
Üye
Mesajlar: 3
Kayıt: 07 Kas 2017 01:50

Bootstrap Modal CKeditor

Mesaj gönderen pma17 »

Web Sitemde Bootstrap' in Modal Eklentisi İçine "ckeditor" adında hazır bir metin editör ekledim ancak editorün link verme bölümüne yazı yazılmıyor ve tıklanmıyor. Editör Modal dışında bu hatayı vermiyor. Yardımcı Olanlara Şimdiden Teşekkür ederim

Kod: Tümünü seç

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-rwoIResjU2yc3z8GV/NPeZWAv56rSmLldC3R/AZzGRnGxQQKnKkoFVhFQhNUwEyJ" crossorigin="anonymous">

  <!-- CKeditor CDN Code -->
  <script src="https://cdn.ckeditor.com/4.8.0/standard/ckeditor.js"></script>

 </head>
 <body>
  

   <button class="btn btn-primary mt-5 ml-5" data-toggle="modal" data-target=".bd-example-modal-lg">Large modal</button>

   
   <div class="modal fade bd-example-modal-lg" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myLargeModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
     <div class="modal-content">

      <textarea name="editor1"></textarea>
      
      <script>
       CKEDITOR.replace( 'editor1' );
      </script>
      
     </div>
    </div>
   </div>
  <!-- jQuery first, then Tether, then Bootstrap JS. -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.slim.min.js" integrity="sha384-A7FZj7v+d/sdmMqp/nOQwliLvUsJfDHW+k9Omg/a/EheAdgtzNs3hpfag6Ed950n" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tether/1.4.0/js/tether.min.js" integrity="sha384-DztdAPBWPRXSA/3eYEEUWrWCy7G5KFbe8fFjk5JAIxUYHKkDx6Qin1DkWx51bBrb" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-vBWWzlZJ8ea9aCX4pEW3rVHjgjt7zpkNpZk+02D9phzyeVkE+jo0ieGizqPLForn" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>
Kullanıcı avatarı
SimaWB
Üye
Mesajlar: 1316
Kayıt: 07 May 2009 10:42
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Bootstrap Modal CKeditor

Mesaj gönderen SimaWB »

There's no place like 127.0.0.1
pma17
Üye
Mesajlar: 3
Kayıt: 07 Kas 2017 01:50

Re: Bootstrap Modal CKeditor

Mesaj gönderen pma17 »

dostum bunu bende görmüştüm ama burada bootstrap ın eski bir versiyonu kullanılıyor ben bootstrap v4 kullanıyorum orada işlemiyor cevaptaki kodlar malesef...
pma17
Üye
Mesajlar: 3
Kayıt: 07 Kas 2017 01:50

Re: Bootstrap Modal CKeditor

Mesaj gönderen pma17 »

sorunun çözümünü buldum modal class ındaki tabindex="-1" kodunu sildiğimizde hata ortadan kalkıyor
bilisimveri
Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 12 Oca 2023 04:42

Re: Bootstrap Modal CKeditor

Mesaj gönderen bilisimveri »

Boostrap 5.2 sürümünü kullanıyorum modal içerisindeki linklerim çalışmıyor. Yardımcı olur musunuz?
Cevapla