delphide hesap makinesi

Delphi .net ve .net ile ilgili konuları buraya yazabilirsiniz.
Cevapla
wortexz
Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 01 Nis 2014 11:43

delphide hesap makinesi

Mesaj gönderen wortexz » 01 Nis 2014 11:46

arkadaslar delphide calısan hesap makinesi kodlarım bunlar,ancak bir türlü ondalıklı sayıları nasıl yapacagımı bilmiyorum lütfen yardım edin ? real yapacagım yerler float yapacagım yerler neresi ?

unit Unit1;


interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Button1: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
Button7: TButton;
Button8: TButton;
Button9: TButton;
Button10: TButton;
Button11: TButton;
Button12: TButton;
Button13: TButton;
Button2: TButton;
Button14: TButton;
Button15: TButton;
Button16: TButton;
Button17: TButton;
Button18: TButton;
Button19: TButton;
Button20: TButton;
Button21: TButton;
Edit2: TEdit;
Button22: TButton;
Timer1: TTimer;
Timer2: TTimer;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Button23: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure Button7Click(Sender: TObject);
procedure Button8Click(Sender: TObject);
procedure Button9Click(Sender: TObject);
procedure Button14Click(Sender: TObject);
procedure Button10Click(Sender: TObject);
procedure Button11Click(Sender: TObject);
procedure Button13Click(Sender: TObject);
procedure Button12Click(Sender: TObject);
procedure Button15Click(Sender: TObject);
procedure Button16Click(Sender: TObject);
procedure Button18Click(Sender: TObject);
procedure Button17Click(Sender: TObject);
procedure Button19Click(Sender: TObject);
procedure Button21Click(Sender: TObject);
procedure Button22Click(Sender: TObject);
procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure Button23Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
Sonuc,SayiGirildi,islem,Sayi,I:integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'1';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '1' ; SayiGirildi:=0;
End;end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'2';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '2' ; SayiGirildi:=0;
End;


end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'3';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '3' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'4';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '4' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'5';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '5' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'6';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '6' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'7';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '7' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'8';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '8' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'9';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '9' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;

procedure TForm1.Button14Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'0';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '0' ; SayiGirildi:=0;
End;
end;procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);


begin

Sonuc := Sonuc + StrToInt(Edit1.Text);
Edit1.Text:=IntToStr(Sonuc);
SayiGirildi:=1;
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '0' ; SayiGirildi:=0;
End;
islem:=1;
Edit2.Text:='+';
end;

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin
If islem = 1 Then Sonuc:= Sonuc + StrToInt(Edit1.Text);

If islem = 2 Then Sonuc := Sonuc - StrToInt(Edit1.Text);

If islem = 3 Then Sonuc := Sonuc * StrToInt(Edit1.Text);

If islem = 4 Then Sonuc := Sonuc Div StrToInt(Edit1.Text);

Edit1.Text := IntToStr(Sonuc);
SayiGirildi := 1 ; Sonuc := 0 ;
end;

procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject);
begin
Sonuc := 0 ;
SayiGirildi := 0 ;
islem := 0 ;
Edit1.Text := '0' ;
Sonuc := 0 ;
SayiGirildi := 0 ;
islem := 0 ;
Edit2.Text := '' ;
end;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
begin
Sonuc:=0;
Sonuc := StrToInt(Edit1.Text)-Sonuc ;
Edit1.Text:=IntToStr(Sonuc);
SayiGirildi:=1;
islem:=2;
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '0' ; SayiGirildi:=0;
End;
Edit2.Text:='-';
end;

procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject);
begin
Sonuc:=1;
Sonuc := Sonuc * StrToInt(Edit1.Text);
Edit1.Text:=IntToStr(Sonuc);
SayiGirildi:=1;
islem:=3;
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '0' ; SayiGirildi:=0;
End;
Edit2.Text:='*';
end;

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject);
begin
Sonuc:=1;
Sonuc := StrToInt(Edit1.Text) Div Sonuc ;
Edit1.Text:=IntToStr(Sonuc);
SayiGirildi:=1;
islem:=4;
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '0' ; SayiGirildi:=0;
End;
Edit2.Text:='/';
end;

procedure TForm1.Button18Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Visible:=True;
end;

procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Visible:=False;
end;

procedure TForm1.Button19Click(Sender: TObject);
begin
Sonuc:=1;
Sayi :=StrToInt(Edit1.Text);

For I:=1 To Sayi Do Sonuc:=Sonuc*10;
Edit1.Text:=IntToStr(Sonuc);
SayiGirildi:= 1 ; Sonuc:=0;

end;

procedure TForm1.Button21Click(Sender: TObject);
begin

If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'3.1415';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '3.14159265358979323846' ; SayiGirildi:=0;
End;

end;

procedure TForm1.Button22Click(Sender: TObject);

Var
i,sayi,fak:integer; //Değişkenler tanımlanıyor.
begin
fak:=1; //fak değişkeni en küçük pozitif tam sayı olan 1 e eşitleniyor.
sayi:=strtoint(edit1.text); //Faktöriyeli istenilen sayı alınıyor.
For i:=1 to sayi Do
fak:=fak*i; //Faktöriyel hesaplanıyor.
edit1.text:=inttostr(fak); //Bulunan sonuç edit2 ye yazdırılıyor.
end;


procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption:=TimeToStr(Time);
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Label2.Caption:=DateToStr(Date);
end;

procedure TForm1.Button23Click(Sender: TObject);
begin
If StrToInt(Edit1.Text) = 0 Then Edit1.Text := '' ;
Edit1.Text:=Edit1.Text+'00';
If SayiGirildi=1 Then
Begin
Edit1.Text:= '00' ; SayiGirildi:=0;
End;

end;

end.

Cevapla