Delphi SQL Kod Çalıştırma.

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
ozcank
Üye
Mesajlar: 859
Kayıt: 28 Nis 2005 04:29

Delphi SQL Kod Çalıştırma.

Mesaj gönderen ozcank » 24 Şub 2019 08:14

Arkadaşlar Merhaba;
SQL de çalışan bir kodu Delphi de çalıştırmak istiyorum "Incorrect Syntax near ','' Process stopped Hatası veriyor. Yardım edebilir misiniz?

Kod: Tümünü seç

KONTROL.SQL.Text:='CREATE TABLE [TBLEMANETIPTSTH]('+
        	'[STOK_KODU] [TDBSTOKKOD] NOT NULL,'+
	        '[FISNO] [TDBBELGENO] NULL,'+
	        '[STHAR_GCMIK] [TDBFLOAT] NULL,'+
	        '[STHAR_GCMIK2] [TDBFLOAT] NULL,'+
         '[CEVRIM] [decimal] (28,14) NULL,'+
	        '[STHAR_GCKOD] [char](1) NOT NULL,'+
	        '[STHAR_TARIH] [TDBDATETIME] NOT NULL,'+
         '[STHAR_NF] [TDBFLOAT] NULL,'+
        	'[STHAR_BF] [TDBFLOAT] NULL,'+
        	'[STHAR_IAF] [TDBFLOAT] NULL,'+
        	'[STHAR_KDV] [TDBKDVORAN] NULL,'+
        	'[DEPO_KODU] [TDBSMALLINT] NULL,'+
        	'[STHAR_ACIKLAMA] [varchar](50) NULL,'+
        	'[STHAR_SATISK] [TDBFLOAT] NULL,'+
        	'[STHAR_MALFISK] [TDBFLOAT] NULL,'+
        	'[STHAR_FTIRSIP] [char](1) NULL,'+
        	'[STHAR_SATISK2] [TDBFLOAT] NULL,'+
         	'[LISTE_FIAT] [TDBBYTE] NULL,'+
         	'[STHAR_HTUR] [char](1) NOT NULL,'+
        	'[STHAR_DOVTIP] [TDBBYTE] NULL,'+
        	'[PROMASYON_KODU] [TDBBYTE] NULL,'+
	        '[STHAR_DOVFIAT] [decimal](28,15) NULL,'+
	        '[STHAR_ODEGUN] [TDBSMALLINT] NULL,'+
        	'[STRA_SATISK3] [TDBFLOAT] NULL,'+
	        '[STRA_SATISK4] [TDBFLOAT] NULL,'+
        	'[STRA_SATISK5] [TDBFLOAT] NULL,'+
	        '[STRA_SATISK6] [TDBFLOAT] NULL,'+
         '[STHAR_BGTIP] [char](1) NULL,'+
         '[STHAR_KOD1] [char](1) NULL,'+
	        '[STHAR_KOD2] [char](1) NULL,'+
        	'[STHAR_SIPNUM] [TDBBELGENO] NULL,'+
        	'[STHAR_CARIKOD] [TDBCARIKOD] NULL,'+
	        '[STHAR_SIP_TURU] [char](1) NULL,'+
        	'[PLASIYER_KODU] [TDBPLASIYER] NULL,'+
	        '[EKALAN_NEDEN] [char](1) NULL,'+
	        '[LOG_NETADDRESS] [varchar](250) NULL,'+
	        '[LOG_DBNAME] [varchar](250) NULL,'+
        	'[LOG_DATE] [datetime] NULL,'+
	        '[LOG_USERNAME] [varchar](250) NULL,'+
        	'[LOG_HOSTNAME] [varchar](250) NULL,'+
        	'[LOG_PROGRAMNAME] [varchar](250) NULL,'+
        	'[LOG_ACTIONTYPE] [varchar](250) NULL,'+
        	'[LOG_SQL] [varchar](max) NULL),'+
         'ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]'+
         'SET ANSI_PADDING ON'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [EKALAN] [varchar](100) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [EKALAN1] [varchar](100) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [REDMIK] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [REDNEDEN] [TDBBYTE] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SIRA] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [STRA_SIPKONT] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'SET ANSI_PADDING OFF'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [AMBAR_KABULNO] [TDBBELGENO] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [FIRMA_DOVTIP] [TDBBYTE] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [FIRMA_DOVTUT] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [FIRMA_DOVMAL] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [UPDATE_KODU] [char](1) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [IRSALIYE_NO] [TDBBELGENO] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [IRSALIYE_TARIH] [TDBDATETIME] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [KOSULKODU] [varchar](8) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [ECZA_FAT_TIP] [TDBBYTE] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [STHAR_TESTAR] [TDBDATETIME] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [OLCUBR] [TDBBYTE] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [INCKEYNO] [TDBINTEGER] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [VADE_TARIHI] [TDBDATETIME] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [LISTE_NO] [varchar](8) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [BAGLANTI_NO] [TDBINTEGER] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SUBE_KODU] [TDBSMALLINT] NOT NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [MUH_KODU] [TDBMUHKOD] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [S_YEDEK1] [TDBREFKOD] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [S_YEDEK2] [varchar](8) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [F_YEDEK3] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [F_YEDEK4] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [F_YEDEK5] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [C_YEDEK6] [char](1) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [B_YEDEK7] [TDBBYTE] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [I_YEDEK8] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [L_YEDEK9] [TDBINTEGER] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [D_YEDEK10] [TDBDATETIME] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [PROJE_KODU] [TDBPROJEKOD] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [FIYATTARIHI] [TDBDATETIME] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [KOSULTARIHI] [TDBDATETIME] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SATISK1TIP] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SATISK2TIP] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SATISK3TIP] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SATISK4TIP] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SATISK5TIP] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [SATISK6TIP] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [EXPORTTYPE] [TDBBYTE] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [EXPORTMIK] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [DUZELTMETARIHI] [TDBDATETIME] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [ONAYTIPI] [char](1) NOT NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [ONAYNUM] [TDBINTEGER] NOT NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [KKMALF] [TDBFLOAT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [STRA_IRSKONT] [TDBSMALLINT] NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [YAPKOD] [varchar](15) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [MAMYAPKOD] [varchar](15) NULL'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD [OTVFIYAT] [TDBFLOAT] NULL'+
         'CONSTRAINT  [TBLEMANETIPTSTH_PKEY] PRIMARY KEY NONCLUSTERED'+
         '([INCKEYNO] ASC),'+
         'WITH (PAD_INDEX = OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,IGNORE_DUP_KEY = OFF,ALLOW_ROW_LOCKS = ON,ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]'+
         'SET ANSI_PADDING OFF'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_GCMIK]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_GCMIK2]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [CEVRIM]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_NF]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_BF]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_IAF]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_KDV]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [DEPO_KODU]'+
         'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_SATISK]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_MALFISK]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_SATISK2]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [LISTE_FIAT]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_DOVTIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [PROMASYON_KODU]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STHAR_DOVFIAT]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STRA_SATISK3]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STRA_SATISK4]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STRA_SATISK5]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STRA_SATISK6]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [REDMIK]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [REDNEDEN]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [SIRA]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STRA_SIPKONT]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [FIRMA_DOVTIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [FIRMA_DOVTUT]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [FIRMA_DOVMAL]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [ECZA_FAT_TIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [OLCUBR]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [BAGLANTI_NO]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [F_YEDEK5]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [L_YEDEK9]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [SATISK1TIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [SATISK2TIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [SATISK3TIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [SATISK4TIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [SATISK5TIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [SATISK6TIP]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [EXPORTTYPE]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [EXPORTMIK]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT (''A'') FOR [ONAYTIPI]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [ONAYNUM]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [KKMALF]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [STRA_IRSKONT]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT (NULL) FOR [YAPKOD]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT (NULL) FOR [MAMYAPKOD]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] ADD DEFAULT ((0)) FOR [OTVFIYAT]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTH_FKEY] FOREIGN KEY([STOK_KODU])'+
 'REFERENCES [TBLSTSABIT] ([STOK_KODU])'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] CHECK CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTH_FKEY]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTH_FKEY1] FOREIGN KEY([SUBE_KODU])'+
 'REFERENCES [TBLSUBELER] ([SUBE_KODU])'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] CHECK CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTH_FKEY1]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTH_FKEYPROJE] FOREIGN KEY([PROJE_KODU])'+
 'REFERENCES [TBLPROJE] ([PROJE_KODU])'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] CHECK CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTH_FKEYPROJE]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTHMAMYAPKODFKEY] FOREIGN KEY([MAMYAPKOD])'+
 'REFERENCES [TBLESNYAPMAS] ([YAPKOD])'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] CHECK CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTHMAMYAPKODFKEY]'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTHYAPKODFKEY] FOREIGN KEY([YAPKOD])'+
 'REFERENCES [TBLESNYAPMAS] ([YAPKOD])'+
 'ALTER TABLE [TBLEMANETIPTSTH] CHECK CONSTRAINT [TBLEMANETIPTSTHYAPKODFKEY]';
Kontrol.ExecSQL;mkysoft
Kıdemli Üye
Mesajlar: 2995
Kayıt: 25 Ağu 2003 11:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Delphi SQL Kod Çalıştırma.

Mesaj gönderen mkysoft » 24 Şub 2019 08:29

Satır sonlarında her bir komutun ayrılmasını sağlayacak yeni satır işareti (new line) veya ; olmadığı için hata veriyor olabilir. Oluşturduğunuz SQL'i önce bir string değişkene atayıp, debug modda alarak deneyiniz.

Kullanıcı avatarı
freeman35
Admin
Mesajlar: 2142
Kayıt: 12 Haz 2003 03:05
Konum: merkez camii yanı

Re: Delphi SQL Kod Çalıştırma.

Mesaj gönderen freeman35 » 24 Şub 2019 10:12

KONTROL.SQL.SaveToFile('.....'); ile yazım hatasını görmen kolaylaşır. IDE içinde Satır satır görmen, onu yaptığın ...Text:= ... işelemindede satır satır yapmaz. "+" işlemin sonuçlarını kontrol etmelisin.
gözüme ilk takılan
'SET ANSI_PADDING ON'+
'ALTER TABLE [TBL.....
Bunun sonucu "SET ANSI_PADDING ONALTER TABLE [TBL...."
ZAGOR TENAY TÜRK'tür... TÜRK kalacak...
Zoru başarırım, İmkansız zaman alır
FreeMan 35.5

Soru sormaya üşenmiyorsan, sorunun çözümünü yazmaya da üşenme !!!

Cevapla