Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
tuna
Üye
Mesajlar: 297
Kayıt: 07 Tem 2008 04:39
Konum: İstanbul

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen tuna »

Sqlde yaptığınız select top(1000) mantığı şeklinde yapıyor. Başka teknik detaylarıda var ama kabaca bu şekilde sayfalara bölerek kullanıcın karşısına getiriyor.

Kullanıcı avatarı
tuna
Üye
Mesajlar: 297
Kayıt: 07 Tem 2008 04:39
Konum: İstanbul

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen tuna »

dxServerModeADOQueryDataSource1 Bu nesneyi kullanarak tablonuza bağlanıyorsunuz. Bunu da cxgrid nesnenize bağlamanız yeterli. (cx gridde yeni view ekleyip bunuda server mode table olarak seçmeniz gerekiyor.) Geri kalanında herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek yok. Nasıl kullanıldığına dair örnekleri Devexpress'in sayfalarında bulabilirsiniz.

Kullanıcı avatarı
tuna
Üye
Mesajlar: 297
Kayıt: 07 Tem 2008 04:39
Konum: İstanbul

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen tuna »

Desteklediği veritabanları
MS SQL
Firebird
Interbase
MS Acces
My Sql
Oracle
Postgre Sql
Sql Lite

Uniconnection bağlanamaz önceki mesajımda belirttiğim gibi veritabanlarının sayfalama mantığını kullanıyor. Hangi veritabanı ile çalışcağaını önceden seçmek zorundasın.

mkysoft
Kıdemli Üye
Mesajlar: 3045
Kayıt: 26 Ağu 2003 12:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen mkysoft »

evet kurmanız gerekiyor, Uniconnection için dll yüklemesi yapmanız gerekiyor olabilir.

skalkan
Üye
Mesajlar: 21
Kayıt: 28 Haz 2003 08:05

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen skalkan »

UniDac server Mode Component
DevExpressUnidacServer.rar
(20.97 KiB) 40 kere indirildi

skalkan
Üye
Mesajlar: 21
Kayıt: 28 Haz 2003 08:05

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen skalkan »

Yada bu şekilde bağlanabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

unit uMain;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 dxServerModeUniDACDataSource, dxServerModeSQLAdapters, DBAccess, cxGraphics, cxControls,
 cxLookAndFeels, cxLookAndFeelPainters, cxStyles, cxCustomData, cxFilter, cxData,
 cxDataStorage, cxEdit, cxNavigator, DB, StdCtrls, cxGridLevel, cxClasses, cxGridCustomView,
 cxGridCustomTableView, cxGridTableView, cxGridServerModeTableView, cxGrid,
 Uni, UniProvider, SQLServerUniProvider;

type
 TForm2 = class(TForm)
  btCreateUniDACDataSource: TButton;
  cxGrid: TcxGrid;
  cxGridLevel: TcxGridLevel;
  cxGridServerModeTableView: TcxGridServerModeTableView;
  UniConnection: TUniConnection;
  procedure btCreateUniDACDataSourceClick(Sender: TObject);
 private
  FDataSource: TdxServerModeUniDACDataSource;
 public
  property DataSource: TdxServerModeUniDACDataSource read FDataSource;
 end;

var
 Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.btCreateUniDACDataSourceClick(Sender: TObject);
begin
 btCreateUniDACDataSource.Enabled := False;

 FDataSource := TdxServerModeUniDACDataSource.Create(Self);
 DataSource.Connection := UniConnection;
 DataSource.SQLAdapterClass := TdxServerModeMSSQLAdapter;
 DataSource.TableName := 'ServerModeGridTableDemo';
 DataSource.Active := True;

 cxGridServerModeTableView.DataController.DataSource := DataSource;
 cxGridServerModeTableView.DataController.CreateAllItems;
end;

end.
dxServerModeUniDACDataSource.rar
(692 Byte) 18 kere indirildi

skalkan
Üye
Mesajlar: 21
Kayıt: 28 Haz 2003 08:05

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen skalkan »

Şu an projelerimde kullanıyorum. Sql sorgusu ne kadar basit ise hız 100.000 kayıt da mili saniye diyebilirim(Server yoğunluğu ve hızı önemli).

skalkan
Üye
Mesajlar: 21
Kayıt: 28 Haz 2003 08:05

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen skalkan »

DataSet olarak veri alamaz iseniz, bu işlem ile bilgileri alabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

procedure Tmain_frm.<View>CellClick(
 Sender: TcxCustomGridTableView; ACellViewInfo: TcxGridTableDataCellViewInfo;
 AButton: TMouseButton; AShift: TShiftState; var AHandled: Boolean);
 var
 IdValue:Variant;
begin

 if assigned(ACellViewInfo) and assigned(ACellViewInfo.GridRecord) then
 begin
  IdValue:= ACellViewInfo.GridRecord.Values[<View><Field>.Index];

   if not VarIsNull(IdValue) then
   begin
    <numEdit>.IntValue := IdValue;
	  // Sql sorgu where id=<numEdit>
   end;
  end;
end;

malitutuncu
Üye
Mesajlar: 18
Kayıt: 21 Şub 2017 04:27

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen malitutuncu »

Hocam, cxGrid de grid modu açık kullanıyorum ben,
bir sayfa geliyor ,
asağı indikçe kullanıcı açılıp gidiyor. böylede çok hızlı
bu yöntem daha çok raporlamada mı kullanılıyor

malitutuncu
Üye
Mesajlar: 18
Kayıt: 21 Şub 2017 04:27

Re: Devexpress cxGrid Server Mod konusunda tecrübesi olan var mı?

Mesaj gönderen malitutuncu »

Eğer benim anladığım bildiğimiz server-client ise .. DB yi bir servere kurup bütün müşterilerimizin oradan
veri alıp vermesini istiyorsak , bunun içinde verileri hızlı çekmek aynı zamanda sıralama yapabilmesini, arama, filtreleme yapabilmesini istiyorsak..
Gridi biraz modifiye edmeniz gerekiyor.

mesela kullanıcıya gösterilen 100 kişi ama bir şey arayacak filtreden,
arama yaptığında tamamından yapması gerekiyor.
Bunun için örn gridin eventinde Filter OnbeforeChanged ' yaptıgı filtremeyi alıp , dinamik sorguya katmalısınız....
yada
Tarihlerde problem yaşanıyorsa Onformatfilter eventinde Sizin sorgunuza ulaşmadan önce tarih sorgulamasını değiştirmelisiniz..
Mesela bu eventte kullandıgınız veritabanına göre ayarlayınca bütün tarih sorgulamaları çalışır..

Kod: Tümünü seç

var
 vt: TVarType;
begin
 vt := VarType(AValue);
 if (varDate = vt) then
 ADisplayValue := 'CONVERT(DATE,'''+ DateToStr(AValue) +''', 104)';
end;
Yada
Gridin içerisinde lazım olan bir alan eklediğinizde başka bir tablodan, tabloları joinle birleştirip gridin sorgusunda kullandığınızda gridin onShortingChanged olayında joinlerle birleştirdiğiniz tablo kısaltmalarını bu eventte ayarlamalısınız..

Yani arama yapınca, sıralama yapınca yada grid üstünde her hangi bir işlem yapınca sizin dinamik sorgunuz çalışacak.

Kod: Tümünü seç

DinamikSorgu()
begin
  if qDeneme.Active Then qDeneme.Close;
   qDeneme.SQL.Clear;
   qDeneme.SQL.Add('KÖK SORGU');
		 
   if (GridWhr <> '') then qKart.SQL.Text := 'SELECT * FROM ('+ qKart.SQL.Text +') AG WHERE '+ GridWhr;

   if SQLOrderSt <> '' then qKart.SQL.Add(' '+SQLOrderSt)
   else qKart.SQL.Add('ORDER BY AG.ID DESC');

   qKart.Open;	 
	 
end;
//GridWhr -> GridWhr = AFilterText (OnbeforeChange olayında GridWhr ye Filtreyi aldım. Mesela buradada FilterRow açıp delayed geçikmeli yazdıktan sonra 1 snye geçince aramasını istediğiniz de stringleri like le istediğiniz gibi gelior..)

//SQLOrderSt -> onShortingChanged e değişmesini istediğiniz Alan adlarını ayarlıyorsunuz gibi ayarlıyorum mesela. Örn:
if TcxGridDBColumn(TV.SortedItems).DataBinding.FieldName = 'ID' then
SQLOrderSt := 'AG.ID'

Sadece birer satırlarını mantık olarak koydum.
Tam olarak ne demek istediğinizi anlamadığım için bildiklerimden kısaca bahsettim

Cevapla