Delpi ile Flash Kullanımı

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
compu-turk
Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 23 Haz 2003 04:02

Delpi ile Flash Kullanımı

Mesaj gönderen compu-turk »

Herkese merhaba,

Ufacık bi sorunum var arkadaşlar, Flash (swf) dosyasını derlenen exe dosyanın içine gizleme olanağı varmı?

yardımlarınız ve ilginiz için şimdiden teşekkürler.

mavsar

Mesaj gönderen mavsar »

Merhaba,

SWFLASH.OCX dosyasını Component --> Import ActiveX yönergesi ile Delphi ye import edin. Böylece flash dosyalarını görüntüleme imkanına kavuşacaksınız.

Notepad de aşağıdaki satırların olduğu bir dosya oluşturun ve FlashOCX.rc gibi bir isimle kaydedin.

Kod: Tümünü seç

Flash RCDATA "SWFLASH.OCX"
Ardından

Kod: Tümünü seç

Brcc32 FlashOCX.rc
şeklinde dos promptundan resource file'ı derleyin. Ardından elde edeceğiniz dosyayı şeklinde include edin.

Kod: Tümünü seç

{$R *.RES}
{$R FLASHOCX.RES}
En son olarak örnek bir proje yolluyorum.

Kod: Tümünü seç

program FlashPlayer;

uses
 Forms, Dialogs, comobj, windows, classes, sysutils,
 uMain in 'uMain.pas' {Form1};

{$R *.RES}
{$R FLASHOCX.RES}

type
 TRegFunc = function : HResult; stdcall;

function WinExecAndWait32( FileName: String; Visibility : Integer ) :
Cardinal;
var { by Pat Ritchey }
  zAppName   : array[0..512] of char;
  zCurDir   : array[0..255] of char;
  WorkDir   : String;
  StartupInfo : TStartupInfo;
  ProcessInfo : TProcessInformation;
begin
  StrPCopy( zAppName, FileName );
  GetDir ( 0,    WorkDir );
  StrPCopy( zCurDir, WorkDir );

  FillChar( StartupInfo, Sizeof( StartupInfo ), #0 );

  StartupInfo.cb     := Sizeof( StartupInfo );
  StartupInfo.dwFlags   := STARTF_USESHOWWINDOW;
  StartupInfo.wShowWindow := Visibility;

  if ( not CreateProcess( nil,
              zAppName, { pointer to command line string }
              nil, { pointer to process security attributes }
              nil, { pointer to thread security attributes }
              false, { handle inheritance flag }
              CREATE_NEW_CONSOLE or { creation flags }
              NORMAL_PRIORITY_CLASS,
              nil, { pointer to new environment block }
              zCurDir, { pointer to current directory name }
              StartupInfo, { pointer to STARTUPINFO }
              ProcessInfo ) ) then
  begin
    Result := $FFFFFFFF; { pointer to PROCESS_INF }
    MessageBox( Application.Handle, PChar( SysErrorMessage(
GetLastError ) ), 'Yipes!', 0 );
  end
  else
  begin
    WaitforSingleObject( ProcessInfo.hProcess, INFINITE );
    GetExitCodeProcess ( ProcessInfo.hProcess, Result  );
    CloseHandle    ( ProcessInfo.hProcess      );
    CloseHandle    ( ProcessInfo.hThread      );
  end;
end;

var
 aSystemDirZ : array[0..2047] of Char;
 aShortPath : array[0..2047] of Char;
 fSystemDir : String;
 aCommand  : String;
 aHandle   : Cardinal;
 aFunc    : TRegFunc;
 ResStream  : TResourceStream;
 FileStream : TFileStream;
begin

 GetSystemDirectory ( aSystemDirZ, 2047   );
 fSystemDir := aSystemDirZ;
 Application.Initialize;
 try
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 except
  On EOleSysError Do
  begin
   ResStream := TResourceStream.Create(0, 'Flash', RT_RCDATA);
    try
     FileStream := TFileStream.Create(fSystemDir+'SWFLASH.OCX',
fmCreate);
     try
      FileStream.CopyFrom(ResStream, 0);
     finally
      FileStream.Free;
     end;
    finally
     ResStream.Free;
    end;

   try
    {Register the OCX File}
    aHandle := LoadLibrary( PChar( fSystemDir+'SWFLASH.OCX' ) );
    if ( aHandle >= 32 ) then
    begin
      aFunc := GetProcAddress( aHandle, 'DllRegisterServer' );
      if ( Assigned( aFunc ) = TRUE ) then
      begin
        GetShortPathName( PChar( fSystemDir+'SWFLASH.OCX' ),
aShortPath, 2047 );
        aCommand := Format( '%s
egsvr32.exe /s %s', [fSystemDir, aShortPath] );
        WinExecAndWait32( aCommand, SW_HIDE );
      end;
      FreeLibrary( aHandle );
    end;

    //Try Creating the Form Again
    try
     Application.CreateForm(TForm1, Form1);
    except
     ShowMessage('Unable to find Macromedia Shockwave Flash.');
    end;

   except
    ShowMessage('Unable to register Macromedia Shockwave Flash.');
   end;
    {End of Registering the OCX File}
  end;
 end;
 Application.Run;
end.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Mehmet

compu-turk
Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 23 Haz 2003 04:02

swf dosya hakkında

Mesaj gönderen compu-turk »

ilginiz için çok teşekkür ederim, bu şekilde swf dosya çalışıyor fakat benim asıl sorunum, swf dosyayı derlenen exe dosyanın içine gömmek. Bu şekilde exe dosya ile birlikte swf dosyayı da göndermek zorunda kalıyorum. bu konuda bi bilginiz varsa çok makbule geçecek.

teşekkürler, iyi çalışmalar.

mavsar

Mesaj gönderen mavsar »

Merhaba verdiğim örnek projede zaten bahsettiğiniz sonuç bilgisi var. Yapmanız gereken resource file'a SWF dosyanızı ekleyip stream ile dosyayı okumak. İsterseniz aşağıda linkini verdiğim örnek projeyi download edip çalıştırın. Orada işlemler RTF (Rich Text File) için yapılmış sizde onu SWF ye çevirin.

http://www.undu.com/LIBS/LoadRes.zip

Kolay gelsin,

Mehmet

Cevapla