Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen fatihbarut » 02 Oca 2018 01:02

Arkadaşlar,
gmail smtp server ile daha önce email gönderme için kullandığım kodlar çalışmıyor görünüyor.
2018 itibarı ile çalışan bir kod bilen var mı?
Selam.

ertank
Üye
Mesajlar: 997
Kayıt: 11 Eyl 2015 11:45

Re: Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen ertank » 02 Oca 2018 01:12

Merhaba, mevcut kodlarınızı ve karşılaştığınız hatayı paylaşabilir misiniz?

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen fatihbarut » 02 Oca 2018 01:17

IdSMTP1.Host := 'smtp.gmail.com'; // SMTP server host name

IdMessage1.Body.Add('Body text.');
IdMessage1.Subject := 'This message contains an attachment';
IdMessage1.From.Text := 'benimemail@yahoo.com';
IdMessage1.From.Name := 'Fatih';

Attachment := TIdAttachmentFile.Create(IdMessage1.MessageParts, ZipFileName);

Addressee := IdMessage1.Recipients.Add;
Addressee.Address := 'benimemail@yahoo.com'; // email address of recipient
Addressee.Name := 'fatih';

IdSMTP1.Username := 'benimemail@gmail.com'; // SMTP user name
IdSMTP1.Port := 465;
IdSMTP1.Password := 'asdasd123'; // SMTP user password
IdSMTP1.Connect;
IdSMTP1.Send(IdMessage1);
IdSMTP1.Disconnect;

465 nolu portu kullanınca Connection gracefuly closed hatası alıyorum. 587'de başka bir hata veriyor

ertank
Üye
Mesajlar: 997
Kayıt: 11 Eyl 2015 11:45

Re: Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen ertank » 02 Oca 2018 03:03

Birkaç eksiğiniz var. Öncelikle IdSMTP.Authenticate() kullanmıyorsunuz. Ayrıca gördüğüm kadarıyla şifreli iletişim kurmuyorsunuz ki Gmail yıllardır şifreli iletişim talep eder.

Kullandığınız şifre Gmail üzerinden alınan uygulama şifresi mi? Yoksa gerçek kullanıcı şifresi mi kullanıyorsunuz? Gmail uygulama şifresi email gönderileri için gerekli denilebilir. Bu şifre de uzun zamandır gmail tarafından kullanılan bir uygulamadır.
https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en

Yukarıdaki bilgiyi de verdikten sonra çalışır bir kod paylaşacağım.

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen fatihbarut » 02 Oca 2018 03:10

Evet sanırım uygulama şifresinde takılıyorum.

ertank
Üye
Mesajlar: 997
Kayıt: 11 Eyl 2015 11:45

Re: Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen ertank » 02 Oca 2018 05:09

Aşağıdaki gibi bir fonksiyon kullanarak genel olarak herhangi bir SMTP üzerinden e-mail gönderebilirsiniz. Bazı SMTP sunucuları belirli TLS sürümü veya Implicit, Explicit TLS veya SSLv2, SSLv3 gibi farklı bağlantı şekillerini zorunlu tutabilirler. O tür sunucular için fonksiyonu biraz daha geliştirmek gerekir.

Fonksiyon OpenSSL kütüphanesine (libeay32.dll, ssleay32.dll) ihtiyaç duyar. Bu dosyaları ekte bulabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

uses
 IdBaseComponent,
 IdComponent,
 IdTCPConnection,
 IdTCPClient,
 IdExplicitTLSClientServerBase,
 IdMessageBuilder,
 IdMessageClient,
 IdEmailAddress,
 IdSMTPBase,
 IdSMTP,
 IdSSLOpenSSL,
 IdMessage,
 IdAttachment,
 IdAttachmentFile;

function SendEmail(const Subject, FromName, FromEmail, RecipientName, RecipientEmail, MessageBody, AttachmentFile, SmtpServer, SmtpUsername, SmtpPassword: string; out ErrorMessage: string; const SmtpPort: Word = 587): Boolean;
var
 FIdMessage: TIdMessage;
 FIdAttachment: TIdAttachment;
 FIdSSLIOHandlerSocket: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
 FIdSMTP: TIdSMTP;
 FIdMailAddressItem: TIdEMailAddressItem;
begin
 FIdMessage := TIdMessage.Create(nil);
 try
  FIdMessage.MessageParts.Clear();
  FIdMessage.Subject := Subject;
  FIdMessage.From.Name := FromName;
  FIdMessage.From.Address := FromEmail;
  FIdMailaddressItem := FIdMessage.Recipients.Add();
  FIdMailAddressItem.Name := RecipientName;
  FIdMailAddressItem.Address := RecipientEmail;
  FIdMessage.Body.Text := MessageBody;

  if FileExists(AttachmentFile) then
  begin
   FIdMessage.CharSet := 'utf-8';
   FIdMessage.AttachmentEncoding := 'MIME';
   FIdMessage.Encoding := meMIME;
   FIdMessage.NoEncode := False;
   FIdMessage.NoDecode := False;
   FIdMessage.IsEncoded := True;

   FIdAttachment := TIdAttachmentFile.Create(FIdMessage.MessageParts, AttachmentFile);
  end
  else
  begin
   FIdMessage.ContentType := 'text/plain';
   FIdMessage.CharSet   := 'utf-8';
  end;

  FIdSMTP := TIdSMTP.Create(nil);
  try
   FIdSSLIOHandlerSocket := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(FIdSMTP);
   try
    FIdSSLIOHandlerSocket.SSLOptions.Method   := sslvTLSv1_2;
    FIdSSLIOHandlerSocket.SSLOptions.SSLVersions := [sslvTLSv1_2];
    FIdSSLIOHandlerSocket.SSLOptions.Mode    := sslmUnassigned;
    FIdSSLIOHandlerSocket.PassThrough      := False;

    FIdSMTP.IOHandler := FIdSSLIOHandlerSocket;
    FIdSMTP.UseTLS  := utUseRequireTLS;
    FIdSMTP.AuthType := satDefault;
    FIdSMTP.Host   := SmtpServer;
    FIdSMTP.Port   := SmtpPort;
    FIdSMTP.Username := SmtpUsername;
    FIdSMTP.Password := SmtpPassword;

    // Connect
    try
     FIdSMTP.Connect();
    except
     on E: Exception do
     begin
      ErrorMessage := E.Message;
      Exit(False);
     end;
    end;

    // Authenticate
    try
     FIdSMTP.Authenticate();
    except
     on E: Exception do
     begin
      ErrorMessage := E.Message;
      Exit(False);
     end;
    end;

    // Send the e-mail
    try
     FIdSMTP.Send(FIdMessage);
    except
     on E: Exception do
     begin
      ErrorMessage := E.Message;
      Exit(False);
     end;
    end;

    // Disconnect
    try
     if FIdSMTP.Connected() then FIdSMTP.Disconnect();
    except
     on E: Exception do
     begin
      ErrorMessage := E.Message;
      // No need to exit as message already delivered
     end;
    end;
   finally
    FIdSSLIOHandlerSocket.Free();
   end;
  finally
   FIdSMTP.Free();
  end;
 finally
  FIdMessage.Free();
 end;

 Result := True;
end;
Kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır:

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Error: string;
 Response: Boolean;
begin
 Response := SendEmail('test mesajı',
             'Ali',
             'ali@veli.com', // gmail farklı domain adı için hata vermez. otomatik gmail.com yapar
             'Hasan',
             'hasan@abc.com',
             'Delphi e-mail deneme mesajıdır. Silebilirsin.',
             EmptyStr,
             'smtp.gmail.com',
             'abc@gmail.com',
             '<gmail uygulama şifresi>',
             Error,
             587);
 if not Response then
 begin
  ShowMessage('E-mail gönderilemedi. Hata:' + sLineBreak + Error);
 end
 else
 begin
  ShowMessage('Email gönderildi');
 end;
end;
Dosya ekleri
openssl_dll.7z
(474.77 KiB) 14 kere indirildi

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen fatihbarut » 03 Oca 2018 09:42

uygulama şifresini nasıl alabileceğime dair bir fikriniz var mı?
biraz karışık gibi...

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Delphi ile gmail üstünden email gönderme

Mesaj gönderen fatihbarut » 03 Oca 2018 02:47

Ertan bey çok teşekkürler.
forumda csunguray'ın derlenmiş bir program kodu vardı. Gerçekten çok iyi çalıştı. Onunla işimi gördüm.

viewtopic.php?t=36038

Cevapla