türkiye geneli il, ilçe, mahalle, tam liste

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
erdogan_ozkaya
Üye
Mesajlar: 803
Kayıt: 03 Eki 2007 01:00

türkiye geneli il, ilçe, mahalle, tam liste

Mesaj gönderen erdogan_ozkaya » 28 Kas 2017 08:10

Arkadaşlar işine yarayan olabilir belki türkiye geneli il, ilçe, mahalle, tam listesi mssql


DELPHİ 7

Kod: Tümünü seç

unit PORTFOY_EKRANI;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, jpeg, ExtCtrls, Menus, Grids, DBGrids, StdCtrls, DB, ADODB;

type
 TPORTFOY_EKRANI1 = class(TForm)
  img1: TImage;
  pnl1: TPanel;
  dbgrdPORTFOY_LISTE: TDBGrid;
  pmMENU: TPopupMenu;
  Gncelle1: TMenuItem;
  lbl1: TLabel;
  cbbFIRMA_UNVANI: TComboBox;
  lbl2: TLabel;
  cbbSEHIR_ADI: TComboBox;
  cbbILCE_ADI: TComboBox;
  lbl3: TLabel;
  lbl4: TLabel;
  YeniPortfyEkle1: TMenuItem;
  MesajGnder1: TMenuItem;
  AramaYap1: TMenuItem;
  N1: TMenuItem;
  AramaKayd1: TMenuItem;
  ds1: TDataSource;
  QRYLISTE: TADOQuery;
  DataSource1: TDataSource;
  cbbSEMT: TComboBox;
  edtPOSTA_KODU: TEdit;
  lbl5: TLabel;
  procedure YeniPortfyEkle1Click(Sender: TObject);
  procedure cbbSEHIR_ADIChange(Sender: TObject);
  procedure cbbILCE_ADIChange(Sender: TObject);
  procedure FormShow(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 PORTFOY_EKRANI1: TPORTFOY_EKRANI1;
 TEMP_SEHIR_KIMLIK: String;
implementation

uses YENI_PORTFOY_EKRAN1, KULLANICI_GIRISI1;

{$R *.dfm}

procedure TPORTFOY_EKRANI1.YeniPortfyEkle1Click(Sender: TObject);
begin
   YENI_PORTFOY_EKRAN.showmodal;
end;

procedure TPORTFOY_EKRANI1.cbbSEHIR_ADIChange(Sender: TObject);
begin
 //// ŞEHİR KIMLIK BULUNUYOR VE İLÇELER LİSTELENİYOR
 QRYLISTE.Close;
 QRYLISTE.SQL.Clear;
 QRYLISTE.SQL.Add('SELECT * FROM ADRES_ILLER');
 QRYLISTE.SQL.Add('WHERE SEHIR_ADI = '''+cbbSEHIR_ADI.Text+''' ');
 QRYLISTE.Open;

 TEMP_SEHIR_KIMLIK :=QRYLISTE.Fieldbyname('SEHIR_KIMLIK').Text;

  //// İLÇELER ALINIYOR
  QRYLISTE.Close;
  QRYLISTE.SQL.Clear;
  QRYLISTE.SQL.Add(' SELECT * FROM ADRES_ILCELER ');
  QRYLISTE.SQL.Add(' WHERE SEHIR_KIMLIK = '''+TEMP_SEHIR_KIMLIK+''' ');
  QRYLISTE.SQL.Add(' ORDER BY ILCE_ADI ');
  QRYLISTE.Open;
  cbbILCE_ADI.Clear;
  while not QRYLISTE.Eof do
  begin
   cbbILCE_ADI.items.add(QRYLISTE.fieldbyname('ILCE_ADI').Text);
   QRYLISTE.next;
  end;
  //// İLÇELER BİTTİ
end;

procedure TPORTFOY_EKRANI1.cbbILCE_ADIChange(Sender: TObject);
VAR
 TEMP_ILCE_KIMLIK, POSTA_KODU_KIMLIK : String;
begin
 //// İLÇE LİSTELENİYOR
 QRYLISTE.Close;
 QRYLISTE.SQL.Clear;
 QRYLISTE.SQL.Add(' SELECT dbo.ADRES_ILCELER.*, dbo.ADRES_SEMTLER.*, dbo.ADRES_MAHALLELER.* '
         +' FROM dbo.ADRES_MAHALLELER INNER JOIN '
         +' dbo.ADRES_SEMTLER ON dbo.ADRES_MAHALLELER.SEMT_KIMLIK = dbo.ADRES_SEMTLER.SEMT_KIMLIK RIGHT OUTER JOIN '
         +' dbo.ADRES_ILCELER ON dbo.ADRES_SEMTLER.ILCE_KIMLIK = dbo.ADRES_ILCELER.ILCE_KIMLIK ');

 QRYLISTE.SQL.Add(' WHERE dbo.ADRES_ILCELER.SEHIR_KIMLIK = '''+TEMP_SEHIR_KIMLIK+''' ');
 QRYLISTE.SQL.Add(' and ILCE_ADI = '''+cbbILCE_ADI.Text+''' ');
 QRYLISTE.Open;

 TEMP_ILCE_KIMLIK:=QRYLISTE.Fieldbyname('SEMT_KIMLIK').Text;
 POSTA_KODU_KIMLIK:=QRYLISTE.Fieldbyname('POSTA_KODU_KIMLIK').Text;


  //// MAHALLELER ALINIYOR
  QRYLISTE.Close;
  QRYLISTE.SQL.Clear;
  QRYLISTE.SQL.Add(' SELECT * FROM ADRES_MAHALLELER ');
  QRYLISTE.SQL.Add(' WHERE SEMT_KIMLIK = '''+TEMP_ILCE_KIMLIK+''' ');
  QRYLISTE.Open;
  cbbSEMT.Clear;
  while not QRYLISTE.Eof do
  begin
   cbbSEMT.items.add(QRYLISTE.fieldbyname('MAHALLE_ADI').Text);
   QRYLISTE.next;
  end;
  //// MAHALLELER BİTTİ

  //// POSTA KODLARI ALINIYOR
  QRYLISTE.Close;
  QRYLISTE.SQL.Clear;
  QRYLISTE.SQL.Add(' SELECT * FROM ADRES_POSTA_KODLARI ');
  QRYLISTE.SQL.Add(' WHERE POSTA_KODU_KIMLIK = '''+POSTA_KODU_KIMLIK+''' ');
  QRYLISTE.Open;
  edtPOSTA_KODU.Text:=QRYLISTE.Fieldbyname('POSTA_KODU').Text;
end;

procedure TPORTFOY_EKRANI1.FormShow(Sender: TObject);
begin 
  cbbSEHIR_ADI.Clear;
  cbbILCE_ADI.Clear;
  cbbSEMT.Clear;
  cbbSEHIR_ADI.Clear;
  cbbFIRMA_UNVANI.Clear;

  //// ŞEHİRLER ALINIYOR
  QRYLISTE.Close;
  QRYLISTE.SQL.Clear;
  QRYLISTE.SQL.Text:='SELECT * FROM ADRES_ILLER ORDER BY SEHIR_ADI';
  QRYLISTE.Open;
  cbbSEHIR_ADI.Clear;
  while not QRYLISTE.Eof do
  begin
   cbbSEHIR_ADI.items.add(QRYLISTE.fieldbyname('SEHIR_ADI').Text);
   QRYLISTE.next;
  end; 
  //// ŞEHİRLER BİTTİ
end;

end.
SQL VERİTABANI EKTE.
Dosya ekleri
IL-ILCE-SEMT-MAHALLE-TAM LISTE.rar
(497.77 KiB) 39 kere indirildi

Bay_Y
Üye
Mesajlar: 115
Kayıt: 10 Mar 2014 11:12
Konum: İstanbul

Re: türkiye geneli il, ilçe, mahalle, tam liste

Mesaj gönderen Bay_Y » 28 Kas 2017 08:51

tesekkürler.

Kullanıcı avatarı
adelphiforumz
Üye
Mesajlar: 602
Kayıt: 01 Nis 2008 04:38
Konum: İstanbul

Re: türkiye geneli il, ilçe, mahalle, tam liste

Mesaj gönderen adelphiforumz » 29 Kas 2017 10:32

Selamlar

Bu listenin son halini excel dosyası olarak aşağıdaki linkte herzaman bulabilrsiniz.

http://postakodu.ptt.gov.tr
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.
Akıllı birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefasından iyidir.
Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur
Biz insanı kıyafetiyle ağırlar bilgisiyle uğurlarız.
Mevlana

Cevapla