Webbrowser sessionu hatırlamasın

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
kocaV
Üye
Mesajlar: 11
Kayıt: 21 Tem 2017 12:10

Webbrowser sessionu hatırlamasın

Mesaj gönderen kocaV » 10 Şub 2018 05:29

Webbrowserda açtığım siteye ait oturum (login) bilgilerinin webbrowserin bulunduğu formu kapattığımda silinmesini, Programı kapatmaya gerek kalmadan, formu yeniden açtığımda sitenin beni hatırlamamasını ve yeniden login olmam gerekmesini istiyorum.

Şu anda internet explorer ayarlarından kapanışta sil özelliği ile çerez dahil herşeyi silecek şekilde ayarladım. Programımı kapattıktan sonra internet expoloreri açıp kapatıyorum ve istediğim oluyor.Ancak hiç pratik değil...
-Programı kapatmadan ie'yi açıp kapattığımda session bilgilerim silinmiyor
-Sadece programı kapatıp açtığımda da session bilgilerim silinmiyor.

İstediğimi gerçekleştirebilmek için ne yapabilirim?

Yaptıklarım:
Bu amaçla, internet araştırmalarımda bulduğum cookie silen bazı kodlar kullandım, fakat hem bu kodlar istediğim şeyi yapamadı, hem de bazı kodları kaspersky zararlı kod olarak işaretledi.
navigate metodunu kullanırken, flags 4 ve 8 ile targetframename kullandım bunlar da işe yaramadı.

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Webbrowser sessionu hatırlamasın

Mesaj gönderen fatihbarut » 01 Mar 2018 07:37

Birileri şöyle diyor

Okay, let's do it the hardcore way ;-)

This sample comes from the jedis:

Kod: Tümünü seç

{ uses ComObj; }

type
 TSTATURL = record
  cbSize: DWORD;
  pwcsUrl: DWORD;
  pwcsTitle: DWORD;
  ftLastVisited: FILETIME;
  ftLastUpdated: FILETIME;
  ftExpires: FILETIME;
  dwFlags: DWORD;
 end;

type
 IEnumSTATURL = interface(IUnknown)
  ['{3C374A42-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}']
  function Next(celt: Integer; out elt; pceltFetched: PLongint): HRESULT; stdcall;
  function Skip(celt: Longint): HRESULT; stdcall;
  function Reset: HResult; stdcall;
  function Clone(out ppenum: IEnumSTATURL): HResult; stdcall;
  function SetFilter(poszFilter: PWideChar; dwFlags: DWORD): HResult; stdcall;
 end;

type
 IUrlHistoryStg = interface(IUnknown)
  ['{3C374A41-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}']
  function AddUrl(pocsUrl: PWideChar; pocsTitle: PWideChar; dwFlags: Integer): HResult; stdcall;
  function DeleteUrl(pocsUrl: PWideChar; dwFlags: Integer): HResult; stdcall;
  function QueryUrl(pocsUrl: PWideChar; dwFlags: Integer; var lpSTATURL: TSTATURL): HResult; stdcall;
  function BindToObject(pocsUrl: PWideChar; var riid: TGUID; out ppvOut: Pointer): HResult; stdcall;
  function EnumUrls(out ppenum: IEnumSTATURL): HResult; stdcall;
 end;

type
 IUrlHistoryStg2 = interface(IUrlHistoryStg)
  ['{AFA0DC11-C313-11D0-831A-00C04FD5AE38}']
  function AddUrlAndNotify(pocsUrl: PWideChar; pocsTitle: PWideChar;
               dwFlags: Integer; fWriteHistory: Integer; var poctNotify: Pointer;
               const punkISFolder: IUnknown): HResult; stdcall;
  function ClearHistory: HResult; stdcall;
 end;

function ClearIEHistory: Integer;
const
 CLSID_CUrlHistory: TGUID = '{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}';
var
 IEHistory:IUrlHistoryStg2;
begin
 IEHistory := CreateComObject(CLSID_CUrlHistory) as IUrlHistoryStg2;
 IEHistory.ClearHistory;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ClearIEHistory;
end;
Markus

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Webbrowser sessionu hatırlamasın

Mesaj gönderen fatihbarut » 01 Mar 2018 07:38

Biri de şöyle

Kod: Tümünü seç

procedure DeleteCache;
var
 lpEntryInfo: PInternetCacheEntryInfo;
 hCacheDir: LongWord;
 dwEntrySize: LongWord;
begin
 dwEntrySize := 0;
 FindFirstUrlCacheEntry(nil, TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize);
 GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
 if dwEntrySize > 0 then lpEntryInfo^.dwStructSize := dwEntrySize;
 hCacheDir := FindFirstUrlCacheEntry(nil, lpEntryInfo^, dwEntrySize); 
 if hCacheDir <> 0 then begin
  repeat
   // delete cookies
   if ((lpEntryInfo^.CacheEntryType and COOKIE_CACHE_ENTRY) = COOKIE_CACHE_ENTRY)
   // delete history
   or ((lpEntryInfo^.CacheEntryType and URLHISTORY_CACHE_ENTRY) = URLHISTORY_CACHE_ENTRY)
   // delete "normal" cache
   or ((lpEntryInfo^.CacheEntryType and NORMAL_CACHE_ENTRY) = NORMAL_CACHE_ENTRY)
   then DeleteUrlCacheEntry(lpEntryInfo^.lpszSourceUrlName);
   FreeMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
   dwEntrySize := 0;
   FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize);
   GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
   if dwEntrySize > 0 then lpEntryInfo^.dwStructSize := dwEntrySize;
  until not FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, lpEntryInfo^, dwEntrySize);
 end;
 FreeMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
 FindCloseUrlCache(hCacheDir);
end;
Regards,
DaFox

Cevapla