Karışık olan adres bilgilerini mahalle, cadde, sokak şeklinde ayrı ayı parselleme

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
ender_arslanturk
Kıdemli Üye
Mesajlar: 707
Kayıt: 18 Şub 2005 03:38
Konum: İstanbul

Karışık olan adres bilgilerini mahalle, cadde, sokak şeklinde ayrı ayı parselleme

Mesaj gönderen ender_arslanturk »

Selâmlar,

Herhangi bir ev veya iş adresini mahalle, cadde, sokak, vb. gibi ayrı ayrı parsellemek istiyorum. Burada sıkıntı şu kişi kapı numarasını veya posta kodunu cümle içinde farklı yerlere yazabilir. Fikri olan arkadaşlarım yardımcı olabilirse sevinirim.

Şimdilik örnek yazdığım proje aşağıdaki gibidir.

unit1.pas

Kod: Tümünü seç


unit Unit1;

interface

uses
 StrUtils, Winapi.Windows, Winapi.Messages, SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, RzEdit, RzButton,
 RzBtnEdt, Vcl.Mask, RzLabel, Vcl.Menus, Vcl.Grids, RzGrids;

type
 TForm1 = class(TForm)
  AdresCoz: TRzButton;
  RzMemo1: TRzMemo;
  RzMemo2: TRzMemo;
  AdresListesi: TRzStringGrid;
  AdresSiralamasi: TListBox;
  ParcalanmisKelimeler: TRzMemo;

  procedure AdresCozClick(Sender: TObject);


  Function CumleParcala(Cumle: String; Ayirici: Char): Boolean;
  procedure RzButton1Click(Sender: TObject); // split


 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}


Function IcindeVarmi(Aranan, Metin: String): Integer;
begin
    Result := AnsiPos(Aranan, Metin);
end;Function TForm1.CumleParcala(Cumle: String; Ayirici: Char): Boolean; // split
begin
    try
       Result := False;
       ParcalanmisKelimeler.Clear;
       ExtractStrings([Ayirici], [], PWideChar(Cumle), ParcalanmisKelimeler.Lines);
       Result := True;
    except
       Result := False;
    end;
end;procedure TForm1.AdresCozClick(Sender: TObject);
var
    beskarakter:Integer;

    a, J,I, t:Integer;
    s, s1, s2, Mah, Cad, Sok, Kap, Sit, Blo, Dai, Ilc, Seh, Ulk:String;

    AdresBilgisi:String;
    Mahalle, Cadde, Sokak, KapiNo, SiteAdi, BlokAdi, Daire, Ilce, Sehir, Ulke:Integer;

    Function DegerCoz(tip, Deger:String):String;
    begin
        If Trim(Deger)='' Then Exit;

        Form1.CumleParcala(Deger,' ');

        If tip='sutun' Then Result:=Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[0]);
        If tip='nesne' Then Result:=Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[1]);
    end;
begin
    Mahalle:=0; Cadde:=0; Sokak:=0; KapiNo:=0; SiteAdi:=0; BlokAdi:=0; Daire:=0; Ilce:=0; Sehir:=0; Ulke:=0;

    RzMemo2.Text:=RzMemo1.Text;


    //RzMemo1.Text:='aaa Mah. bbb Cad. ccc Sok. ddd Plaza eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';

    //RzMemo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. ddd Plaza eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';
    //RzMemo1.Text:='aaa Mah. ccc Sok. ddd Plaza eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';
    //RzMemo1.Text:='aaa Mahallesi bbb Caddesi ccc Sokak ddd Sitesi eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';

    //RzMemo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. aaa Mah. eee Blok ddd Sitesi No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';

    RzMemo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. aaa Mah. No: 61/A eee Blok ddd Sitesi D:4 34940 Tuzla İstanbul';
    //RzMemo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. aaa Mah. No: 61/A 34940 eee Blok ddd Sitesi D:4 Tuzla İstanbul';
    //RzMemo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. eee Blok ddd Sitesi D:4 aaa Mah. No: 61/A 34940 Tuzla İstanbul';


    {$REGION ' AdresBilgisi '}
    AdresBilgisi:='';

    For I:=0 To RzMemo1.Lines.Count-1 do
    If Trim(RzMemo1.Lines.Strings[I])<>'' Then
    AdresBilgisi:=AdresBilgisi+' '+Trim(RzMemo1.Lines.Strings[I]);

    AdresBilgisi:=Trim(AdresBilgisi);
    AdresBilgisi:=AdresBilgisi.ToLower;
    {$ENDREGION}

    {$REGION ' bul '}
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi('mahallesi',AdresBilgisi)>0)   Then begin {ShowMessage('1');} Mahalle:=IcindeVarmi('mahallesi',  AdresBilgisi)+9 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi('mahalle',AdresBilgisi)>0)    Then begin {ShowMessage('2');} Mahalle:=IcindeVarmi('mahalle',   AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah :',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('3');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah :',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah:',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('4');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah:',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah.',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('5');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah.',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('6');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah ',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mh.',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('7');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mh.',     AdresBilgisi)+3 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mh ',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('8');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mh ',     AdresBilgisi)+2;end;

    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi('caddesi',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('1');}  Cadde:=IcindeVarmi('caddesi',   AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cadde',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('2');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cadde',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi('cad :',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('3');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cad :',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cad:',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('4');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cad:',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi('cad.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('5');}  Cadde:=IcindeVarmi('cad.',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cad ',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('6');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cad ',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cd.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('7');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cd.',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cd ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('8');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cd ',     AdresBilgisi)+4;end;

    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi('sokak',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('1');}  Sokak:=IcindeVarmi('sokak',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sok :',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('2');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sok :',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sok:',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('3');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sok:',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sok.',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('4');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sok.',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi('sok ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('5');}  Sokak:=IcindeVarmi('sok ',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sk.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('6');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sk.',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sk ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('7');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sk ',     AdresBilgisi)+4;end;

    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi('plaza',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('1');}  SiteAdi:=IcindeVarmi('plaza',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi('sitesi',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('2');}  SiteAdi:=IcindeVarmi('sitesi',   AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi(' sit.',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('3');}  SiteAdi:=IcindeVarmi(' sit.',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi(' st. ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('4');}  SiteAdi:=IcindeVarmi(' st.',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi(' sit ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('5');}  SiteAdi:=IcindeVarmi(' sit ',   AdresBilgisi)+5; end;

    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blok ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('1');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blok ',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi('blok ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('2');}  BlokAdi:=IcindeVarmi('blok ',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blok:',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('3');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blok:',   AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blk:',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('4');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blk:',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blk ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('5');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blk ',   AdresBilgisi)+5;end;

    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' numara',AdresBilgisi)>0)     Then begin ShowMessage('1');  KapiNo:=IcindeVarmi('numara',   AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no.',AdresBilgisi)>0)      Then begin ShowMessage('2');  KapiNo:=IcindeVarmi(' no.',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no ',AdresBilgisi)>0)      Then begin ShowMessage('3');  KapiNo:=IcindeVarmi(' no ',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no :',AdresBilgisi)>0)      Then begin ShowMessage('4');  KapiNo:=IcindeVarmi(' no :',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no:',AdresBilgisi)>0)      Then begin ShowMessage('5');  KapiNo:=IcindeVarmi(' no:',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' n:',AdresBilgisi)>0)       Then begin ShowMessage('6');  KapiNo:=IcindeVarmi(' n:',     AdresBilgisi)+3 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' n :',AdresBilgisi)>0)      Then begin ShowMessage('7');  KapiNo:=IcindeVarmi(' n :',    AdresBilgisi)+4; end;


    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi('daire :',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi('daire :',  AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi('daire ',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi('daire ',   AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d :',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d :',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d: ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d: ',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d:',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d:',    AdresBilgisi)+3 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi('d:',AdresBilgisi)>0)        Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi('d:',     AdresBilgisi)+2 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d. ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d. ',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d.',    AdresBilgisi)+3; end;

    {$ENDREGION}

    {$REGION ' onceki-sonraki-sirala '}
    AdresSiralamasi.Items.Clear;
    AdresSiralamasi.Sorted:=False;


    Mah:=''; If Mahalle>0 Then begin If Mahalle<10 Then Mah:='00'+Mahalle.ToString else If Mahalle<100 Then Mah:='0'+Mahalle.ToString else Mah:=Mahalle.ToString;  end;
    Cad:=''; If Cadde>0  Then begin If Cadde<10  Then Cad:='00'+Cadde.ToString  else If Cadde<100  Then Cad:='0'+Cadde.ToString  else Cad:=Cadde.ToString;   end;
    Sok:=''; If Sokak>0  Then begin If Sokak<10  Then Sok:='00'+Sokak.ToString  else If Sokak<100  Then Sok:='0'+Sokak.ToString  else Sok:=Sokak.ToString;   end;
    Kap:=''; If KapiNo>0  Then begin If KapiNo<10 Then Kap:='00'+KapiNo.ToString else If KapiNo<100  Then Kap:='0'+KapiNo.ToString  else Kap:=KapiNo.ToString;  end;
    Sit:=''; If SiteAdi>0 Then begin If SiteAdi<10 Then Sit:='00'+SiteAdi.ToString else If SiteAdi<100 Then Sit:='0'+SiteAdi.ToString else Sit:=SiteAdi.ToString;  end;
    Blo:=''; If BlokAdi>0 Then begin If BlokAdi<10 Then Blo:='00'+BlokAdi.ToString else If BlokAdi<100 Then Blo:='0'+BlokAdi.ToString else Blo:=BlokAdi.ToString;  end;
    Dai:=''; If Daire>0  Then begin If Daire<10  Then Dai:='00'+Daire.ToString  else If Daire<100  Then Dai:='0'+Daire.ToString  else Dai:=Daire.ToString;   end;

    Ilc:=''; If Ilce>0   Then begin If Ilce<10  Then Ilc:='00'+Ilce.ToString  else If Ilce<100   Then Ilc:='0'+Ilce.ToString   else Ilc:=Ilce.ToString;   end;
    Seh:=''; If Sehir>0  Then begin If Sehir<10  Then Seh:='00'+Sehir.ToString  else If Sehir<100  Then Seh:='0'+Sehir.ToString  else Seh:=Sehir.ToString;   end;
    Ulk:=''; If Ulke>0   Then begin If Ulke<10  Then Ulk:='00'+Ulke.ToString  else If Ulke<100   Then Ulk:='0'+Ulke.ToString   else Ulk:=Ulke.ToString;   end;

    If Mah<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Mah+' Mahalle');
    If Cad<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Cad+' Cadde');
    If Sok<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Sok+' Sokak');
    If Kap<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Kap+' KapiNo');
    If Sit<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Sit+' SiteAdi');
    If Blo<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Blo+' BlokAdi');
    If Dai<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Dai+' Daire');

    If Ilc<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Ilc+' Ilce');
    If Seh<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Seh+' Sehir');
    If Ulk<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Ulk+' Ulke');

    AdresSiralamasi.Sorted:=True;

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    For J:=0 To AdresListesi.ColCount-1 Do
    AdresListesi.Cells[J,I]:='';
    AdresListesi.RowCount:=2;

    For I:=0 To AdresSiralamasi.Items.Count-1 Do
    If Trim(AdresSiralamasi.Items.Strings[I])<>'' Then
    begin
        AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
        AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:=IntToStr(StrToIntDef(DegerCoz('sutun',Trim(AdresSiralamasi.Items.Strings[I])),0));
        AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:=DegerCoz('nesne',Trim(AdresSiralamasi.Items.Strings[I]));

        If AdresListesi.RowCount-1=1 Then
        AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='0'
        else
        AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:=IntToStr(StrToIntDef(AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-2],0)+1);

        AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;

        Application.ProcessMessages;
    end;
    {$ENDREGION}


    //RzMemo2.Text:=AdresBilgisi;

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[0,I])<>'' Then
    If
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Mahalle')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Cadde')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Sokak')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='SiteAdi')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='BlokAdi')
    Then
    AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(
                     Copy(
                         AdresBilgisi,
                         StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I]),
                         StrToInt(AdresListesi.Cells[1,I])-StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I])
                        )
                   );
Exit;


    //Burası sınır...........................................................................

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[0,I])<>'' Then
    begin
        If AdresListesi.Cells[2,I]='KapiNo' Then
        AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(
                         Copy(
                             AdresBilgisi,
                             StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I])-1,
                             (StrToInt(AdresListesi.Cells[1,I])-StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I]))+2
                            )
                       )
        else
        AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(
                         Copy(
                             AdresBilgisi,
                             StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I]),
                             StrToInt(AdresListesi.Cells[1,I])-StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I])
                            )
                       );

        Application.ProcessMessages;
    end;

Exit;

    AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='PostaKodu';
    AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;

    AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='Ilce';
    AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;

    AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='Sehir';
    AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;

    AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='Ulke';
    AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;    s1:='';
    s2:='';    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='KapiNo' Then
    begin
         beskarakter:=0;
         If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])<>'' Then
         begin
             s1:=Trim(AdresListesi.Cells[3,I]);

             Form1.CumleParcala(s1,' ');

             If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
             For t:=0 to Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
             If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[t])<>'' Then
             begin
                 If Length(Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[t]))=5 Then
                 BesKarakter:=StrToIntDef(Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[t]),0);

                 If BesKarakter>0 Then Break;
             end;

         end;

         If BesKarakter>0 Then
         begin
             For t:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
             If Trim(AdresListesi.Cells[2,t])='PostaKodu' Then
             AdresListesi.Cells[3,t]:=IntToStr(BesKarakter);

             Break;
         end;
         {
         else
         If Trim(AdresListesi.Cells[3,I+1])<>'' Then //bir Alt Satir
         begin
             s1:=Trim(AdresListesi.Cells[3,I+1]);

             Form1.CumleParcala(s1,' ');

             If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
             begin
                 AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(AdresListesi.Cells[3,I]+' '+Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[0]);

                 s2:='';

                 try s2:=s2+' '+Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[1]; except end;
                 try s2:=s2+' '+Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[2]; except end;
                 try s2:=s2+' '+Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[3]; except end;
                 try s2:=s2+' '+Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[4]; except end;


                 AdresListesi.Cells[3,I+1]:=Trim(s2);
             end;

             Break;
         end;
         }
    end;    //Olanı Temizleme
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])<>'' Then
    AdresBilgisi:=Trim(AnsiReplaceText(AdresBilgisi,Trim(AdresListesi.Cells[3,I]),''));

    //İlçe Şehir Bulma
    s2:='';
    If Trim(AdresBilgisi)<>'' Then
    begin
        {$REGION ' AdresBilgisi '}

        If IcindeVarmi(' ',AdresBilgisi)>0 Then begin Form1.CumleParcala(AdresBilgisi,' '); a:=1; end;
        If IcindeVarmi('/',AdresBilgisi)>0 Then begin Form1.CumleParcala(AdresBilgisi,'/'); a:=1; end;
        If IcindeVarmi('-',AdresBilgisi)>0 Then begin Form1.CumleParcala(AdresBilgisi,'-'); a:=1; end;

        If a=1 Then
        If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
        begin

            For I:=0 to Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
            If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I])<>'' then
            begin
                s:=AnsiLowerCase(Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]));

                {$REGION ' sehirler '}
                if AnsiPos('adana', s)>0   then s2:='Adana' else
                if AnsiPos('adiyaman', s)>0  then s2:='Adıyaman' else
                if AnsiPos('afyon', s)>0   then s2:='Afyon' else
                if AnsiPos('agri', s)>0    then s2:='Ağrı' else
                if AnsiPos('amasya', s)>0   then s2:='Amasya' else
                if AnsiPos('ankara', s)>0   then s2:='Ankara' else
                if AnsiPos('antalya', s)>0  then s2:='Antalya' else
                if AnsiPos('artvin', s)>0   then s2:='Artvin' else
                if AnsiPos('aydin', s)>0   then s2:='Aydın' else
                if AnsiPos('balikesir', s)>0 then s2:='Balıkesir' else
                if AnsiPos('bilecik', s)>0  then s2:='Bilecik' else
                if AnsiPos('bingol', s)>0   then s2:='Bingöl' else
                if AnsiPos('bitlis', s)>0   then s2:='Bitlis' else
                if AnsiPos('bolu', s)>0    then s2:='Bolu' else
                if AnsiPos('burdur', s)>0   then s2:='Burdur' else
                if AnsiPos('bursa', s)>0   then s2:='Bursa' else
                if AnsiPos('canakkale', s)>0 then s2:='Çanakkale' else
                if AnsiPos('cankiri', s)>0  then s2:='Çankırı' else
                if AnsiPos('corum', s)>0   then s2:='Çorum' else
                if AnsiPos('denizli', s)>0  then s2:='Denizli' else
                if AnsiPos('diyarbakir', s)>0 then s2:='Diyarbakır' else
                if AnsiPos('edirne', s)>0   then s2:='Edirne' else
                if AnsiPos('elazig', s)>0   then s2:='Elazığ' else
                if AnsiPos('erzincan', s)>0  then s2:='Erzincan' else
                if AnsiPos('erzurum', s)>0  then s2:='Erzurum' else
                if AnsiPos('eskisehir', s)>0 then s2:='Eskişehir' else
                if AnsiPos('gaziantep', s)>0 then s2:='Gaziantep' else
                if AnsiPos('giresun', s)>0  then s2:='Giresun' else
                if AnsiPos('gumushane', s)>0 then s2:='Gümüşhane' else
                if AnsiPos('hakkari', s)>0  then s2:='Hakkari' else
                if AnsiPos('hatay', s)>0   then s2:='Hatay' else
                if AnsiPos('isparta', s)>0  then s2:='Isparta' else
                if AnsiPos('mersin', s)>0   then s2:='Mersin' else

                if AnsiPos('istanbul', s)>0  then s2:='İstanbul' else
                if AnsiPos('ist.', s)>0    then s2:='İstanbul' else
                if AnsiPos('ist ', s)>0    then s2:='İstanbul' else

                if AnsiPos('izmir', s)>0   then s2:='İzmir' else
                if AnsiPos('kars', s)>0    then s2:='Kars' else
                if AnsiPos('kastamonu', s)>0 then s2:='Kastamonu' else
                if AnsiPos('kayseri', s)>0  then s2:='Kayseri' else
                if AnsiPos('kirklareli', s)>0 then s2:='Kırklareli' else
                if AnsiPos('kirsehir', s)>0  then s2:='Kırşehir' else
                if AnsiPos('kocaeli', s)>0  then s2:='Kocaeli' else
                if AnsiPos('konya', s)>0   then s2:='Konya' else
                if AnsiPos('kutahya', s)>0  then s2:='Kütahya' else
                if AnsiPos('malatya', s)>0  then s2:='Malatya' else
                if AnsiPos('manisa', s)>0   then s2:='Manisa' else

                if AnsiPos('kahramanmaras', s)>0 then s2:='Kahramanmaraş' else
                if AnsiPos('k.maras', s)>0    then s2:='Kahramanmaraş' else
                if AnsiPos('maras', s)>0     then s2:='Kahramanmaraş' else
                if AnsiPos('maras ', s)>0     then s2:='Kahramanmaraş' else

                if AnsiPos('mardin', s)>0   then s2:='Mardin' else
                if AnsiPos('mugla', s)>0   then s2:='Muğla' else
                if AnsiPos('mus', s)>0    then s2:='Muş' else
                if AnsiPos('nevsehir', s)>0  then s2:='Nevşehir' else
                if AnsiPos('nigde', s)>0   then s2:='Niğde' else
                if AnsiPos('ordu', s)>0    then s2:='Ordu' else
                if AnsiPos('rize', s)>0    then s2:='Rize' else
                if AnsiPos('sakarya', s)>0  then s2:='Sakarya' else
                if AnsiPos('samsun', s)>0   then s2:='Samsun' else
                if AnsiPos('siirt', s)>0   then s2:='Siirt' else
                if AnsiPos('sinop', s)>0   then s2:='Sinop' else
                if AnsiPos('sivas', s)>0   then s2:='Sivas' else
                if AnsiPos('tekirdag', s)>0  then s2:='Tekirdağ' else
                if AnsiPos('tokat', s)>0   then s2:='Tokat' else
                if AnsiPos('trabzon', s)>0  then s2:='Trabzon' else
                if AnsiPos('tunceli', s)>0  then s2:='Tunceli' else
                if AnsiPos('sanliurfa', s)>0 then s2:='Şanlıurfa' else
                if AnsiPos('usak', s)>0    then s2:='Uşak' else
                if AnsiPos('van', s)>0    then s2:='Van' else
                if AnsiPos('yozgat', s)>0   then s2:='Yozgat' else
                if AnsiPos('zonguldak', s)>0 then s2:='Zonguldak' else
                if AnsiPos('aksaray', s)>0  then s2:='Aksaray' else
                if AnsiPos('bayburt', s)>0  then s2:='Bayburt' else
                if AnsiPos('karaman', s)>0  then s2:='Karaman' else
                if AnsiPos('kirikkale', s)>0 then s2:='Kırıkkale' else
                if AnsiPos('batman', s)>0   then s2:='Batman' else
                if AnsiPos('sirnak', s)>0   then s2:='Şırnak' else
                if AnsiPos('bartin', s)>0   then s2:='Bartın' else
                if AnsiPos('ardahan', s)>0  then s2:='Ardahan' else
                if AnsiPos('igdir', s)>0   then s2:='Iğdır' else
                if AnsiPos('yalova', s)>0   then s2:='Yalova' else
                if AnsiPos('karabuk', s)>0  then s2:='Karabük' else
                if AnsiPos('kilis', s)>0   then s2:='Kilis' else
                if AnsiPos('osmaniye', s)>0  then s2:='Osmaniye' else
                if AnsiPos('duzce', s)>0   then s2:='Düzce';
                {$ENDREGION}

                If s2<>'' then
                Break;

                Application.ProcessMessages;
            end;


        end;
        {$ENDREGION}
    end;

    If s2<>'' then
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Sehir' Then
    begin
        AdresListesi.Cells[3,I]:=s2;
        //RzMemo2.Text:=AnsiReplaceText(RzMemo2.Text,s2,'');
        Break;
    end;

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If
       (Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='KapiNo')or
       (Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='SiteAdi')or
       (Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='BlokAdi')or
       (Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Ilce')or
       (Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Sehir')
    Then
    begin
         s1:='';
         s1:=Trim(AdresListesi.Cells[3,I]);

         Form1.CumleParcala(s1,' ');
         If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
         For J:=0 To Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
         begin
             a:=0;
             a:=StrToIntDef(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[J],0);

             If a>9999 then
             begin
                 For t:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
                 If Trim(AdresListesi.Cells[2,t])='PostaKodu' Then
                 begin
                     AdresListesi.Cells[3,t]:=Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[J]);
                     AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(AnsiReplaceText(AdresListesi.Cells[3,I],Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[J]),''));
                     Break;
                 end;

                 Break;
             end;

             Application.ProcessMessages;
         end;

    end;


    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])<>'' Then
    RzMemo2.Text:=AnsiReplaceText(RzMemo2.Text,Trim(AdresListesi.Cells[3,I]),'');


    If Trim(RzMemo2.Text)<>'' then
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Ilce' Then
    begin
        AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(RzMemo2.Text);
        //RzMemo2.Text:=AnsiReplaceText(RzMemo2.Text,s2,'');
        Break;
    end;


end;


end.

unit1.dfm

Kod: Tümünü seç

object Form1: TForm1
 Left = 0
 Top = 0
 Caption = 'Form1'
 ClientHeight = 464
 ClientWidth = 311
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'Tahoma'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object AdresCoz: TRzButton
  Left = 112
  Top = 431
  Caption = 'Adresi '#199#246'z'
  TabOrder = 0
  OnClick = AdresCozClick
 end
 object RzMemo1: TRzMemo
  Left = 8
  Top = 8
  Width = 297
  Height = 50
  TabOrder = 1
  FrameStyle = fsStatus
  FrameVisible = True
 end
 object RzMemo2: TRzMemo
  Left = 8
  Top = 367
  Width = 297
  Height = 55
  TabOrder = 2
  FrameStyle = fsStatus
  FrameVisible = True
 end
 object AdresListesi: TRzStringGrid
  Left = 8
  Top = 59
  Width = 297
  Height = 302
  ColCount = 4
  DrawingStyle = gdsGradient
  FixedCols = 0
  RowCount = 2
  TabOrder = 3
  FrameHotStyle = fsStatus
  FrameStyle = fsStatus
  FrameVisible = True
  ColWidths = (
   31
   27
   67
   154)
 end
 object AdresSiralamasi: TListBox
  Left = -104
  Top = 60
  Width = 97
  Height = 164
  BorderStyle = bsNone
  ItemHeight = 13
  TabOrder = 4
 end
 object ParcalanmisKelimeler: TRzMemo
  Left = 200
  Top = 584
  Width = 185
  Height = 89
  TabOrder = 5
 end
end

AdresCoz.dproj

Kod: Tümünü seç

program AdresCoz;

uses
 Vcl.Forms,
 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
 Application.Initialize;
 Application.MainFormOnTaskbar := True;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.
Mahalle :
Cadde :
Sokak :
Kapı No :
Site Adı :
Blok Adı :
Daire :
Posta Kodu :
İlçe :
Şehir :
Ülke :

şeklinde ayrı ayrı veri almak istiyorum.

Teşekkürler,
En son ender_arslanturk tarafından 05 Ara 2019 08:10 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
mkysoft
Kıdemli Üye
Mesajlar: 3056
Kayıt: 26 Ağu 2003 12:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Adres bilgilerini ayrı ayı parselleme

Mesaj gönderen mkysoft »

Elinizdeki adresi google servislerinde arayıp, çıkan sonucu alsanız belki daha kolay olabilir.
Kullanıcı avatarı
ender_arslanturk
Kıdemli Üye
Mesajlar: 707
Kayıt: 18 Şub 2005 03:38
Konum: İstanbul

Re: Karışık olan adres bilgilerini ayrı ayı parselleme

Mesaj gönderen ender_arslanturk »

Problem çözülmüştür.

İhtiyacı olan DelphiTurkiye.com ailesine..


İl İlçe SQL :

Kod: Tümünü seç


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tr1_iller`
(
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `il_adi` varchar(20) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin5;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tr2_ilceler`
(
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `il_id` int(11) DEFAULT NULL,
 `ilce_adi` varchar(20) DEFAULT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `il_id` (`il_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin5;


Unit1.pas :

Kod: Tümünü seç

unit Unit1;

interface

uses
 StrUtils, Winapi.Windows, Winapi.Messages, SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, RzEdit, RzButton,
 RzBtnEdt, Vcl.Mask, RzLabel, Vcl.Menus, Vcl.Grids, RzGrids, Data.DB,
 MemDS, DBAccess, Uni, UniProvider, MySQLUniProvider;

type
 TForm1 = class(TForm)
  AdresSiralamasi: TListBox;
  ParcalanmisKelimeler: TMemo;
  UniConnection1: TUniConnection;
  Bos1: TUniQuery;
  MySQLUniProvider1: TMySQLUniProvider;
  Bos2: TUniQuery;
  AdresListesi: TStringGrid;
  Memo1: TMemo;
  Memo2: TMemo;
  AdresCoz: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure AdresCozClick(Sender: TObject);


  Function KucukTamIngilizceHarf(Yazi: String): String;

  Function IlkHarfBuyukOlsun(Yazi:String):String;
  Function CumleParcala(Cumle: String; Ayirici: Char): Boolean;
  procedure FormShow(Sender: TObject); // split


 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}


Function TForm1.IlkHarfBuyukOlsun(Yazi:String):String;
var
    Sonuc, Veri, IlkHarf:String;
    I:Integer;

    {$REGION ' BuyukIlkChar '}
    Function BuyukIlkChar(s:String):String;
    begin
        try
            Result:='';

            If s='İ' Then Result:='İ' else
            If s='I' Then Result:='I' else
            If s='i' Then Result:='İ' else
            If s='ı' Then Result:='I' else
            Result:=AnsiUpperCase(s);
        except
            Result:='';
        end;
    end;
    {$ENDREGION}

begin
    Form1.CumleParcala(Yazi, ' ');
    If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
    begin
        Sonuc:='';
        For I:=0 to Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 do
        If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I])<>'' Then
        begin
            Veri:=Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]);

            IlkHarf :=AnsiLeftStr(Veri, 1);
            IlkHarf :=BuyukIlkChar(IlkHarf);

            Sonuc:=Sonuc+' '+IlkHarf+Copy(Veri, 2, 1000);

            Application.ProcessMessages;
        end;

        If Sonuc='' Then
        Result:=Yazi
        else
        Result:=Trim(Sonuc);
    end;
end;


Function TForm1.KucukTamIngilizceHarf(Yazi: String): String;
begin
    Result := '';

    If Trim(Yazi) <> '' Then
    begin
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'İ', 'i');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'I', 'i');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'ı', 'i');

        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'Ş', 's');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'Ç', 'c');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'Ö', 'o');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'Ü', 'u');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'Ğ', 'g');

        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'ş', 's');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'ç', 'c');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'ö', 'o');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'ü', 'u');
        Yazi := AnsiReplaceStr(Yazi, 'ğ', 'g');

        Result := AnsiLowerCase(Yazi);
    end;
end;

Function IcindeVarmi(Aranan, Metin: String): Integer;
begin
    Result := AnsiPos(Aranan, Metin);
end;Function TForm1.CumleParcala(Cumle: String; Ayirici: Char): Boolean; // split
begin
    try
       Result := False;
       ParcalanmisKelimeler.Clear;
       ExtractStrings([Ayirici], [], PWideChar(Cumle), ParcalanmisKelimeler.Lines);
       Result := True;
    except
       Result := False;
    end;
end;


procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
    AdresCozClick(Sender);
end;

procedure TForm1.AdresCozClick(Sender: TObject);
var
    beskarakter:Integer;

    iladi, ilceadi:String;

    v, a, J, I, t, Bitti:Integer;
    z, b, s, s1, s2, Mah, Cad, Sok, Kap, Sit, Blo, Dai, Ilc, Seh, Ulk:String;

    Sonuc, AdresBilgisi:String;
    Mahalle, Cadde, Sokak, KapiNo, SiteAdi, BlokAdi, Daire, Ilce, Sehir, Ulke:Integer;

    Function DegerCoz(tip, Deger:String):String;
    begin
        If Trim(Deger)='' Then Exit;

        Form1.CumleParcala(Deger,' ');

        If tip='sutun' Then Result:=Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[0]);
        If tip='nesne' Then Result:=Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[1]);
    end;
begin
    Mahalle:=0; Cadde:=0; Sokak:=0; KapiNo:=0; SiteAdi:=0; BlokAdi:=0; Daire:=0; Ilce:=0; Sehir:=0; Ulke:=0;

    //Memo1.Text:='aaa Mah. bbb Cad. ccc Sok. ddd Plaza eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';

    //Memo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. ddd Plaza eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';
    //Memo1.Text:='aaa Mah. ccc Sok. ddd Plaza eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';
    //Memo1.Text:='aaa Mahallesi bbb Caddesi ccc Sokak ddd Sitesi eee Blok No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';

    //Memo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. aaa Mah. eee Blok ddd Sitesi No: 61/A D:4 34940 Tuzla İstanbul';

    //Memo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. aaa Mah. No: 61/A eee Blok ddd Sitesi D:4 34940 Tuzla İstanbul';


    //Memo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. aaa Mah. No: 61/A 34940 eee Blok ddd Sitesi D:4 Tuzla İstanbul';
    Memo1.Text:='bbb Cad. ccc Sok. eee Blok ddd Sitesi D:4 aaa Mah. No: 61/A 34940 Tuzla İstanbul';

    {$REGION ' AdresBilgisi-al '}
    AdresBilgisi:='';

    For I:=0 To Memo1.Lines.Count-1 do
    If Trim(Memo1.Lines.Strings[I])<>'' Then
    AdresBilgisi:=AdresBilgisi+' '+Trim(Memo1.Lines.Strings[I]);

    AdresBilgisi:=Trim(AdresBilgisi);
    AdresBilgisi:=AdresBilgisi.ToLower;
    {$ENDREGION}

    {$REGION ' bul '}
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi('mahallesi',AdresBilgisi)>0)   Then begin {ShowMessage('1');} Mahalle:=IcindeVarmi('mahallesi',  AdresBilgisi)+9 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi('mahalle',AdresBilgisi)>0)    Then begin {ShowMessage('2');} Mahalle:=IcindeVarmi('mahalle',   AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah :',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('3');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah :',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah:',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('4');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah:',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah.',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('5');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah.',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mah ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('6');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mah ',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mh.',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('7');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mh.',     AdresBilgisi)+3 ; end else
    If (Mahalle=0 )and(IcindeVarmi(' mh ',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('8');} Mahalle:=IcindeVarmi(' mh ',     AdresBilgisi)+2;end;

    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi('caddesi',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('1');}  Cadde:=IcindeVarmi('caddesi',   AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cadde',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('2');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cadde',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi('cad :',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('3');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cad :',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cad:',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('4');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cad:',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi('cad.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('5');}  Cadde:=IcindeVarmi('cad.',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cad ',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('6');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cad ',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cd.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('7');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cd.',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Cadde=0 )and(IcindeVarmi(' cd ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('8');}  Cadde:=IcindeVarmi(' cd ',     AdresBilgisi)+4;end;

    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi('sokak',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('1');}  Sokak:=IcindeVarmi('sokak',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sok :',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('2');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sok :',    AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sok:',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('3');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sok:',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sok.',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('4');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sok.',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi('sok ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('5');}  Sokak:=IcindeVarmi('sok ',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sk.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('6');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sk.',     AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Sokak=0 )and(IcindeVarmi(' sk ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('7');}  Sokak:=IcindeVarmi(' sk ',     AdresBilgisi)+4;end;

    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi('plaza',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('1');}  SiteAdi:=IcindeVarmi('plaza',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi('sitesi',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('2');}  SiteAdi:=IcindeVarmi('sitesi',   AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi(' sit.',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('3');}  SiteAdi:=IcindeVarmi(' sit.',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi(' st. ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('4');}  SiteAdi:=IcindeVarmi(' st.',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (SiteAdi=0 )and(IcindeVarmi(' sit ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('5');}  SiteAdi:=IcindeVarmi(' sit ',   AdresBilgisi)+5; end;

    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blok ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('1');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blok ',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi('blok ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('2');}  BlokAdi:=IcindeVarmi('blok ',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blok:',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('3');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blok:',   AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blk:',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('4');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blk:',   AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (BlokAdi=0 )and(IcindeVarmi(' blk ',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('5');}  BlokAdi:=IcindeVarmi(' blk ',   AdresBilgisi)+5;end;

    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' numara',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('1');}  KapiNo:=IcindeVarmi('numara',   AdresBilgisi)+6 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no.',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('2');}  KapiNo:=IcindeVarmi(' no.',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no ',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('3');}  KapiNo:=IcindeVarmi(' no ',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no :',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('4');}  KapiNo:=IcindeVarmi(' no :',    AdresBilgisi)+5 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' no:',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('5');}  KapiNo:=IcindeVarmi(' no:',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' n:',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('6');}  KapiNo:=IcindeVarmi(' n:',     AdresBilgisi)+3 ; end else
    If (KapiNo=0 )and(IcindeVarmi(' n :',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('7');}  KapiNo:=IcindeVarmi(' n :',    AdresBilgisi)+4; end;

    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi('daire :',AdresBilgisi)>0)     Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi('daire :',  AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi('daire ',AdresBilgisi)>0)      Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi('daire ',   AdresBilgisi)+7 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d :',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d :',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d: ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d: ',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d:',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d:',    AdresBilgisi)+3 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi('d:',AdresBilgisi)>0)        Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi('d:',     AdresBilgisi)+2 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d. ',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d. ',    AdresBilgisi)+4 ; end else
    If (Daire=0 )and(IcindeVarmi(' d.',AdresBilgisi)>0)       Then begin {ShowMessage('a');}  Daire:=IcindeVarmi(' d.',    AdresBilgisi)+3; end;

    {$ENDREGION}

    {$REGION ' onceki-sonraki-sirala '}
    AdresSiralamasi.Items.Clear;
    AdresSiralamasi.Sorted:=False;


    Mah:=''; If Mahalle>0 Then begin If Mahalle<10 Then Mah:='00'+Mahalle.ToString else If Mahalle<100 Then Mah:='0'+Mahalle.ToString else Mah:=Mahalle.ToString;  end;
    Cad:=''; If Cadde>0  Then begin If Cadde<10  Then Cad:='00'+Cadde.ToString  else If Cadde<100  Then Cad:='0'+Cadde.ToString  else Cad:=Cadde.ToString;   end;
    Sok:=''; If Sokak>0  Then begin If Sokak<10  Then Sok:='00'+Sokak.ToString  else If Sokak<100  Then Sok:='0'+Sokak.ToString  else Sok:=Sokak.ToString;   end;
    Sit:=''; If SiteAdi>0 Then begin If SiteAdi<10 Then Sit:='00'+SiteAdi.ToString else If SiteAdi<100 Then Sit:='0'+SiteAdi.ToString else Sit:=SiteAdi.ToString;  end;

    Kap:=''; If KapiNo>0  Then begin If KapiNo<10 Then Kap:='00'+KapiNo.ToString else If KapiNo<100  Then Kap:='0'+KapiNo.ToString  else Kap:=KapiNo.ToString;  end;
    Blo:=''; If BlokAdi>0 Then begin If BlokAdi<10 Then Blo:='00'+BlokAdi.ToString else If BlokAdi<100 Then Blo:='0'+BlokAdi.ToString else Blo:=BlokAdi.ToString;  end;
    Dai:=''; If Daire>0  Then begin If Daire<10  Then Dai:='00'+Daire.ToString  else If Daire<100  Then Dai:='0'+Daire.ToString  else Dai:=Daire.ToString;   end;

    {
    Ilc:=''; If Ilce>0   Then begin If Ilce<10  Then Ilc:='00'+Ilce.ToString  else If Ilce<100   Then Ilc:='0'+Ilce.ToString   else Ilc:=Ilce.ToString;   end;
    Seh:=''; If Sehir>0  Then begin If Sehir<10  Then Seh:='00'+Sehir.ToString  else If Sehir<100  Then Seh:='0'+Sehir.ToString  else Seh:=Sehir.ToString;   end;
    Ulk:=''; If Ulke>0   Then begin If Ulke<10  Then Ulk:='00'+Ulke.ToString  else If Ulke<100   Then Ulk:='0'+Ulke.ToString   else Ulk:=Ulke.ToString;   end;
    }


    If Mah<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Mah+' Mahalle');
    If Cad<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Cad+' Cadde');
    If Sok<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Sok+' Sokak');
    If Sit<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Sit+' SiteAdi');

    If Blo<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Blo+' BlokAdi');
    If Kap<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Kap+' KapiNo');
    If Dai<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Dai+' Daire');

    {
    If Ilc<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Ilc+' Ilce');
    If Seh<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Seh+' Sehir');
    If Ulk<>'' Then AdresSiralamasi.Items.Add(Ulk+' Ulke');
    }

    AdresSiralamasi.Sorted:=True;

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    For J:=0 To AdresListesi.ColCount-1 Do
    AdresListesi.Cells[J,I]:='';
    AdresListesi.RowCount:=2;

    For I:=0 To AdresSiralamasi.Items.Count-1 Do
    If Trim(AdresSiralamasi.Items.Strings[I])<>'' Then
    begin
        AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
        AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:=IntToStr(StrToIntDef(DegerCoz('sutun',Trim(AdresSiralamasi.Items.Strings[I])),0));
        AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:=DegerCoz('nesne',Trim(AdresSiralamasi.Items.Strings[I]));

        AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;
    end;

    For I:=1 to AdresListesi.RowCount do
    If Trim(AdresListesi.Cells[1,I])<>'' Then
    begin
        If I=1 Then
        AdresListesi.Cells[0,I]:='0'
        else
        AdresListesi.Cells[0,I]:=IntToStr(
                           StrToIntDef(
                                    AdresListesi.Cells[1, I-1]
                                    ,
                                    0
                                 )+1
                         );        Application.ProcessMessages;
    end;
    {$ENDREGION}

    {$REGION ' Copy() '}

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[0,I])<>'' Then
    If
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Mahalle')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Cadde')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Sokak')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='SiteAdi')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='BlokAdi')
    Then
    AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(
                     Copy(
                         AdresBilgisi,
                         StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I]),
                         StrToInt(AdresListesi.Cells[1,I])-StrToInt(AdresListesi.Cells[0,I])
                        )
                   );
    {$ENDREGION}

    {$REGION ' PostaKodu '}
    j:=0;
    Form1.CumleParcala(AdresBilgisi,' ');
    If Trim(ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
    For I:=0 To ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
    If Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I])<>'' Then
    If Length(Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]))=5 Then //PopstaKodu için
    begin
         j:=StrToIntDef(Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]),0);

         If J>0 Then
         Break;
    end;

    If J>0 Then
    begin
        AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
        AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
        AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='PostaKodu';
        AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:=J.ToString;

        AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;
    end;
    {$ENDREGION}    {$REGION ' Daire '}
    s:='';
    Form1.CumleParcala(AdresBilgisi,' ');
    If Trim(ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
    For I:=0 To ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
    begin
         b:=Form1.KucukTamIngilizceHarf(Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]));

         If
             (
                (AnsiPos('d:',   b)>0)
                and
                (b<>'d:') //demek ki bu satır d:4 gibi
             )
             or
             (
                (AnsiPos('d.',   b)>0)
                and
                (b<>'d.') //demek ki bu satır d.4 gibi
                and
                (
                   (b<>'cad.')and
                   (b<>'cd.')
                )
             )

         Then
         begin
              s:=Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]);
         end
         else
         If
             (AnsiPos('daire ', b)>0)or
             (AnsiPos('daire :', b)>0)or
             (AnsiPos('daire:', b)>0)or
             (AnsiPos('d. ',   b)>0)or
             (AnsiPos('d: ',   b)>0)or
             (AnsiPos('d:',   b)>0)
         Then
         begin
              try s:=Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I])+' '+Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I+1]); except end;
         end;


         If Trim(s)<>'' Then
         Break;
    end;

    If Trim(s)<>'' Then
    for I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Daire' Then
    AdresListesi.Cells[3,I]:=s;
    {$ENDREGION}


    {$REGION ' Blok '}
    s:='';
    Form1.CumleParcala(AdresBilgisi,' ');
    If Trim(ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
    For I:=0 To ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
    If
       (Form1.KucukTamIngilizceHarf(Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]))='blok')or
       (Form1.KucukTamIngilizceHarf(Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]))='blk.')or
       (Form1.KucukTamIngilizceHarf(Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]))='blk')
    Then
    If I>0 Then
    begin
         s:=Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I-1])+' '+Trim(ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[I]);
              // E                   Blok

         Break;
    end;

    If Trim(s)<>'' Then
    for I:=0 To AdresListesi.Rowcount-1 do
    If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='BlokAdi' Then
    AdresListesi.Cells[3,I]:=s;

    {$ENDREGION}

    {$REGION ' Temizle '}
    //Temizle 1
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])<>'' Then
    If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])<>'' Then
    If
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Mahalle')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Cadde')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Sokak')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='SiteAdi')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='BlokAdi')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='PostaKodu')or
        (AdresListesi.Cells[2,I]='Daire')
    Then
    AdresBilgisi:=AnsiReplaceText(AdresBilgisi, AdresListesi.Cells[3,I], '');


    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If AdresListesi.Cells[2,I]='KapiNo' Then
    AdresListesi.Cells[3,I]:=Trim(AdresBilgisi);

    Memo2.Text:=Trim(AdresBilgisi);
    {$ENDREGION}

    {$REGION ' Ilce - Sehir - Ulke Ekle '}
    AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='Ilce';
    AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;

    AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='Sehir';
    AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;

    AdresListesi.Cells[0,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[1,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.Cells[2,AdresListesi.RowCount-1]:='Ulke';
    AdresListesi.Cells[3,AdresListesi.RowCount-1]:='';
    AdresListesi.RowCount:=AdresListesi.RowCount+1;
    {$ENDREGION}    s1:='';
    s2:='';

    {$REGION ' If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])=''KapiNo'' Then '}

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='KapiNo' Then
    begin
         beskarakter:=0;
         If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])<>'' Then
         begin
             s1:=Trim(AdresListesi.Cells[3,I]);

             Form1.CumleParcala(s1,' ');

             If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
             For t:=0 to Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
             If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[t])<>'' Then
             begin
                 If Length(Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[t]))=5 Then
                 BesKarakter:=StrToIntDef(Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[t]),0);

                 If BesKarakter>0 Then Break;
             end;

         end;

         If BesKarakter>0 Then
         begin
             For t:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
             If Trim(AdresListesi.Cells[2,t])='PostaKodu' Then
             AdresListesi.Cells[3,t]:=IntToStr(BesKarakter);

             Break;
         end;
    end;
    {$ENDREGION}


    {$REGION ' Sehir İlçe Tespit '}
    //Olanı Temizleme
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])<>'' Then
    begin
        {$REGION ' z '}

        iladi:='';
        ilceadi:='';

        z:=Trim(AdresListesi.Cells[3,I]);

        a:=0;
        If IcindeVarmi(' ',z)>0 Then begin Form1.CumleParcala(z,' '); a:=1; end;
        If IcindeVarmi('/',z)>0 Then begin Form1.CumleParcala(z,'/'); a:=1; end;
        If IcindeVarmi('-',z)>0 Then begin Form1.CumleParcala(z,'-'); a:=1; end;

        If a=1 Then
        If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Text)<>'' Then
        begin
            IlAdi:='';
            For J:=0 to Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Count-1 Do
            If Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[J])<>'' then
            begin
                s:=Form1.KucukTamIngilizceHarf(Trim(Form1.ParcalanmisKelimeler.Lines.Strings[J]));

                {$REGION ' sehirler '}
                if AnsiPos('adana', s)>0   then IlAdi:='Adana' else
                if AnsiPos('adiyaman', s)>0  then IlAdi:='Adıyaman' else
                if AnsiPos('afyon', s)>0   then IlAdi:='Afyon' else
                if AnsiPos('agri', s)>0    then IlAdi:='Ağrı' else
                if AnsiPos('amasya', s)>0   then IlAdi:='Amasya' else
                if AnsiPos('ankara', s)>0   then IlAdi:='Ankara' else
                if AnsiPos('antalya', s)>0  then IlAdi:='Antalya' else
                if AnsiPos('artvin', s)>0   then IlAdi:='Artvin' else
                if AnsiPos('aydin', s)>0   then IlAdi:='Aydın' else
                if AnsiPos('balikesir', s)>0 then IlAdi:='Balıkesir' else
                if AnsiPos('bilecik', s)>0  then IlAdi:='Bilecik' else
                if AnsiPos('bingol', s)>0   then IlAdi:='Bingöl' else
                if AnsiPos('bitlis', s)>0   then IlAdi:='Bitlis' else
                if AnsiPos('bolu', s)>0    then IlAdi:='Bolu' else
                if AnsiPos('burdur', s)>0   then IlAdi:='Burdur' else
                if AnsiPos('bursa', s)>0   then IlAdi:='Bursa' else
                if AnsiPos('canakkale', s)>0 then IlAdi:='Çanakkale' else
                if AnsiPos('cankiri', s)>0  then IlAdi:='Çankırı' else
                if AnsiPos('corum', s)>0   then IlAdi:='Çorum' else
                if AnsiPos('denizli', s)>0  then IlAdi:='Denizli' else
                if AnsiPos('diyarbakir', s)>0 then IlAdi:='Diyarbakır' else
                if AnsiPos('edirne', s)>0   then IlAdi:='Edirne' else
                if AnsiPos('elazig', s)>0   then IlAdi:='Elazığ' else
                if AnsiPos('erzincan', s)>0  then IlAdi:='Erzincan' else
                if AnsiPos('erzurum', s)>0  then IlAdi:='Erzurum' else
                if AnsiPos('eskisehir', s)>0 then IlAdi:='Eskişehir' else
                if AnsiPos('gaziantep', s)>0 then IlAdi:='Gaziantep' else
                if AnsiPos('giresun', s)>0  then IlAdi:='Giresun' else
                if AnsiPos('gumushane', s)>0 then IlAdi:='Gümüşhane' else
                if AnsiPos('hakkari', s)>0  then IlAdi:='Hakkari' else
                if AnsiPos('hatay', s)>0   then IlAdi:='Hatay' else
                if AnsiPos('isparta', s)>0  then IlAdi:='Isparta' else
                if AnsiPos('mersin', s)>0   then IlAdi:='Mersin' else

                if AnsiPos('istanbul', s)>0  then IlAdi:='İstanbul' else
                if AnsiPos('ist.', s)>0    then IlAdi:='İstanbul' else
                if AnsiPos(' ist ', s)>0   then IlAdi:='İstanbul' else

                if AnsiPos('izmir', s)>0   then IlAdi:='İzmir' else
                if AnsiPos('kars', s)>0    then IlAdi:='Kars' else
                if AnsiPos('kastamonu', s)>0 then IlAdi:='Kastamonu' else
                if AnsiPos('kayseri', s)>0  then IlAdi:='Kayseri' else
                if AnsiPos('kirklareli', s)>0 then IlAdi:='Kırklareli' else
                if AnsiPos('kirsehir', s)>0  then IlAdi:='Kırşehir' else
                if AnsiPos('kocaeli', s)>0  then IlAdi:='Kocaeli' else
                if AnsiPos('konya', s)>0   then IlAdi:='Konya' else
                if AnsiPos('kutahya', s)>0  then IlAdi:='Kütahya' else
                if AnsiPos('malatya', s)>0  then IlAdi:='Malatya' else
                if AnsiPos('manisa', s)>0   then IlAdi:='Manisa' else

                if AnsiPos('kahramanmaras', s)>0 then IlAdi:='Kahramanmaraş' else
                if AnsiPos('k.maras', s)>0    then IlAdi:='Kahramanmaraş' else
                if AnsiPos('maras', s)>0     then IlAdi:='Kahramanmaraş' else
                if AnsiPos('maras ', s)>0     then IlAdi:='Kahramanmaraş' else

                if AnsiPos('mardin', s)>0   then IlAdi:='Mardin' else
                if AnsiPos('mugla', s)>0   then IlAdi:='Muğla' else
                if AnsiPos('mus', s)>0    then IlAdi:='Muş' else
                if AnsiPos('nevsehir', s)>0  then IlAdi:='Nevşehir' else
                if AnsiPos('nigde', s)>0   then IlAdi:='Niğde' else
                if AnsiPos('ordu', s)>0    then IlAdi:='Ordu' else
                if AnsiPos('rize', s)>0    then IlAdi:='Rize' else
                if AnsiPos('sakarya', s)>0  then IlAdi:='Sakarya' else
                if AnsiPos('samsun', s)>0   then IlAdi:='Samsun' else
                if AnsiPos('siirt', s)>0   then IlAdi:='Siirt' else
                if AnsiPos('sinop', s)>0   then IlAdi:='Sinop' else
                if AnsiPos('sivas', s)>0   then IlAdi:='Sivas' else
                if AnsiPos('tekirdag', s)>0  then IlAdi:='Tekirdağ' else
                if AnsiPos('tokat', s)>0   then IlAdi:='Tokat' else
                if AnsiPos('trabzon', s)>0  then IlAdi:='Trabzon' else
                if AnsiPos('tunceli', s)>0  then IlAdi:='Tunceli' else
                if AnsiPos('sanliurfa', s)>0 then IlAdi:='Şanlıurfa' else
                if AnsiPos('usak', s)>0    then IlAdi:='Uşak' else
                if AnsiPos('van', s)>0    then IlAdi:='Van' else
                if AnsiPos('yozgat', s)>0   then IlAdi:='Yozgat' else
                if AnsiPos('zonguldak', s)>0 then IlAdi:='Zonguldak' else
                if AnsiPos('aksaray', s)>0  then IlAdi:='Aksaray' else
                if AnsiPos('bayburt', s)>0  then IlAdi:='Bayburt' else
                if AnsiPos('karaman', s)>0  then IlAdi:='Karaman' else
                if AnsiPos('kirikkale', s)>0 then IlAdi:='Kırıkkale' else
                if AnsiPos('batman', s)>0   then IlAdi:='Batman' else
                if AnsiPos('sirnak', s)>0   then IlAdi:='Şırnak' else
                if AnsiPos('bartin', s)>0   then IlAdi:='Bartın' else
                if AnsiPos('ardahan', s)>0  then IlAdi:='Ardahan' else
                if AnsiPos('igdir', s)>0   then IlAdi:='Iğdır' else
                if AnsiPos('yalova', s)>0   then IlAdi:='Yalova' else
                if AnsiPos('karabuk', s)>0  then IlAdi:='Karabük' else
                if AnsiPos('kilis', s)>0   then IlAdi:='Kilis' else
                if AnsiPos('osmaniye', s)>0  then IlAdi:='Osmaniye' else
                if AnsiPos('duzce', s)>0   then IlAdi:='Düzce';
                {$ENDREGION}

                If IlAdi<>'' then
                Break;

                Application.ProcessMessages;
            end;

            {$REGION ' If IlAdi<>'' then '}
            If Trim(IlAdi)<>'' then
            begin
                Bos1.Close;
                Bos1.SQL.Text:='Select* from tr1_iller Where il_adi='+QuotedStr(IlAdi);
                Bos1.Open;

                If Bos1.RecordCount>0 Then
                begin


                    Bos2.Close;
                    Bos2.SQL.Text:='Select* from tr2_ilceler Where il_id='+Bos1.FieldByName('id').AsString+' Order By id';
                    Bos2.Open;

                    If Bos2.RecordCount>0 Then
                    begin
                        Bos2.First;
                        For t:=0 To Bos2.RecordCount-1 do
                        begin
                            For v:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
                            If Trim(AdresListesi.Cells[3,v])<>'' Then
                            If
                              AnsiPos(
                                   Form1.KucukTamIngilizceHarf(Bos2.FieldByName('ilce_adi').AsString),
                                   Form1.KucukTamIngilizceHarf(Trim(AdresListesi.Cells[3,v]))
                                 )>0 //2. Şart eğer ilçe de varsa temizleyecek ili ve ilçeyi..
                            Then
                            begin
                                IlceAdi:=Form1.KucukTamIngilizceHarf(Bos2.FieldByName('ilce_adi').AsString);

                                //Önce il adını temizle
                                AdresListesi.Cells[3,v]:=AnsiReplaceText(Form1.KucukTamIngilizceHarf(AdresListesi.Cells[3,v]), Form1.KucukTamIngilizceHarf(IlAdi),  '');

                                //Sonra ilçe adını temizle
                                AdresListesi.Cells[3,v]:=AnsiReplaceText(Form1.KucukTamIngilizceHarf(AdresListesi.Cells[3,v]), Form1.KucukTamIngilizceHarf(IlceAdi), '');

                                Bitti:=1;

                                Break;
                            end;

                            Bos2.Next;
                            Application.ProcessMessages;
                        end;


                        If Bitti=1 Then
                        Break;
                    end;
                    Bos2.Close;
                end;
                Bos1.Close;
            end;
            {$ENDREGION}

        end;
        {$ENDREGION}
    end;

    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    begin
        If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Sehir' Then
        If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])='' Then
        If Trim(IlAdi)<>'' Then
        AdresListesi.Cells[3,I]:=IlAdi;

        If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Ilce' Then
        If Trim(AdresListesi.Cells[3,I])='' Then
        If Trim(IlceAdi)<>'' Then
        AdresListesi.Cells[3,I]:=IlceAdi;

        Application.ProcessMessages;
    end;
    {$ENDREGION}
    {$REGION ' İlk Harf Büyük Olsun '}
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do
    If Trim(Trim(AdresListesi.Cells[2,I]))<>'' Then
    If Trim(Trim(AdresListesi.Cells[3,I]))<>'' Then
    begin
        AdresListesi.Cells[3,I]:=AnsiREplaceText(Trim(AdresListesi.Cells[3,I]),'/',' / ');
        AdresListesi.Cells[3,I]:=AnsiREplaceText(Trim(AdresListesi.Cells[3,I]),' ',' ');

        AdresListesi.Cells[3,I]:=Form1.IlkHarfBuyukOlsun(Trim(AdresListesi.Cells[3,I]));

        Application.ProcessMessages;
    end;
    {$ENDREGION}


    {$REGION ' Sonuç :) '}
    Sonuc:='';
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Mahalle'   Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Cadde'    Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Sokak'    Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='SiteAdi'   Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='BlokAdi'   Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='KapiNo'   Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Daire'    Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='PostaKodu'  Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Ilce'    Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Sehir'    Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;
    For I:=0 To AdresListesi.RowCount-1 Do If Trim(AdresListesi.Cells[2,I])='Ulke'    Then begin Sonuc:=Sonuc+Trim(AdresListesi.Cells[3,I])+' '; Break; end;

    Sonuc:=Trim(Sonuc);

    Memo2.Text:=Sonuc;
    {$ENDREGION}

end;end.


uni1.dfm :

Kod: Tümünü seç

object Form1: TForm1
 Left = 441
 Top = 89
 BorderIcons = [biSystemMenu, biMinimize]
 BorderStyle = bsSingle
 Caption = 'Adres '#199#246'z'
 ClientHeight = 492
 ClientWidth = 313
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'Tahoma'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 Position = poDesigned
 OnShow = FormShow
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object Label1: TLabel
  Left = 9
  Top = 8
  Width = 100
  Height = 13
  Caption = 'Kar'#305#351#305'k Girilen Adres :'
 end
 object Label2: TLabel
  Left = 9
  Top = 354
  Width = 184
  Height = 13
  Caption = 'Uyy aha.. d'#252'zg'#252'n sonu'#231'lanan adres :)'
 end
 object AdresSiralamasi: TListBox
  Left = -104
  Top = 60
  Width = 97
  Height = 164
  BorderStyle = bsNone
  ItemHeight = 13
  TabOrder = 0
 end
 object ParcalanmisKelimeler: TMemo
  Left = 200
  Top = 584
  Width = 185
  Height = 89
  TabOrder = 1
 end
 object AdresListesi: TStringGrid
  Left = 8
  Top = 88
  Width = 297
  Height = 253
  ColCount = 4
  DefaultRowHeight = 18
  FixedCols = 0
  RowCount = 2
  TabOrder = 2
  ColWidths = (
   2
   3
   64
   201)
 end
 object Memo1: TMemo
  Left = 8
  Top = 30
  Width = 297
  Height = 55
  Lines.Strings = (
   'Memo1')
  TabOrder = 3
 end
 object Memo2: TMemo
  Left = 8
  Top = 372
  Width = 297
  Height = 55
  Lines.Strings = (
   '')
  TabOrder = 4
 end
 object AdresCoz: TButton
  Left = 96
  Top = 447
  Width = 75
  Height = 25
  Caption = 'Adresi '#199#246'z'
  TabOrder = 5
  OnClick = AdresCozClick
 end
 object UniConnection1: TUniConnection
  ProviderName = 'MySQL'
  Port = 3306
  Username = 'root'
  Server = '127.0.0.1'
  LoginPrompt = False
  Left = 56
  Top = 16
  EncryptedPassword = '89FF96FF8CFF9AFF8DFF9EFF'
 end
 object Bos1: TUniQuery
  Connection = UniConnection1
  Left = 88
  Top = 16
 end
 object MySQLUniProvider1: TMySQLUniProvider
  Left = 152
  Top = 16
 end
 object Bos2: TUniQuery
  Connection = UniConnection1
  Left = 120
  Top = 16
 end
end
AdresCoz.dpoj :

Kod: Tümünü seç

program AdresCoz;

uses
 Vcl.Forms,
 Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
 Application.Initialize;
 Application.MainFormOnTaskbar := True;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.
AdresCoz.zip
Karışık bir adresin mahalle, cadde, sokak yapısında düzenlenmesi..
(58.88 KiB) 38 kere indirildi
Cevapla