Calculated field gibi davranan bir field inşa etmek (MySQL)

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
ertank
Üye
Mesajlar: 997
Kayıt: 11 Eyl 2015 11:45

Re: Calculated field gibi davranan bir field inşa etmek (MySQL)

Mesaj gönderen ertank » 26 Kas 2017 03:51

Test ettiğim kadarıyla STORED şeklinde olsa dahi GENERATED türündeki kolon verileri yedeğe dahil edilmiyor. Bununla birlikte MySQL yedeğini program içinden almak için aşağıdaki gibi bir kod kullanılabilir:

Kod: Tümünü seç

function GetDosOutput(CommandLine: string; Work: string = 'C:\'): string;
var
 SA: TSecurityAttributes;
 SI: TStartupInfo;
 PI: TProcessInformation;
 StdOutPipeRead, StdOutPipeWrite: THandle;
 WasOK: Boolean;
 Buffer: array[0..255] of AnsiChar;
 BytesRead: Cardinal;
 WorkDir: string;
 Handle: Boolean;
begin
 Result := '';
 with SA do begin
  nLength := SizeOf(SA);
  bInheritHandle := True;
  lpSecurityDescriptor := nil;
 end;
 CreatePipe(StdOutPipeRead, StdOutPipeWrite, @SA, 0);
 try
  with SI do
  begin
   FillChar(SI, SizeOf(SI), 0);
   cb := SizeOf(SI);
   dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW or STARTF_USESTDHANDLES;
   wShowWindow := SW_HIDE;
   hStdInput := GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE); // don't redirect stdin
   hStdOutput := StdOutPipeWrite;
   hStdError := StdOutPipeWrite;
  end;
  WorkDir := Work;
  Handle := CreateProcess(nil, PChar('cmd.exe /C ' + CommandLine),
              nil, nil, True, 0, nil,
              PChar(WorkDir), SI, PI);
  CloseHandle(StdOutPipeWrite);
  if Handle then
   try
    repeat
     WasOK := ReadFile(StdOutPipeRead, Buffer, 255, BytesRead, nil);
     if BytesRead > 0 then
     begin
      Buffer[BytesRead] := #0;
      Result := Result + string(Buffer);
     end;
    until not WasOK or (BytesRead = 0);
    WaitForSingleObject(PI.hProcess, INFINITE);
   finally
    CloseHandle(PI.hThread);
    CloseHandle(PI.hProcess);
   end;
 finally
  CloseHandle(StdOutPipeRead);
 end;
end;
Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/911 ... delphi-app

Kullanımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Kod: Tümünü seç

var
 Dump: TStringList;
begin
 Dump := TStringList.Create();
 try
  Dump.Text := GetDosOutput('"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqldump.exe" -u<kullanıcı> -p<şifre> <database> 2>nul');
  Dump.SaveToFile(FormatDateTime('yyyy-mm-dd_hh.nn', Now()) + '.sql');
  ShowMessage('Yedekleme tamamlandı');
 finally
  Dump.Free();
 end;
Eğer son sürümlerden bir Delphi kullanıyor isterseniz TZipFile sınıfını kullanarak yerden kazanmak için yedeği sıkıştırmanız mümkün.

Kod: Tümünü seç

uses
 Zip;

var
 Dump: TStringStream;
 ZipFile: TZipFile;
 FileName: string;
begin
 FileName := IncludeTrailingPathDelimiter(ExtractFilePath(Application.ExeName)) + FormatDateTime('yyyy-mm-dd_hh.nn', Now()) + '.zip';
 ZipFile := TZipFile.Create();
 try
  if FileExists(FileName) then DeleteFile(FileName);
  ZipFile.Open(FileName, zmWrite);

  Dump := TStringStream.Create(GetDosOutput('"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqldump.exe" -u<kullanıcı> -p<şifre> <database> 2>nul'));
  try
   ZipFile.Add(Dump, ChangeFileExt(ExtractFileName(FileName), '.sql'));
   ZipFile.Close();
   ShowMessage('Yedekleme tamamlandı');
  finally
   Dump.Free();
  end;
 finally
  ZipFile.Free();
 end;
end;
Not: Eğer sıkıştırılmamış yedek boyutu 1GB gibi bir değere ulaşır ise mysqldump.exe'ye direk dump dosyasını yazması şeklinde bir parametre vermek daha anlamlı olacaktır. Uygulama windows hafıza kullanım limitlerine takılabilir.

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Calculated field gibi davranan bir field inşa etmek (MySQL)

Mesaj gönderen fatihbarut » 26 Kas 2017 06:44

mysqldump.exe delphi altından shellexecute ve commandline parametreleri ile çalışmamak konusunda ciddi ısrar ediyor.

örneğin şu işe yaramıyor

ShellExecute(handle, 'open',
PChar('C:\mysqldump.exe'),
PChar('--user=root --password=benimpassword benimdatabase > C:\benimbackup.sql'), '', SW_SHOWNORMAL);

fatihbarut
Üye
Mesajlar: 431
Kayıt: 15 Ara 2011 08:02

Re: Calculated field gibi davranan bir field inşa etmek (MySQL)

Mesaj gönderen fatihbarut » 26 Kas 2017 06:50

Hacı abi getdosoutput yaz gününde dondurma gibi geldi :)
Allah razı olsun
tam aynı yerden bulmuş deniyordum senin mesajı gördüm.

Edit: Yalnız ben şöyle yaptım

Memo1.Text := GetDosOutput('"C:\BenimProgram\system\mysqldump.exe" -uroot -pBenimSifre BenimDatabase > C:\BenimProgram\YedekDB\'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd_hh.nn', Now()) +'.sql');

Cevapla