KotaTakip - (OpenSource/Açık Kaynaklı) TurkSat Kablo Internet Hizmeti alanlar için

Paket programlarınızın tanıtımını bu forumda yapabilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

KotaTakip - (OpenSource/Açık Kaynaklı) TurkSat Kablo Internet Hizmeti alanlar için

Mesaj gönderen mrmarman »

Resim

Herkese merhaba.

- Bir çalışma yapmıştım. Onu paylaşayım istedim.
- Geçtiğimiz ay TTNet ADSL'den çıktım TurkSat Kablo TV ve UyduNET internet hizmetine geçiş yaptım.
- Off topic: Hem 25 Mbit/50 GB Adil Kullanım Kotası ile aldım çok da hesaplı oldu. :D
- Görseli geliştirilebilir, motor hazır dileyen dilediği şekilde yapılandırabilir şekilde fonksiyonlara böldüm. :idea:

- Aynı şekilde TurkSat Kablo üzerinden Internet Hizmeti alanlar için paylaşıyorum.
- Açık kaynak dağıtıyorum, içinde kendi login ve parola bilgileriniz olacağından kendiniz derleyip kullanın. Güven ilişkisini kırmak istemem. :idea:
- Bu çalışmada merak edenler için Web üzerinden LOGIN olmak, gelen HTML içeriği PARSE işlemi ve TChart kullanımına ilişkin örnek teşkil edecektir.
- Login bilgilerinizi kod içerisindeki BitBtn1 clik eyleminde,

Kod: Tümünü seç

KabloTVLogin( '1234567', 'ab.1234567', WebBrowser1 );
şeklinde verebilirsiniz. :idea:
- Tema XE8 içindeki proje özelliklerindeki hazır temalardan.

- NOT:
(1) Timer Interval 500 olarak ayarlı. Geri sayım için 1/2 saniye derecesinde hassasiyet iş görüyor.
(2) ekleyeceğiniz üstteki TChart'lar olan Chart1 ve alttaki Chart2 için ayarlama kod içerisinden yapılıyor. Sadece forma iki tane bırakmanız yeterli.
(3) gelen değerler GB ise değerlerini 1024 ile çarpıp MB cinsine dönüştürüyoruz. Orada görünen değerler böyle daha okunur oluyor. Çünkü (5) dakikada bir yeniden otomatik sorgulanıyor. Netten film seyrederken falan değişikliği görebilirsiniz.
(4) Bir kere login oluyor, login timeout olmadan (kaç dakika bilmiyorum ama 5 dakikada bir sorgulamak yeterli aralığı veriyor) sadece kota bilgilerini yenileyerek değerleri ve dolayısıyla grafiği tazeliyor.
(5) Aklıma gelenlerden fazlalık olarak xstrGunlukURL global değişkeni kaldı, onu daha sonra kullanmak için yedeklemiştim onu kaldırabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

{$R *.dfm}

Uses DateUtils;

Const
 strTurkSatKablo = 'https://online.turksatkablo.com.tr/';
 strKota     = 'https://online.turksatkablo.com.tr/MusteriKotaDonem.aspx#Hizmet-Islemleri';

Type
 tBilgi = Record
   HizmetID
  ,Donem
  ,Download
  ,Upload
  ,GunlukKullanim : String;
 end;

Var
 xTamam    : Boolean = False;
 xboolIslemYapiliyor : Boolean = False;
 xstrGunlukURL : String = '';
 xSystemTarih : TDateTime = 0;

Procedure GunlukDetay( strUrl : String; WebBrowser:TWebBrowser;ListView:TListView );
Var
 strGelen, strBlok, strAra : String;
 icerik : tBilgi;
begin
 WebBrowser.Navigate( strURL );
 while WebBrowser.ReadyState <> READYSTATE_COMPLETE do begin
  Sleep(1);
  Application.ProcessMessages;
 end;
 // <THEAD>

 strGelen := WebBrowser.OleObject.Document.Body.OuterHTML;
 strAra := '<THEAD>';
 strBlok := strGelen;
 System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
 strBlok := Copy( strBlok, 1, Pos('</TBODY>', strBlok)-1 );

 ListView.Items.Clear;
 while Pos('<TR>', strBlok) > 0 do
 begin
  FillChar( icerik, sizeOf(icerik), 0 );
  strAra := '<TR>';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);

  strAra := '<TD';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  strAra := '>';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.Donem  := Copy(strBlok, 1, Pos('<', strBlok)-1);

  strAra := '<TD>';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.Download := Copy(strBlok, 1, Pos('<', strBlok)-1);

  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.Upload  := Copy(strBlok, 1, Pos('<', strBlok)-1);

  With ListView.Items.Add do begin
   Caption := '';
   SubItems.Add( icerik.HizmetID );
   SubItems.Add( icerik.Donem );
   SubItems.Add( icerik.Download );
   SubItems.Add( icerik.Upload );
   SubItems.Add( icerik.GunlukKullanim );
  end;
 end;
end;

Procedure KabloTVLogin( strLogin, strPass: String; WebBrowser:TWebBrowser );
begin
 WebBrowser.Navigate( strTurkSatKablo );
 while WebBrowser.ReadyState <> READYSTATE_COMPLETE do begin
  Sleep(1);
  Application.ProcessMessages;
 end;
 WebBrowser.OleObject.Document.GetElementByID('KullaniciID').Value := strLogin;
 WebBrowser.OleObject.Document.GetElementByID('KullaniciSifre').Value := strPass;
 WebBrowser.OleObject.Document.GetElementByID('Button1').Click;
 xTamam := False;
 while NOT xTamam do begin
  Sleep(1);
  Application.ProcessMessages;
 end;
end;

Procedure KotaDetay( WebBrowser:TWebBrowser; ListView:TListView );
Var
 strGelen, strBlok, strAra : String;
 icerik : tBilgi;
begin
 WebBrowser.Navigate( strKota );
 while WebBrowser.ReadyState <> READYSTATE_COMPLETE do begin
  Sleep(1);
  Application.ProcessMessages;
 end;

 strGelen := WebBrowser.OleObject.Document.Body.OuterHTML;
 strAra := '<THEAD>';
 strBlok := strGelen;
 System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
 strBlok := Copy( strBlok, 1, Pos('</TBODY>', strBlok)-1 );

 ListView.Items.Clear;
 while Pos('<TR sizcache="0"', strBlok) > 0 do
 begin
  FillChar( icerik, sizeOf(icerik), 0 );
  strAra := '<TR sizcache="0"';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);

  strAra := '<TD>';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.HizmetID := Copy(strBlok, 1, Pos('<', strBlok)-1);

  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.Donem  := Copy(strBlok, 1, Pos('<', strBlok)-1);

  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.Download := Copy(strBlok, 1, Pos('<', strBlok)-1);

  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.Upload  := Copy(strBlok, 1, Pos('<', strBlok)-1);

  strAra := '<TD';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  strAra := '<A href="';
  System.Delete(strBlok, 1, Pos(strAra, strBlok)+ Length(strAra)-1);
  icerik.GunlukKullanim  := Copy(strBlok, 1, Pos('">', strBlok)-1);
  icerik.GunlukKullanim  := StringReplace( icerik.GunlukKullanim, '&', '&', [rfReplaceAll] );

  With ListView.Items.Add do begin
   Caption := '';
   SubItems.Add( icerik.HizmetID );
   SubItems.Add( icerik.Donem );
   SubItems.Add( icerik.Download );
   SubItems.Add( icerik.Upload );
   SubItems.Add( icerik.GunlukKullanim );
  end;
 end;
end;

procedure ChartHazirla( Chart:TChart );
Const
 Aylar  : Array[1..12] of String = ( 'Ock',  'Şub',  'Mrt',
                    'Nis',  'May',  'Haz',
                    'Tem',  'Ağu',  'Eyl',
                    'Ekm',  'Kas',  'Ara'  );
 Renkler : Array[1..12] of Integer = ( clRed,  clYellow, clBlue,
                     clAqua,  clPurple, clTeal,
                     clBlack, clRed,   clYellow,
                     clBlue,  clAqua,  clPurple );
Var
 i : Word;
begin
 While Chart.SeriesCount > 0
  do Chart.Series[Chart.SeriesCount-1].Free; // Önce var olanı (sondan başa) siliyoruz...

 case Chart.Tag of
 1: begin
    Chart.Title.Caption   := 'KabloNet Aylık Kullanım Tablosu';
    Chart.AddSeries( TBarSeries.Create(nil) );
    Chart.Legend.TextStyle := ltsRightValue;
    Chart.Legend.FirstValue := 0;
    if MonthOf(Now) > 5 then
     Chart.Legend.FirstValue := MonthOf(Now) - 5; // Bulunduğumuz ay odaklı..
    with Chart.Series[0] as TBarSeries do
    begin
     BarWidthPercent  := 50;
     ParentChart.View3D := False;
    end;

    for i := 1 to 12 do
     Chart.Series[0].AddXY( i, 0, Aylar[i], Renkler[i] );
   end;
 2: begin
    Chart.Title.Caption   := 'Güncel (Günlük) Kullanım Tablosu';
    Chart.AddSeries( TLineSeries.Create(nil) );
    Chart.Legend.TextStyle := ltsRightValue;
    Chart.Legend.FirstValue := 0;
    if DayOf(Now) > 7 then
     Chart.Legend.FirstValue := DayOf(Now) - 7; // Bulunduğumuz gün odaklı..
    with Chart.Series[0] as TLineSeries do
    begin
     ParentChart.View3D := False;
    end;

    for i := 1 to DateUtils.DaysInMonth( Now ) do
     Chart.Series[0].AddXY( i, 0, Format('%.2d', [i]), clRed );
   end;
 end;

end;

procedure ChartDegerlendir( Chart:TChart; iAy: Integer; iDeger :Double );
begin
 Chart.Series[0].YValue[iAy-1] := iDeger;
end;

procedure KotaBilgileri( WebBrowser:TWebBrowser; ListView:TListView; Chart1, Chart2 : TChart);
Var
 i     : Integer;
 iGun, iAy : Integer;
 dDeger  : Double;
 strBirim : String;
begin
 KotaDetay( WebBrowser, ListView );
 xstrGunlukURL := strTurkSatKablo + ListView.Items[0].SubItems[4];

 for i := 0 to ListView.Items.Count - 1 do
 begin
  iAy   := StrToInt ( Copy( ListView.Items[i].SubItems[1], 1, 2 ) );
  dDeger  := StrToFloat( Copy( ListView.Items[i].SubItems[2], 1, Pos(' ', ListView.Items[i].SubItems[2] )-1) );
  strBirim := ListView.Items[i].SubItems[2];
  system.Delete( strBirim, 1, Pos(' ', ListView.Items[i].SubItems[2] ));
  strBirim := Trim( strBirim );
  if UpperCase( strBirim ) = 'GB' then dDeger := dDeger * 1024;
  ChartDegerlendir( Chart1, iAy, dDeger );
 end;

 GunlukDetay( xstrGunlukURL, WebBrowser, ListView );

 for i := 0 to ListView.Items.Count - 1 do
 begin
  iGun   := StrToInt ( Copy( ListView.Items[i].SubItems[1], 1, 2 ) );
  dDeger  := StrToFloat( Copy( ListView.Items[i].SubItems[2], 1, Pos(' ', ListView.Items[i].SubItems[2] )-1) );
  strBirim := ListView.Items[i].SubItems[2];
  system.Delete( strBirim, 1, Pos(' ', ListView.Items[i].SubItems[2] ));
  strBirim := Trim( strBirim );
  if UpperCase( strBirim ) = 'GB' then dDeger := dDeger * 1024;
  ChartDegerlendir( Chart2, iGun, dDeger );
 end;
end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
 TBitBtn(Sender).Enabled := False;
 KabloTVLogin( '1234567', 'ab.1234567', WebBrowser1 );
 KotaBilgileri( WebBrowser1, ListView1, Chart1, Chart2 );
end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Chart1.Tag := 1;
 Chart2.Tag := 2;
 // aşağıdaki hazırlık artık TimerOnTimer ile yapılacak
 //ChartHazirla( Chart1 );
 //ChartHazirla( Chart2 );
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
 Function mSnToSaat( MiliSaniye : LongInt ): TTime;
 Var
  Sa, Dk, Sn, mSn : LongInt;
 Begin
   mSn := MiliSaniye Mod 1000;
   Sn := MiliSaniye Div 1000;
   Dk := Sn Div 60;
   Sa := Dk Div 60;

   Sn := Sn - ( Dk * 60 );
   Dk := Dk - ( Sa * 60 );
   Result := EncodeTime(Sa, Dk, Sn, msn);
 end;

{$j+}
 Const
  iGeriSaySn  : Integer = 1;
{$j-}
begin
 if xboolIslemYapiliyor then exit;
 dec(iGeriSaySn);
 StatusBar1.Panels[0].Text := Format('%s', [ TimeToStr( mSnToSaat( iGeriSaySn*1000 div 2) ) ]);
 if iGeriSaySn = 0 then
 begin
  xboolIslemYapiliyor := True;
  iGeriSaySn  := 60*5*2;
  if DateUtils.DayOf( xSystemTarih ) <> DateUtils.DayOf(now) then
  begin // gün devir olmuş, chart üzerindeki gün ve ay bilgileri bir sıra yukarı kaysın
   xSystemTarih := Now;
   ChartHazirla( Chart1 );
   ChartHazirla( Chart2 );
  end;

  if BitBtn1.Enabled
   then BitBtn1Click(BitBtn1)
   else KotaBilgileri( WebBrowser1, ListView1, Chart1, Chart2 );
  xboolIslemYapiliyor := False;
 end;
end;

procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(ASender: TObject;
 const pDisp: IDispatch; const URL: OleVariant);
Const
 strLoginOk = 'https://online.turksatkablo.com.tr/Faturalar.aspx#Fatura-Islemleri';
 strKotaOk = 'https://online.turksatkablo.com.tr/MusteriKotaDonem.aspx#Hizmet-Islemleri';
begin
 if URL = strLoginOk then xTamam := True;
end;

end.
Edit : Kod güncellendi.
En son mrmarman tarafından 22 Eki 2015 07:00 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Resim Resim

nguzeller
Üye
Mesajlar: 109
Kayıt: 19 Oca 2004 03:29

Re: KotaTakip - (OpenSource/Açık Kaynaklı) TurkSat Kablo Internet Hizmeti alanlar için

Mesaj gönderen nguzeller »

öncelikle bu paylaşım için teşekker ediyorum. delphi 10 ile yapayım edim resimdeki çizile yerlerde hatalar çıktı fazla araştırmadım sorunu aynı sorunu yaşayabilir diye resimi burada paylaşacam

Resim

Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

Re: KotaTakip - (OpenSource/Açık Kaynaklı) TurkSat Kablo Internet Hizmeti alanlar için

Mesaj gönderen mrmarman »

Merhaba.

Hatalara baktığımda DateUtils 'i unite eklemeyi ihmal ettiğiniz görünüyor.
Size hazır projeyi paketleyip bu mesaj ekinde veriyorum. İnceleyebilirsiniz.

Login bilgilerini kendinizinki ile değiştirin.
Göreceğiniz üzere hata kontrolü koymadım onu da dilerseniz basitçe ekleyebilirsiniz. :idea:

EDIT: Kod eklemeleri yapıldı.
Dosya ekleri
KabloNet_Kota_XE10.rar
KabloNET Kota Kaynak Kodları içeren proje paketidir.
(85.58 KiB) 79 kere indirildi
En son mrmarman tarafından 13 Eyl 2015 09:23 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Resim Resim

nguzeller
Üye
Mesajlar: 109
Kayıt: 19 Oca 2004 03:29

Re: KotaTakip - (OpenSource/Açık Kaynaklı) TurkSat Kablo Internet Hizmeti alanlar için

Mesaj gönderen nguzeller »

teşekkur ediyorum elinize sağlık güzel bir program olmuş

Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

Re: KotaTakip - (OpenSource/Açık Kaynaklı) TurkSat Kablo Internet Hizmeti alanlar için

Mesaj gönderen mrmarman »

Gün devrettiğinde Chart içeriğinin güncellenmesi gerekiyordu ihmal etmişim. Geçen akşam kontrol ederken farkettim.

İlk mesajdaki kodu da değiştirdim aşağıdaki eklemeleri görebilirsiniz.

Eklenen kısım
(1) Bir Global Variable ile sistem tarihi tutulur,
(2) Timer ile bakılırken sistem tarihindeki gün ile system saat tarihindeki gün farklı olduğunda yeniden chart ayarlanır.
(3) Chart ayarlama kısmına eklenen eski serileri FREE etmeyi unutmuyoruz...

Kod: Tümünü seç

procedure ChartHazirla( Chart:TChart );
...
...
begin
 While Chart.SeriesCount > 0
  do Chart.Series[Chart.SeriesCount-1].Free; // Önce var olanı (sondan başa) siliyoruz...

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Chart1.Tag := 1;
 Chart2.Tag := 2;
 // aşağıdaki hazırlık artık TimerOnTimer ile yapılacak
 //ChartHazirla( Chart1 );
 //ChartHazirla( Chart2 );
end;

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
...
...
  if DateUtils.DayOf( xSystemTarih ) <> DateUtils.DayOf(now) then
  begin // gün devir olmuş, chart üzerindeki gün ve ay bilgileri bir sıra yukarı kaysın
   xSystemTarih := Now;
   ChartHazirla( Chart1 );
   ChartHazirla( Chart2 );
  end;
Resim Resim

nguzeller
Üye
Mesajlar: 109
Kayıt: 19 Oca 2004 03:29

Re: KotaTakip - (OpenSource/Açık Kaynaklı) TurkSat Kablo Internet Hizmeti alanlar için

Mesaj gönderen nguzeller »

güncelleme için teşekkür ediyorum yazılım içinde

Cevapla