SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
zynex
Üye
Mesajlar: 87
Kayıt: 02 Nis 2006 02:53
Konum: Çanakkale

SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen zynex »

Soap servisinde sorguyu sorunsuz gönderebiliyorum fakat dönen değerler ile ilgili bazı sorunlarım değer unitin içinde birden fazla tipe dönüştürülüyor, Dönen sonucu nasıl listeleyeceğimi çözemedim. yardımcı olursanız sevinirim.

Kod: Tümünü seç

// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl
// >Import : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl>0
// >Import : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl>1
// (09.01.2017 23:39:25 - - $Rev: 69934 $)
// ************************************************************************ //

unit CategoryService1;

interface

uses Soap.InvokeRegistry, Soap.SOAPHTTPClient, System.Types, Soap.XSBuiltIns;

const
 IS_OPTN = $0001;
 IS_UNBD = $0002;
 IS_NLBL = $0004;
 IS_UNQL = $0008;
 IS_ATTR = $0010;


type


 errorType      = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryPermaType  = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 baseAuditType    = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryAuditType  = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 baseResponse     = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categorySpecsServiceResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecsWithDetailServiceResponse = class;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryServiceVariantResponse = class;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryPermaServiceResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecValueType = class;        { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryServiceAuditResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecType   = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryType     = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryVariantSpecType = class;       { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categorySpecWithDetailType = class;      { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryServiceResponse = class;       { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryVariantSpecValueType = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }

 specs   = array of categorySpecWithDetailType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 categoryAudits = array of categoryAuditType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 values   = array of categorySpecValueType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specs2   = array of categorySpecType;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 categories = array of categoryPermaType;   { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specs3   = array of categoryVariantSpecType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }

 errorType = class(TRemotable)
 private
  FerrorId: string;
  FerrorId_Specified: boolean;
  FerrorCode: string;
  FerrorCode_Specified: boolean;
  Fmessage_: string;
  Fmessage__Specified: boolean;
  FviewMessage: string;
  FviewMessage_Specified: boolean;
  procedure SeterrorId(Index: Integer; const Astring: string);
  function errorId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SeterrorCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function errorCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setmessage_(Index: Integer; const Astring: string);
  function message__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetviewMessage(Index: Integer; const Astring: string);
  function viewMessage_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property errorId:   string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FerrorId write SeterrorId stored errorId_Specified;
  property errorCode:  string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FerrorCode write SeterrorCode stored errorCode_Specified;
  property message_:  string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fmessage_ write Setmessage_ stored message__Specified;
  property viewMessage: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FviewMessage write SetviewMessage stored viewMessage_Specified;
 end;

 values2  = array of string;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 breadCrumbs = array of string;        { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }

 categoryPermaType = class(TRemotable)
 private
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  FcategoryPerma: string;
  FcategoryPerma_Specified: boolean;
  FbreadCrumbs: breadCrumbs;
  FbreadCrumbs_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryPerma(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryPerma_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetbreadCrumbs(Index: Integer; const AbreadCrumbs: breadCrumbs);
  function breadCrumbs_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property categoryCode: string    Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
  property categoryPerma: string    Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryPerma write SetcategoryPerma stored categoryPerma_Specified;
  property breadCrumbs:  breadCrumbs Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FbreadCrumbs write SetbreadCrumbs stored breadCrumbs_Specified;
 end;

 baseAuditType = class(TRemotable)
 private
  FchangeType: string;
  FchangeType_Specified: boolean;
  procedure SetchangeType(Index: Integer; const Astring: string);
  function changeType_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property changeType: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FchangeType write SetchangeType stored changeType_Specified;
 end;


 categoryAuditType = class(baseAuditType)
 private
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property categoryCode: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
 end;

 stringArray = array of string;        { "http://jaxb.dev.java.net/array"[Lit][GblCplx] }

 baseResponse = class(TRemotable)
 private
  FackCode: string;
  FackCode_Specified: boolean;
  FresponseTime: string;
  FresponseTime_Specified: boolean;
  Ferror: errorType;
  Ferror_Specified: boolean;
  FtimeElapsed: string;
  FtimeElapsed_Specified: boolean;
  procedure SetackCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function ackCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetresponseTime(Index: Integer; const Astring: string);
  function responseTime_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Seterror(Index: Integer; const AerrorType: errorType);
  function error_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SettimeElapsed(Index: Integer; const Astring: string);
  function timeElapsed_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property ackCode:   string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FackCode write SetackCode stored ackCode_Specified;
  property responseTime: string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FresponseTime write SetresponseTime stored responseTime_Specified;
  property error:    errorType Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Ferror write Seterror stored error_Specified;
  property timeElapsed: string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FtimeElapsed write SettimeElapsed stored timeElapsed_Specified;
 end;


 categorySpecsServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  Fspecs: specs2;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs2: specs2);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specs: specs2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categorySpecsWithDetailServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  Fspecs: specs;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs: specs);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specs: specs Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categoryServiceVariantResponse = class(baseResponse)
 private
  FspecCount: Int64;
  FspecCount_Specified: boolean;
  Fspecs: specs3;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure SetspecCount(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function specCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs3: specs3);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specCount: Int64  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FspecCount write SetspecCount stored specCount_Specified;
  property specs:   specs3 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categoryPermaServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  FcategoryCount: Integer;
  FcategoryCount_Specified: boolean;
  Fcategories: categories;
  Fcategories_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcategories(Index: Integer; const Acategories: categories);
  function categories_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property categoryCount: Integer   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCount write SetcategoryCount stored categoryCount_Specified;
  property categories:  categories Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcategories write Setcategories stored categories_Specified;
 end;


 categorySpecValueType = class(TRemotable)
 private
  FspecId: Integer;
  FspecId_Specified: boolean;
  FparentSpecId: Integer;
  FparentSpecId_Specified: boolean;
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  procedure SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function specId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetparentSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function parentSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property specId:    Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FspecId write SetspecId stored specId_Specified;
  property parentSpecId: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FparentSpecId write SetparentSpecId stored parentSpecId_Specified;
  property name_:    string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
 end;

 categoryServiceAuditResponse = class(baseResponse)
 private
  FtotalCount: Integer;
  FtotalCount_Specified: boolean;
  Fcount: Integer;
  Fcount_Specified: boolean;
  FcategoryAudits: categoryAudits;
  FcategoryAudits_Specified: boolean;
  procedure SettotalCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function totalCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function count_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryAudits(Index: Integer; const AcategoryAudits: categoryAudits);
  function categoryAudits_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property totalCount:   Integer     Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FtotalCount write SettotalCount stored totalCount_Specified;
  property count:     Integer     Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcount write Setcount stored count_Specified;
  property categoryAudits: categoryAudits Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryAudits write SetcategoryAudits stored categoryAudits_Specified;
 end;

 categories2 = array of categoryType;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specs4   = array of categorySpecType;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specValues = array of categoryVariantSpecValueType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }

 categorySpecType = class(TRemotable)
 private
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Frequired: Boolean;
  Frequired_Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  Fvalues: values2;
  Fvalues_Specified: boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function required_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalues(Index: Integer; const Avalues2: values2);
  function values_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property name_:  string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property required: Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Frequired write Setrequired stored required_Specified;
  property type_:  string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property values:  values2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fvalues write Setvalues stored values_Specified;
 end;

 categoryType = class(TRemotable)
 private
  Fdeepest: Boolean;
  Fdeepest_Specified: boolean;
  FhasCatalog: Boolean;
  FhasCatalog_Specified: boolean;
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  FcategoryName: string;
  FcategoryName_Specified: boolean;
  Fspecs: specs4;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setdeepest(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function deepest_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SethasCatalog(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function hasCatalog_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryName(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryName_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs4: specs4);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property deepest:   Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fdeepest write Setdeepest stored deepest_Specified;
  property hasCatalog:  Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FhasCatalog write SethasCatalog stored hasCatalog_Specified;
  property categoryCode: string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
  property categoryName: string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryName write SetcategoryName stored categoryName_Specified;
  property specs:    specs4  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categoryVariantSpecType = class(TRemotable)
 private
  FnameId: Int64;
  FnameId_Specified: boolean;
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  ForderNumber: Integer;
  ForderNumber_Specified: boolean;
  Fbase: Boolean;
  Fbase_Specified: boolean;
  FspecValues: specValues;
  FspecValues_Specified: boolean;
  procedure SetnameId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function nameId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setbase(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function base_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetspecValues(Index: Integer; const AspecValues: specValues);
  function specValues_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property nameId:   Int64    Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FnameId write SetnameId stored nameId_Specified;
  property name_:    string   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property type_:    string   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property orderNumber: Integer   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read ForderNumber write SetorderNumber stored orderNumber_Specified;
  property base:    Boolean   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fbase write Setbase stored base_Specified;
  property specValues: specValues Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FspecValues write SetspecValues stored specValues_Specified;
 end;

 categorySpecWithDetailType = class(TRemotable)
 private
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Frequired: Boolean;
  Frequired_Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  FspecId: Integer;
  FspecId_Specified: boolean;
  FchildSpecId: Integer;
  FchildSpecId_Specified: boolean;
  Fvalues: values;
  Fvalues_Specified: boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function required_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function specId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetchildSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function childSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalues(Index: Integer; const Avalues: values);
  function values_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property name_:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property required:  Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Frequired write Setrequired stored required_Specified;
  property type_:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property specId:   Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FspecId write SetspecId stored specId_Specified;
  property childSpecId: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FchildSpecId write SetchildSpecId stored childSpecId_Specified;
  property values:   values  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fvalues write Setvalues stored values_Specified;
 end;

 categoryServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  FcategoryCount: Integer;
  FcategoryCount_Specified: boolean;
  Fcategories: categories2;
  Fcategories_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcategories(Index: Integer; const Acategories2: categories2);
  function categories_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property categoryCount: Integer   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCount write SetcategoryCount stored categoryCount_Specified;
  property categories:  categories2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcategories write Setcategories stored categories_Specified;
 end;

 categoryVariantSpecValueType = class(TRemotable)
 private
  FvalueId: Int64;
  FvalueId_Specified: boolean;
  Fvalue: string;
  Fvalue_Specified: boolean;
  ForderNumber: Integer;
  ForderNumber_Specified: boolean;
  procedure SetvalueId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function valueId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalue(Index: Integer; const Astring: string);
  function value_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property valueId:   Int64  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FvalueId write SetvalueId stored valueId_Specified;
  property value:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fvalue write Setvalue stored value_Specified;
  property orderNumber: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read ForderNumber write SetorderNumber stored orderNumber_Specified;
 end;

 CategoryService = interface(IInvokable)
 ['{82374054-8B6E-ACCC-DE11-1E8E4140BA7F}']

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input message has more than one part
  //   - Output part does not refer to an element
  function getCategories(const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string
              ): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoriesByCodes(const categoryCodes: stringArray; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoriesHavingVariantSpecs(const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategory(const categoryCode: string; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoryMetaData(const lang: string): categoryPermaServiceResponse; stdcall;

  function getCategorySpecs(const categoryCode: string; const lang: string): categorySpecsServiceResponse; stdcall;

  function getCategorySpecsWithDetail(const categoryCode: string; const lang: string): categorySpecsWithDetailServiceResponse; stdcall;

  function getCategoryVariantSpecs(const categoryCode: string; const lang: string): categoryServiceVariantResponse; stdcall;

  function getDeepestCategories(const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const withSpecs: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getDepositCategories(const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getModifiedCategories(const changeTime: Int64; const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const lang: string): categoryServiceAuditResponse; stdcall;

  function getParentCategories(const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getServiceName: string; stdcall;

  function getSubCategories(const categoryCode: string; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;
 end;

function GetCategoryService(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): CategoryService;


implementation
 uses System.SysUtils;

function GetCategoryService(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): CategoryService;
const
 defWSDL = 'http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl';
 defURL = 'http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService';
 defSvc = 'CategoryServiceService';
 defPrt = 'CategoryServicePort';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 else
  RIO := HTTPRIO;
 try
  Result := (RIO as CategoryService);
  if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
 finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
   RIO.Free;
 end;
end;


procedure errorType.SeterrorId(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FerrorId := Astring;
 FerrorId_Specified := True;
end;

function errorType.errorId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FerrorId_Specified;
end;

procedure errorType.SeterrorCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FerrorCode := Astring;
 FerrorCode_Specified := True;
end;

function errorType.errorCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FerrorCode_Specified;
end;

procedure errorType.Setmessage_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fmessage_ := Astring;
 Fmessage__Specified := True;
end;

function errorType.message__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fmessage__Specified;
end;

procedure errorType.SetviewMessage(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FviewMessage := Astring;
 FviewMessage_Specified := True;
end;

function errorType.viewMessage_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FviewMessage_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetcategoryPerma(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryPerma := Astring;
 FcategoryPerma_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.categoryPerma_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryPerma_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetbreadCrumbs(Index: Integer; const AbreadCrumbs: breadCrumbs);
begin
 FbreadCrumbs := AbreadCrumbs;
 FbreadCrumbs_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.breadCrumbs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FbreadCrumbs_Specified;
end;

procedure baseAuditType.SetchangeType(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FchangeType := Astring;
 FchangeType_Specified := True;
end;

function baseAuditType.changeType_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FchangeType_Specified;
end;

procedure categoryAuditType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryAuditType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

destructor baseResponse.Destroy;
begin
 System.SysUtils.FreeAndNil(Ferror);
 inherited Destroy;
end;

procedure baseResponse.SetackCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FackCode := Astring;
 FackCode_Specified := True;
end;

function baseResponse.ackCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FackCode_Specified;
end;

procedure baseResponse.SetresponseTime(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FresponseTime := Astring;
 FresponseTime_Specified := True;
end;

function baseResponse.responseTime_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FresponseTime_Specified;
end;

procedure baseResponse.Seterror(Index: Integer; const AerrorType: errorType);
begin
 Ferror := AerrorType;
 Ferror_Specified := True;
end;

function baseResponse.error_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ferror_Specified;
end;

procedure baseResponse.SettimeElapsed(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FtimeElapsed := Astring;
 FtimeElapsed_Specified := True;
end;

function baseResponse.timeElapsed_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FtimeElapsed_Specified;
end;

constructor categorySpecsServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categorySpecsServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecsServiceResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs2: specs2);
begin
 Fspecs := Aspecs2;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categorySpecsServiceResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categorySpecsWithDetailServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categorySpecsWithDetailServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecsWithDetailServiceResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs: specs);
begin
 Fspecs := Aspecs;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categorySpecsWithDetailServiceResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categoryServiceVariantResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceVariantResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceVariantResponse.SetspecCount(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FspecCount := AInt64;
 FspecCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceVariantResponse.specCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceVariantResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs3: specs3);
begin
 Fspecs := Aspecs3;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categoryServiceVariantResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categoryPermaServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryPermaServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fcategories)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fcategories[I]);
 System.SetLength(Fcategories, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryPermaServiceResponse.SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FcategoryCount := AInteger;
 FcategoryCount_Specified := True;
end;

function categoryPermaServiceResponse.categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCount_Specified;
end;

procedure categoryPermaServiceResponse.Setcategories(Index: Integer; const Acategories: categories);
begin
 Fcategories := Acategories;
 Fcategories_Specified := True;
end;

function categoryPermaServiceResponse.categories_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcategories_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FspecId := AInteger;
 FspecId_Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.specId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecId_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.SetparentSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FparentSpecId := AInteger;
 FparentSpecId_Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.parentSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FparentSpecId_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

constructor categoryServiceAuditResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceAuditResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(FcategoryAudits)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(FcategoryAudits[I]);
 System.SetLength(FcategoryAudits, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.SettotalCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FtotalCount := AInteger;
 FtotalCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.totalCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FtotalCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.Setcount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 Fcount := AInteger;
 Fcount_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.count_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcount_Specified;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.SetcategoryAudits(Index: Integer; const AcategoryAudits: categoryAudits);
begin
 FcategoryAudits := AcategoryAudits;
 FcategoryAudits_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.categoryAudits_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryAudits_Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Frequired := ABoolean;
 Frequired_Specified := True;
end;

function categorySpecType.required_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Frequired_Specified;
end;

procedure categorySpecType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categorySpecType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setvalues(Index: Integer; const Avalues2: values2);
begin
 Fvalues := Avalues2;
 Fvalues_Specified := True;
end;

function categorySpecType.values_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalues_Specified;
end;

destructor categoryType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryType.Setdeepest(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Fdeepest := ABoolean;
 Fdeepest_Specified := True;
end;

function categoryType.deepest_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fdeepest_Specified;
end;

procedure categoryType.SethasCatalog(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 FhasCatalog := ABoolean;
 FhasCatalog_Specified := True;
end;

function categoryType.hasCatalog_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FhasCatalog_Specified;
end;

procedure categoryType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

procedure categoryType.SetcategoryName(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryName := Astring;
 FcategoryName_Specified := True;
end;

function categoryType.categoryName_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryName_Specified;
end;

procedure categoryType.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs4: specs4);
begin
 Fspecs := Aspecs4;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categoryType.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

destructor categoryVariantSpecType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(FspecValues)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(FspecValues[I]);
 System.SetLength(FspecValues, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetnameId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FnameId := AInt64;
 FnameId_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.nameId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FnameId_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 ForderNumber := AInteger;
 ForderNumber_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := ForderNumber_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Setbase(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Fbase := ABoolean;
 Fbase_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.base_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fbase_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetspecValues(Index: Integer; const AspecValues: specValues);
begin
 FspecValues := AspecValues;
 FspecValues_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.specValues_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecValues_Specified;
end;

destructor categorySpecWithDetailType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fvalues)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fvalues[I]);
 System.SetLength(Fvalues, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Frequired := ABoolean;
 Frequired_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.required_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Frequired_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FspecId := AInteger;
 FspecId_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.specId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecId_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.SetchildSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FchildSpecId := AInteger;
 FchildSpecId_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.childSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FchildSpecId_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setvalues(Index: Integer; const Avalues: values);
begin
 Fvalues := Avalues;
 Fvalues_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.values_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalues_Specified;
end;

constructor categoryServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fcategories)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fcategories[I]);
 System.SetLength(Fcategories, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceResponse.SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FcategoryCount := AInteger;
 FcategoryCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceResponse.categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceResponse.Setcategories(Index: Integer; const Acategories2: categories2);
begin
 Fcategories := Acategories2;
 Fcategories_Specified := True;
end;

function categoryServiceResponse.categories_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcategories_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.SetvalueId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FvalueId := AInt64;
 FvalueId_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.valueId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FvalueId_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.Setvalue(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fvalue := Astring;
 Fvalue_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.value_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalue_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 ForderNumber := AInteger;
 ForderNumber_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := ForderNumber_Specified;
end;

initialization
 { CategoryService }
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(CategoryService), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', '');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(CategoryService), '');
 InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(CategoryService), ioLiteral);
 { CategoryService.getCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoriesByCodes }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesByCodes', 'categoryCodes', '',
                '[Namespace="http://jaxb.dev.java.net/array", ArrayItemName="item"]');
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesByCodes', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoriesHavingVariantSpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesHavingVariantSpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategory }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategory', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoryMetaData }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoryMetaData', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategorySpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategorySpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategorySpecsWithDetail }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategorySpecsWithDetail', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoryVariantSpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoryVariantSpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getDeepestCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getDeepestCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getDepositCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getDepositCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getModifiedCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getModifiedCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getParentCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getParentCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getSubCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getSubCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categoryAudits), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryAudits');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(values), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'values');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs2', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categories), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categories');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs3), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs3', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(errorType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'errorType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(errorType), 'message_', '[ExtName="message"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(values2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'values2', 'values');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(breadCrumbs), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'breadCrumbs');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryPermaType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryPermaType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryPermaType), 'breadCrumbs', '[ArrayItemName="breadCrumb"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(baseAuditType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'baseAuditType');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryAuditType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryAuditType');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(stringArray), 'http://jaxb.dev.java.net/array', 'stringArray');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(TypeInfo(stringArray), [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(baseResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'baseResponse');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecsServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecsServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecsServiceResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categorySpecsServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecsWithDetailServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecsWithDetailServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecsWithDetailServiceResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categorySpecsWithDetailServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceVariantResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceVariantResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceVariantResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceVariantResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryPermaServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryPermaServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryPermaServiceResponse), 'categories', '[ArrayItemName="category"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryPermaServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecValueType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecValueType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecValueType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceAuditResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceAuditResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceAuditResponse), 'categoryAudits', '[ArrayItemName="categoryAudit"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceAuditResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categories2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categories2', 'categories');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs4), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs4', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specValues), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specValues');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'values', '[ArrayItemName="value"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryType), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryVariantSpecType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryVariantSpecType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'specValues', '[ArrayItemName="specValue"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecWithDetailType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecWithDetailType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'values', '[ArrayItemName="value"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceResponse), 'categories', '[ArrayItemName="category"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryVariantSpecValueType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryVariantSpecValueType');

end.

Kod: Tümünü seç

var
 Result    : categoryServiceResponse;
 Category   : CategoryService;
begin
   Category:= GetCategoryService(False,'',nil);
   Result := Category.getCategory('sgf', True, True, True,'tr');
   result.categories :=????????
   

ertank
Üye
Mesajlar: 1318
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen ertank »

Merhaba,

Sorununuzu REST Web servisini Json cevap vermesini isteyerek daha kolay çözebileceğinize inanıyorum. Aşağıdaki linkte REST servisini bu şekilde nasıl kullanabileceğinizin örnekleri verilmiş (istek ve cevap için JSON tabını seçin).
http://dev.gittigidiyor.com/metotlar/ge ... -anonymous

Tercih ettiğiniz Json kütüphanesine göre birkaç record/class tanımı yaparak gelen json bilgisini deserialize edip rahatlıkla içeriğini kullanabilirsiniz.

REST Web servisi ile ilgili az önce kısmi bir bilgi verdiğim forum linki:
viewtopic.php?f=2&t=36460#p196681

Kullanıcı avatarı
zynex
Üye
Mesajlar: 87
Kayıt: 02 Nis 2006 02:53
Konum: Çanakkale

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen zynex »

Cevabınız için teşekkür ederim bu yöntemi de deneyeceğim fakat sorduğum sorudaki yöntemide öğrenmek istiyorum yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa cevaplarını bekliyorum.

Kullanıcı avatarı
vkamadan
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1935
Kayıt: 17 Mar 2004 03:52
Konum: Adapazarı
İletişim:

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen vkamadan »

Zeynel merhaba ,
Bu konuda senin aştığını düşündüğüm benimde bir sorunum var, gittigidiyor servisi isteklerinde bir imza istiyor ben bu imzayı oluşturmada TimeStamp kısmında bir türlü istedikleri şekilde gönderemedim aslında istedikleri belliydi ancak her seferinde geçersiz bir timestamp gönderiyorsunuz diyorlardı :) mümkünse Sign kısmını paylaşır mısın?
Volkan KAMADAN
www.polisoft.com.tr

ertank
Üye
Mesajlar: 1318
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen ertank »

zynex yazdı:Cevabınız için teşekkür ederim bu yöntemi de deneyeceğim fakat sorduğum sorudaki yöntemide öğrenmek istiyorum yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa cevaplarını bekliyorum.
Gelen cevabı göremiyoruz. Kullanıcı ve şifre istiyor. Gelen bilgiyi ham olarak paylaşabilir misiniz?

Kullanıcı avatarı
kimimben
Üye
Mesajlar: 129
Kayıt: 28 Oca 2016 04:41
Konum: İstanbul

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen kimimben »

zynex yazdı:Soap servisinde sorguyu sorunsuz gönderebiliyorum fakat dönen değerler ile ilgili bazı sorunlarım değer unitin içinde birden fazla tipe dönüştürülüyor, Dönen sonucu nasıl listeleyeceğimi çözemedim. yardımcı olursanız sevinirim.

Kod: Tümünü seç

// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl
// >Import : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl>0
// >Import : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl>1
// (09.01.2017 23:39:25 - - $Rev: 69934 $)
// ************************************************************************ //

unit CategoryService1;

interface

uses Soap.InvokeRegistry, Soap.SOAPHTTPClient, System.Types, Soap.XSBuiltIns;

const
 IS_OPTN = $0001;
 IS_UNBD = $0002;
 IS_NLBL = $0004;
 IS_UNQL = $0008;
 IS_ATTR = $0010;


type


 errorType      = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryPermaType  = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 baseAuditType    = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryAuditType  = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 baseResponse     = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categorySpecsServiceResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecsWithDetailServiceResponse = class;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryServiceVariantResponse = class;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryPermaServiceResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecValueType = class;        { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryServiceAuditResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecType   = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryType     = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryVariantSpecType = class;       { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categorySpecWithDetailType = class;      { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryServiceResponse = class;       { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryVariantSpecValueType = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }

 specs   = array of categorySpecWithDetailType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 categoryAudits = array of categoryAuditType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 values   = array of categorySpecValueType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specs2   = array of categorySpecType;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 categories = array of categoryPermaType;   { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specs3   = array of categoryVariantSpecType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }

 errorType = class(TRemotable)
 private
  FerrorId: string;
  FerrorId_Specified: boolean;
  FerrorCode: string;
  FerrorCode_Specified: boolean;
  Fmessage_: string;
  Fmessage__Specified: boolean;
  FviewMessage: string;
  FviewMessage_Specified: boolean;
  procedure SeterrorId(Index: Integer; const Astring: string);
  function errorId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SeterrorCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function errorCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setmessage_(Index: Integer; const Astring: string);
  function message__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetviewMessage(Index: Integer; const Astring: string);
  function viewMessage_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property errorId:   string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FerrorId write SeterrorId stored errorId_Specified;
  property errorCode:  string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FerrorCode write SeterrorCode stored errorCode_Specified;
  property message_:  string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fmessage_ write Setmessage_ stored message__Specified;
  property viewMessage: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FviewMessage write SetviewMessage stored viewMessage_Specified;
 end;

 values2  = array of string;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 breadCrumbs = array of string;        { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }

 categoryPermaType = class(TRemotable)
 private
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  FcategoryPerma: string;
  FcategoryPerma_Specified: boolean;
  FbreadCrumbs: breadCrumbs;
  FbreadCrumbs_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryPerma(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryPerma_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetbreadCrumbs(Index: Integer; const AbreadCrumbs: breadCrumbs);
  function breadCrumbs_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property categoryCode: string    Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
  property categoryPerma: string    Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryPerma write SetcategoryPerma stored categoryPerma_Specified;
  property breadCrumbs:  breadCrumbs Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FbreadCrumbs write SetbreadCrumbs stored breadCrumbs_Specified;
 end;

 baseAuditType = class(TRemotable)
 private
  FchangeType: string;
  FchangeType_Specified: boolean;
  procedure SetchangeType(Index: Integer; const Astring: string);
  function changeType_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property changeType: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FchangeType write SetchangeType stored changeType_Specified;
 end;


 categoryAuditType = class(baseAuditType)
 private
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property categoryCode: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
 end;

 stringArray = array of string;        { "http://jaxb.dev.java.net/array"[Lit][GblCplx] }

 baseResponse = class(TRemotable)
 private
  FackCode: string;
  FackCode_Specified: boolean;
  FresponseTime: string;
  FresponseTime_Specified: boolean;
  Ferror: errorType;
  Ferror_Specified: boolean;
  FtimeElapsed: string;
  FtimeElapsed_Specified: boolean;
  procedure SetackCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function ackCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetresponseTime(Index: Integer; const Astring: string);
  function responseTime_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Seterror(Index: Integer; const AerrorType: errorType);
  function error_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SettimeElapsed(Index: Integer; const Astring: string);
  function timeElapsed_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property ackCode:   string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FackCode write SetackCode stored ackCode_Specified;
  property responseTime: string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FresponseTime write SetresponseTime stored responseTime_Specified;
  property error:    errorType Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Ferror write Seterror stored error_Specified;
  property timeElapsed: string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FtimeElapsed write SettimeElapsed stored timeElapsed_Specified;
 end;


 categorySpecsServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  Fspecs: specs2;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs2: specs2);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specs: specs2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categorySpecsWithDetailServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  Fspecs: specs;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs: specs);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specs: specs Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categoryServiceVariantResponse = class(baseResponse)
 private
  FspecCount: Int64;
  FspecCount_Specified: boolean;
  Fspecs: specs3;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure SetspecCount(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function specCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs3: specs3);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specCount: Int64  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FspecCount write SetspecCount stored specCount_Specified;
  property specs:   specs3 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categoryPermaServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  FcategoryCount: Integer;
  FcategoryCount_Specified: boolean;
  Fcategories: categories;
  Fcategories_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcategories(Index: Integer; const Acategories: categories);
  function categories_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property categoryCount: Integer   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCount write SetcategoryCount stored categoryCount_Specified;
  property categories:  categories Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcategories write Setcategories stored categories_Specified;
 end;


 categorySpecValueType = class(TRemotable)
 private
  FspecId: Integer;
  FspecId_Specified: boolean;
  FparentSpecId: Integer;
  FparentSpecId_Specified: boolean;
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  procedure SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function specId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetparentSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function parentSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property specId:    Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FspecId write SetspecId stored specId_Specified;
  property parentSpecId: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FparentSpecId write SetparentSpecId stored parentSpecId_Specified;
  property name_:    string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
 end;

 categoryServiceAuditResponse = class(baseResponse)
 private
  FtotalCount: Integer;
  FtotalCount_Specified: boolean;
  Fcount: Integer;
  Fcount_Specified: boolean;
  FcategoryAudits: categoryAudits;
  FcategoryAudits_Specified: boolean;
  procedure SettotalCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function totalCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function count_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryAudits(Index: Integer; const AcategoryAudits: categoryAudits);
  function categoryAudits_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property totalCount:   Integer     Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FtotalCount write SettotalCount stored totalCount_Specified;
  property count:     Integer     Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcount write Setcount stored count_Specified;
  property categoryAudits: categoryAudits Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryAudits write SetcategoryAudits stored categoryAudits_Specified;
 end;

 categories2 = array of categoryType;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specs4   = array of categorySpecType;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specValues = array of categoryVariantSpecValueType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }

 categorySpecType = class(TRemotable)
 private
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Frequired: Boolean;
  Frequired_Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  Fvalues: values2;
  Fvalues_Specified: boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function required_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalues(Index: Integer; const Avalues2: values2);
  function values_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property name_:  string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property required: Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Frequired write Setrequired stored required_Specified;
  property type_:  string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property values:  values2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fvalues write Setvalues stored values_Specified;
 end;

 categoryType = class(TRemotable)
 private
  Fdeepest: Boolean;
  Fdeepest_Specified: boolean;
  FhasCatalog: Boolean;
  FhasCatalog_Specified: boolean;
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  FcategoryName: string;
  FcategoryName_Specified: boolean;
  Fspecs: specs4;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setdeepest(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function deepest_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SethasCatalog(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function hasCatalog_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryName(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryName_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs4: specs4);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property deepest:   Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fdeepest write Setdeepest stored deepest_Specified;
  property hasCatalog:  Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FhasCatalog write SethasCatalog stored hasCatalog_Specified;
  property categoryCode: string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
  property categoryName: string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryName write SetcategoryName stored categoryName_Specified;
  property specs:    specs4  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 categoryVariantSpecType = class(TRemotable)
 private
  FnameId: Int64;
  FnameId_Specified: boolean;
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  ForderNumber: Integer;
  ForderNumber_Specified: boolean;
  Fbase: Boolean;
  Fbase_Specified: boolean;
  FspecValues: specValues;
  FspecValues_Specified: boolean;
  procedure SetnameId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function nameId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setbase(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function base_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetspecValues(Index: Integer; const AspecValues: specValues);
  function specValues_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property nameId:   Int64    Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FnameId write SetnameId stored nameId_Specified;
  property name_:    string   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property type_:    string   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property orderNumber: Integer   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read ForderNumber write SetorderNumber stored orderNumber_Specified;
  property base:    Boolean   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fbase write Setbase stored base_Specified;
  property specValues: specValues Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FspecValues write SetspecValues stored specValues_Specified;
 end;

 categorySpecWithDetailType = class(TRemotable)
 private
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Frequired: Boolean;
  Frequired_Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  FspecId: Integer;
  FspecId_Specified: boolean;
  FchildSpecId: Integer;
  FchildSpecId_Specified: boolean;
  Fvalues: values;
  Fvalues_Specified: boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function required_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function specId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetchildSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function childSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalues(Index: Integer; const Avalues: values);
  function values_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property name_:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property required:  Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Frequired write Setrequired stored required_Specified;
  property type_:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property specId:   Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FspecId write SetspecId stored specId_Specified;
  property childSpecId: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FchildSpecId write SetchildSpecId stored childSpecId_Specified;
  property values:   values  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fvalues write Setvalues stored values_Specified;
 end;

 categoryServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  FcategoryCount: Integer;
  FcategoryCount_Specified: boolean;
  Fcategories: categories2;
  Fcategories_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcategories(Index: Integer; const Acategories2: categories2);
  function categories_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property categoryCount: Integer   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCount write SetcategoryCount stored categoryCount_Specified;
  property categories:  categories2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcategories write Setcategories stored categories_Specified;
 end;

 categoryVariantSpecValueType = class(TRemotable)
 private
  FvalueId: Int64;
  FvalueId_Specified: boolean;
  Fvalue: string;
  Fvalue_Specified: boolean;
  ForderNumber: Integer;
  ForderNumber_Specified: boolean;
  procedure SetvalueId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function valueId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalue(Index: Integer; const Astring: string);
  function value_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property valueId:   Int64  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FvalueId write SetvalueId stored valueId_Specified;
  property value:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fvalue write Setvalue stored value_Specified;
  property orderNumber: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read ForderNumber write SetorderNumber stored orderNumber_Specified;
 end;

 CategoryService = interface(IInvokable)
 ['{82374054-8B6E-ACCC-DE11-1E8E4140BA7F}']

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input message has more than one part
  //   - Output part does not refer to an element
  function getCategories(const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string
              ): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoriesByCodes(const categoryCodes: stringArray; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoriesHavingVariantSpecs(const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategory(const categoryCode: string; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoryMetaData(const lang: string): categoryPermaServiceResponse; stdcall;

  function getCategorySpecs(const categoryCode: string; const lang: string): categorySpecsServiceResponse; stdcall;

  function getCategorySpecsWithDetail(const categoryCode: string; const lang: string): categorySpecsWithDetailServiceResponse; stdcall;

  function getCategoryVariantSpecs(const categoryCode: string; const lang: string): categoryServiceVariantResponse; stdcall;

  function getDeepestCategories(const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const withSpecs: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getDepositCategories(const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getModifiedCategories(const changeTime: Int64; const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const lang: string): categoryServiceAuditResponse; stdcall;

  function getParentCategories(const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getServiceName: string; stdcall;

  function getSubCategories(const categoryCode: string; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;
 end;

function GetCategoryService(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): CategoryService;


implementation
 uses System.SysUtils;

function GetCategoryService(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): CategoryService;
const
 defWSDL = 'http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl';
 defURL = 'http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService';
 defSvc = 'CategoryServiceService';
 defPrt = 'CategoryServicePort';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 else
  RIO := HTTPRIO;
 try
  Result := (RIO as CategoryService);
  if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
 finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
   RIO.Free;
 end;
end;


procedure errorType.SeterrorId(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FerrorId := Astring;
 FerrorId_Specified := True;
end;

function errorType.errorId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FerrorId_Specified;
end;

procedure errorType.SeterrorCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FerrorCode := Astring;
 FerrorCode_Specified := True;
end;

function errorType.errorCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FerrorCode_Specified;
end;

procedure errorType.Setmessage_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fmessage_ := Astring;
 Fmessage__Specified := True;
end;

function errorType.message__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fmessage__Specified;
end;

procedure errorType.SetviewMessage(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FviewMessage := Astring;
 FviewMessage_Specified := True;
end;

function errorType.viewMessage_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FviewMessage_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetcategoryPerma(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryPerma := Astring;
 FcategoryPerma_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.categoryPerma_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryPerma_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetbreadCrumbs(Index: Integer; const AbreadCrumbs: breadCrumbs);
begin
 FbreadCrumbs := AbreadCrumbs;
 FbreadCrumbs_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.breadCrumbs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FbreadCrumbs_Specified;
end;

procedure baseAuditType.SetchangeType(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FchangeType := Astring;
 FchangeType_Specified := True;
end;

function baseAuditType.changeType_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FchangeType_Specified;
end;

procedure categoryAuditType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryAuditType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

destructor baseResponse.Destroy;
begin
 System.SysUtils.FreeAndNil(Ferror);
 inherited Destroy;
end;

procedure baseResponse.SetackCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FackCode := Astring;
 FackCode_Specified := True;
end;

function baseResponse.ackCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FackCode_Specified;
end;

procedure baseResponse.SetresponseTime(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FresponseTime := Astring;
 FresponseTime_Specified := True;
end;

function baseResponse.responseTime_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FresponseTime_Specified;
end;

procedure baseResponse.Seterror(Index: Integer; const AerrorType: errorType);
begin
 Ferror := AerrorType;
 Ferror_Specified := True;
end;

function baseResponse.error_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ferror_Specified;
end;

procedure baseResponse.SettimeElapsed(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FtimeElapsed := Astring;
 FtimeElapsed_Specified := True;
end;

function baseResponse.timeElapsed_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FtimeElapsed_Specified;
end;

constructor categorySpecsServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categorySpecsServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecsServiceResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs2: specs2);
begin
 Fspecs := Aspecs2;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categorySpecsServiceResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categorySpecsWithDetailServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categorySpecsWithDetailServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecsWithDetailServiceResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs: specs);
begin
 Fspecs := Aspecs;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categorySpecsWithDetailServiceResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categoryServiceVariantResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceVariantResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceVariantResponse.SetspecCount(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FspecCount := AInt64;
 FspecCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceVariantResponse.specCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceVariantResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs3: specs3);
begin
 Fspecs := Aspecs3;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categoryServiceVariantResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categoryPermaServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryPermaServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fcategories)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fcategories[I]);
 System.SetLength(Fcategories, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryPermaServiceResponse.SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FcategoryCount := AInteger;
 FcategoryCount_Specified := True;
end;

function categoryPermaServiceResponse.categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCount_Specified;
end;

procedure categoryPermaServiceResponse.Setcategories(Index: Integer; const Acategories: categories);
begin
 Fcategories := Acategories;
 Fcategories_Specified := True;
end;

function categoryPermaServiceResponse.categories_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcategories_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FspecId := AInteger;
 FspecId_Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.specId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecId_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.SetparentSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FparentSpecId := AInteger;
 FparentSpecId_Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.parentSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FparentSpecId_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

constructor categoryServiceAuditResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceAuditResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(FcategoryAudits)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(FcategoryAudits[I]);
 System.SetLength(FcategoryAudits, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.SettotalCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FtotalCount := AInteger;
 FtotalCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.totalCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FtotalCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.Setcount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 Fcount := AInteger;
 Fcount_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.count_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcount_Specified;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.SetcategoryAudits(Index: Integer; const AcategoryAudits: categoryAudits);
begin
 FcategoryAudits := AcategoryAudits;
 FcategoryAudits_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.categoryAudits_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryAudits_Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Frequired := ABoolean;
 Frequired_Specified := True;
end;

function categorySpecType.required_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Frequired_Specified;
end;

procedure categorySpecType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categorySpecType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setvalues(Index: Integer; const Avalues2: values2);
begin
 Fvalues := Avalues2;
 Fvalues_Specified := True;
end;

function categorySpecType.values_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalues_Specified;
end;

destructor categoryType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryType.Setdeepest(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Fdeepest := ABoolean;
 Fdeepest_Specified := True;
end;

function categoryType.deepest_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fdeepest_Specified;
end;

procedure categoryType.SethasCatalog(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 FhasCatalog := ABoolean;
 FhasCatalog_Specified := True;
end;

function categoryType.hasCatalog_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FhasCatalog_Specified;
end;

procedure categoryType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

procedure categoryType.SetcategoryName(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryName := Astring;
 FcategoryName_Specified := True;
end;

function categoryType.categoryName_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryName_Specified;
end;

procedure categoryType.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs4: specs4);
begin
 Fspecs := Aspecs4;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categoryType.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

destructor categoryVariantSpecType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(FspecValues)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(FspecValues[I]);
 System.SetLength(FspecValues, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetnameId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FnameId := AInt64;
 FnameId_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.nameId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FnameId_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 ForderNumber := AInteger;
 ForderNumber_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := ForderNumber_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Setbase(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Fbase := ABoolean;
 Fbase_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.base_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fbase_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetspecValues(Index: Integer; const AspecValues: specValues);
begin
 FspecValues := AspecValues;
 FspecValues_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.specValues_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecValues_Specified;
end;

destructor categorySpecWithDetailType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fvalues)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fvalues[I]);
 System.SetLength(Fvalues, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Frequired := ABoolean;
 Frequired_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.required_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Frequired_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FspecId := AInteger;
 FspecId_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.specId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecId_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.SetchildSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FchildSpecId := AInteger;
 FchildSpecId_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.childSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FchildSpecId_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setvalues(Index: Integer; const Avalues: values);
begin
 Fvalues := Avalues;
 Fvalues_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.values_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalues_Specified;
end;

constructor categoryServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fcategories)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fcategories[I]);
 System.SetLength(Fcategories, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceResponse.SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FcategoryCount := AInteger;
 FcategoryCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceResponse.categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceResponse.Setcategories(Index: Integer; const Acategories2: categories2);
begin
 Fcategories := Acategories2;
 Fcategories_Specified := True;
end;

function categoryServiceResponse.categories_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcategories_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.SetvalueId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FvalueId := AInt64;
 FvalueId_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.valueId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FvalueId_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.Setvalue(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fvalue := Astring;
 Fvalue_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.value_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalue_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 ForderNumber := AInteger;
 ForderNumber_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := ForderNumber_Specified;
end;

initialization
 { CategoryService }
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(CategoryService), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', '');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(CategoryService), '');
 InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(CategoryService), ioLiteral);
 { CategoryService.getCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoriesByCodes }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesByCodes', 'categoryCodes', '',
                '[Namespace="http://jaxb.dev.java.net/array", ArrayItemName="item"]');
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesByCodes', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoriesHavingVariantSpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesHavingVariantSpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategory }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategory', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoryMetaData }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoryMetaData', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategorySpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategorySpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategorySpecsWithDetail }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategorySpecsWithDetail', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoryVariantSpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoryVariantSpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getDeepestCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getDeepestCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getDepositCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getDepositCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getModifiedCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getModifiedCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getParentCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getParentCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getSubCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getSubCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categoryAudits), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryAudits');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(values), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'values');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs2', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categories), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categories');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs3), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs3', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(errorType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'errorType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(errorType), 'message_', '[ExtName="message"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(values2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'values2', 'values');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(breadCrumbs), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'breadCrumbs');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryPermaType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryPermaType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryPermaType), 'breadCrumbs', '[ArrayItemName="breadCrumb"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(baseAuditType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'baseAuditType');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryAuditType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryAuditType');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(stringArray), 'http://jaxb.dev.java.net/array', 'stringArray');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(TypeInfo(stringArray), [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(baseResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'baseResponse');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecsServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecsServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecsServiceResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categorySpecsServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecsWithDetailServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecsWithDetailServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecsWithDetailServiceResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categorySpecsWithDetailServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceVariantResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceVariantResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceVariantResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceVariantResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryPermaServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryPermaServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryPermaServiceResponse), 'categories', '[ArrayItemName="category"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryPermaServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecValueType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecValueType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecValueType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceAuditResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceAuditResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceAuditResponse), 'categoryAudits', '[ArrayItemName="categoryAudit"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceAuditResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categories2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categories2', 'categories');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs4), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs4', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specValues), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specValues');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'values', '[ArrayItemName="value"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryType), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryVariantSpecType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryVariantSpecType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'specValues', '[ArrayItemName="specValue"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecWithDetailType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecWithDetailType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'values', '[ArrayItemName="value"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceResponse), 'categories', '[ArrayItemName="category"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryVariantSpecValueType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryVariantSpecValueType');

end.

Kod: Tümünü seç

var
 Result    : categoryServiceResponse;
 Category   : CategoryService;
begin
   Category:= GetCategoryService(False,'',nil);
   Result := Category.getCategory('sgf', True, True, True,'tr');
   result.categories :=????????
   
categories categories2 tipinde bir array.Ve bu array'in her bir elemanı categoryType tipinde.

Kod: Tümünü seç

categories2 = array of categoryType; 
categories array'inde ki her bir elemana index yoluyla erişebilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

result.categories[0].categoryName;

Kullanıcı avatarı
zynex
Üye
Mesajlar: 87
Kayıt: 02 Nis 2006 02:53
Konum: Çanakkale

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen zynex »

Merhaba Volkan abi @vkamadan geç geri dönüş yaptığım için özür dilerim, ancak kodu deneme fırsatım oldu gittigidiyor konusuna yeni başlıyorum bilgim olduğu söylenemez hatta hala kategori listesini alabilmiş değilim.

Http Headeri çalıştıramadığımı düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim.

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Result    : categoryServiceResponse;
 Category   : CategoryService;
 I       : Integer;
 begin
 //Category:= GetCategoryService(False,'',gittirio);
 Result := (gittirio as CategoryService).getCategory('sgf', True, True, True,'tr');
   Listbox1.Items.Append(result.categories[0].categoryName);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(CategoryService), ioDocument);
end;

procedure TForm1.gittirioHTTPWebNode1BeforePost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp;
 Data: Pointer);
var
authorization : string;
base64authorization : string;
b64 : TIdEncoderMIME;
begin
b64 := TIdEncoderMIME.Create(nil);
authorization := 'kullanici:sifre';
base64authorization :='Authorization: Basic '+ b64.EncodeString(authorization);
if not HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(base64authorization), Length(base64authorization),HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD )
then
raise Exception.Create(SysErrorMessage(GetLastError));
end;

Kullanıcı avatarı
vkamadan
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1935
Kayıt: 17 Mar 2004 03:52
Konum: Adapazarı
İletişim:

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen vkamadan »

Merhaba Zeynel HttpHeader ı ekleme yönteminde ve eklemek için kullandığın olay da bir sorun yok, ancak HTTP Basic Authhorization için header yerine hazır olan yapıyı kullanmayıda deneyebilirsin HTTPRIO nesnesinin HTTPwebNode özelliği içinde yer alan UserName ve Password değişkenlerine login bilgilerini ekle header ları kullanmadan bir dene.
Volkan KAMADAN
www.polisoft.com.tr

Kullanıcı avatarı
zynex
Üye
Mesajlar: 87
Kayıt: 02 Nis 2006 02:53
Konum: Çanakkale

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen zynex »

Merhaba şuan itibariyle HttpHeader sorununu çözdüğümü düşünüyorum. fakat şöyle bir hatayla karşılaştım tam olarak ne dediğini de anlayabilmiş değilim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Resim

Kullanıcı avatarı
zynex
Üye
Mesajlar: 87
Kayıt: 02 Nis 2006 02:53
Konum: Çanakkale

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen zynex »

Sorunum ile ilgili bazı gelişmeler yaşadım ama tam olarak çözüme ulaşamadım. Kullandığım kodlar ile aşağıdaki GetCity metoduyla sorunsuz geri dönüş alıyorken getCategory metodunda yukarıdaki hatayı almaya devam ediyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.

Kod: Tümünü seç

// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl
// >Import : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl>0
// >Import : http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl>1
// (18.01.2017 00:06:50 - - $Rev: 86412 $)
// ************************************************************************ //

unit CategoryService1;

interface

uses Soap.InvokeRegistry, Soap.SOAPHTTPClient, System.Types, Soap.XSBuiltIns;

const
 IS_OPTN = $0001;
 IS_UNBD = $0002;
 IS_NLBL = $0004;
 IS_UNQL = $0008;
 IS_ATTR = $0010;


type

 categoryPermaType  = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 baseAuditType    = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryAuditType  = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categorySpecValueType = class;        { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 errorType      = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 baseResponse     = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryServiceAuditResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryPermaServiceResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecsServiceResponse = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecsWithDetailServiceResponse = class;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categoryServiceVariantResponse = class;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }
 categorySpecWithDetailType = class;      { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryType     = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categorySpecType   = class;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryVariantSpecValueType = class;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryVariantSpecType = class;       { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[GblCplx] }
 categoryServiceResponse = class;       { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Lit][GblCplx] }

 specs   = array of categorySpecWithDetailType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 values   = array of categorySpecValueType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 categoryAudits = array of categoryAuditType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 specs2   = array of categorySpecType;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 categories = array of categoryPermaType;   { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }
 breadCrumbs = array of string;        { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }


 // ************************************************************************ //
 // XML    : categoryPermaType, global, <complexType>
 // Namespace : http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com
 // ************************************************************************ //
 categoryPermaType = class(TRemotable)
 private
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  FcategoryPerma: string;
  FcategoryPerma_Specified: boolean;
  FbreadCrumbs: breadCrumbs;
  FbreadCrumbs_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryPerma(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryPerma_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetbreadCrumbs(Index: Integer; const AbreadCrumbs: breadCrumbs);
  function breadCrumbs_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property categoryCode: string    Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
  property categoryPerma: string    Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryPerma write SetcategoryPerma stored categoryPerma_Specified;
  property breadCrumbs:  breadCrumbs Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FbreadCrumbs write SetbreadCrumbs stored breadCrumbs_Specified;
 end;

 stringArray = array of string;        { "http://jaxb.dev.java.net/array"[Lit][GblCplx] }

 baseAuditType = class(TRemotable)
 private
  FchangeType: string;
  FchangeType_Specified: boolean;
  procedure SetchangeType(Index: Integer; const Astring: string);
  function changeType_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property changeType: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FchangeType write SetchangeType stored changeType_Specified;
 end;


 categoryAuditType = class(baseAuditType)
 private
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property categoryCode: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
 end;

 categorySpecValueType = class(TRemotable)
 private
  FspecId: Integer;
  FspecId_Specified: boolean;
  FparentSpecId: Integer;
  FparentSpecId_Specified: boolean;
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  procedure SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function specId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetparentSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function parentSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property specId:    Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FspecId write SetspecId stored specId_Specified;
  property parentSpecId: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FparentSpecId write SetparentSpecId stored parentSpecId_Specified;
  property name_:    string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
 end;

 errorType = class(TRemotable)
 private
  FerrorId: string;
  FerrorId_Specified: boolean;
  FerrorCode: string;
  FerrorCode_Specified: boolean;
  Fmessage_: string;
  Fmessage__Specified: boolean;
  FviewMessage: string;
  FviewMessage_Specified: boolean;
  procedure SeterrorId(Index: Integer; const Astring: string);
  function errorId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SeterrorCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function errorCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setmessage_(Index: Integer; const Astring: string);
  function message__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetviewMessage(Index: Integer; const Astring: string);
  function viewMessage_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property errorId:   string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FerrorId write SeterrorId stored errorId_Specified;
  property errorCode:  string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FerrorCode write SeterrorCode stored errorCode_Specified;
  property message_:  string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fmessage_ write Setmessage_ stored message__Specified;
  property viewMessage: string Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FviewMessage write SetviewMessage stored viewMessage_Specified;
 end;

 baseResponse = class(TRemotable)
 private
  FackCode: string;
  FackCode_Specified: boolean;
  FresponseTime: string;
  FresponseTime_Specified: boolean;
  Ferror: errorType;
  Ferror_Specified: boolean;
  FtimeElapsed: string;
  FtimeElapsed_Specified: boolean;
  procedure SetackCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function ackCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetresponseTime(Index: Integer; const Astring: string);
  function responseTime_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Seterror(Index: Integer; const AerrorType: errorType);
  function error_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SettimeElapsed(Index: Integer; const Astring: string);
  function timeElapsed_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property ackCode:   string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FackCode write SetackCode stored ackCode_Specified;
  property responseTime: string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FresponseTime write SetresponseTime stored responseTime_Specified;
  property error:    errorType Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Ferror write Seterror stored error_Specified;
  property timeElapsed: string   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FtimeElapsed write SettimeElapsed stored timeElapsed_Specified;
 end;

 categoryServiceAuditResponse = class(baseResponse)
 private
  FtotalCount: Integer;
  FtotalCount_Specified: boolean;
  Fcount: Integer;
  Fcount_Specified: boolean;
  FcategoryAudits: categoryAudits;
  FcategoryAudits_Specified: boolean;
  procedure SettotalCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function totalCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function count_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryAudits(Index: Integer; const AcategoryAudits: categoryAudits);
  function categoryAudits_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property totalCount:   Integer     Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FtotalCount write SettotalCount stored totalCount_Specified;
  property count:     Integer     Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcount write Setcount stored count_Specified;
  property categoryAudits: categoryAudits Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryAudits write SetcategoryAudits stored categoryAudits_Specified;
 end;


 categoryPermaServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  FcategoryCount: Integer;
  FcategoryCount_Specified: boolean;
  Fcategories: categories;
  Fcategories_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcategories(Index: Integer; const Acategories: categories);
  function categories_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property categoryCount: Integer   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCount write SetcategoryCount stored categoryCount_Specified;
  property categories:  categories Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcategories write Setcategories stored categories_Specified;
 end;


 categorySpecsServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  Fspecs: specs2;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs2: specs2);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specs: specs2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;


 categorySpecsWithDetailServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  Fspecs: specs;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs: specs);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specs: specs Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 specs3   = array of categoryVariantSpecType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }


 categoryServiceVariantResponse = class(baseResponse)
 private
  FspecCount: Int64;
  FspecCount_Specified: boolean;
  Fspecs: specs3;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure SetspecCount(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function specCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs3: specs3);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property specCount: Int64  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FspecCount write SetspecCount stored specCount_Specified;
  property specs:   specs3 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;


 categorySpecWithDetailType = class(TRemotable)
 private
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Frequired: Boolean;
  Frequired_Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  FspecId: Integer;
  FspecId_Specified: boolean;
  FchildSpecId: Integer;
  FchildSpecId_Specified: boolean;
  Fvalues: values;
  Fvalues_Specified: boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function required_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function specId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetchildSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function childSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalues(Index: Integer; const Avalues: values);
  function values_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property name_:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property required:  Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Frequired write Setrequired stored required_Specified;
  property type_:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property specId:   Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FspecId write SetspecId stored specId_Specified;
  property childSpecId: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FchildSpecId write SetchildSpecId stored childSpecId_Specified;
  property values:   values  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fvalues write Setvalues stored values_Specified;
 end;

 specs4   = array of categorySpecType;    { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }


 categoryType = class(TRemotable)
 private
  Fdeepest: Boolean;
  Fdeepest_Specified: boolean;
  FhasCatalog: Boolean;
  FhasCatalog_Specified: boolean;
  FcategoryCode: string;
  FcategoryCode_Specified: boolean;
  FcategoryName: string;
  FcategoryName_Specified: boolean;
  Fspecs: specs4;
  Fspecs_Specified: boolean;
  procedure Setdeepest(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function deepest_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SethasCatalog(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function hasCatalog_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetcategoryName(Index: Integer; const Astring: string);
  function categoryName_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setspecs(Index: Integer; const Aspecs4: specs4);
  function specs_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property deepest:   Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fdeepest write Setdeepest stored deepest_Specified;
  property hasCatalog:  Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FhasCatalog write SethasCatalog stored hasCatalog_Specified;
  property categoryCode: string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCode write SetcategoryCode stored categoryCode_Specified;
  property categoryName: string  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryName write SetcategoryName stored categoryName_Specified;
  property specs:    specs4  Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fspecs write Setspecs stored specs_Specified;
 end;

 values2  = array of string;         { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }


 categorySpecType = class(TRemotable)
 private
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Frequired: Boolean;
  Frequired_Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  Fvalues: values2;
  Fvalues_Specified: boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function required_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalues(Index: Integer; const Avalues2: values2);
  function values_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property name_:  string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property required: Boolean Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Frequired write Setrequired stored required_Specified;
  property type_:  string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property values:  values2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fvalues write Setvalues stored values_Specified;
 end;


 categoryVariantSpecValueType = class(TRemotable)
 private
  FvalueId: Int64;
  FvalueId_Specified: boolean;
  Fvalue: string;
  Fvalue_Specified: boolean;
  ForderNumber: Integer;
  ForderNumber_Specified: boolean;
  procedure SetvalueId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function valueId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setvalue(Index: Integer; const Astring: string);
  function value_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
 published
  property valueId:   Int64  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FvalueId write SetvalueId stored valueId_Specified;
  property value:    string  Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fvalue write Setvalue stored value_Specified;
  property orderNumber: Integer Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read ForderNumber write SetorderNumber stored orderNumber_Specified;
 end;

 specValues = array of categoryVariantSpecValueType;  { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }


 categoryVariantSpecType = class(TRemotable)
 private
  FnameId: Int64;
  FnameId_Specified: boolean;
  Fname_: string;
  Fname__Specified: boolean;
  Ftype_: string;
  Ftype__Specified: boolean;
  ForderNumber: Integer;
  ForderNumber_Specified: boolean;
  Fbase: Boolean;
  Fbase_Specified: boolean;
  FspecValues: specValues;
  FspecValues_Specified: boolean;
  procedure SetnameId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
  function nameId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
  function name__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
  function type__Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setbase(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
  function base_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetspecValues(Index: Integer; const AspecValues: specValues);
  function specValues_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property nameId:   Int64    Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read FnameId write SetnameId stored nameId_Specified;
  property name_:    string   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fname_ write Setname_ stored name__Specified;
  property type_:    string   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Ftype_ write Settype_ stored type__Specified;
  property orderNumber: Integer   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read ForderNumber write SetorderNumber stored orderNumber_Specified;
  property base:    Boolean   Index (IS_ATTR or IS_OPTN) read Fbase write Setbase stored base_Specified;
  property specValues: specValues Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FspecValues write SetspecValues stored specValues_Specified;
 end;

 categories2 = array of categoryType;     { "http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"[Cplx] }


 categoryServiceResponse = class(baseResponse)
 private
  FcategoryCount: Integer;
  FcategoryCount_Specified: boolean;
  Fcategories: categories2;
  Fcategories_Specified: boolean;
  procedure SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
  function categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure Setcategories(Index: Integer; const Acategories2: categories2);
  function categories_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  constructor Create; override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property categoryCount: Integer   Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read FcategoryCount write SetcategoryCount stored categoryCount_Specified;
  property categories:  categories2 Index (IS_OPTN or IS_UNQL) read Fcategories write Setcategories stored categories_Specified;
 end;

 CategoryService = interface(IInvokable)
 ['{82374054-8B6E-ACCC-DE11-1E8E4140BA7F}']


  function getCategories(const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string
              ): categoryServiceResponse; stdcall;


  function getCategoriesByCodes(const categoryCodes: stringArray; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoriesHavingVariantSpecs(const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategory(const categoryCode: string; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  function getCategoryMetaData(const lang: string): categoryPermaServiceResponse; stdcall;


  function getCategorySpecs(const categoryCode: string; const lang: string): categorySpecsServiceResponse; stdcall;


  function getCategorySpecsWithDetail(const categoryCode: string; const lang: string): categorySpecsWithDetailServiceResponse; stdcall;

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input message has more than one part
  //   - Output part does not refer to an element
  function getCategoryVariantSpecs(const categoryCode: string; const lang: string): categoryServiceVariantResponse; stdcall;

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input message has more than one part
  //   - Output part does not refer to an element
  function getDeepestCategories(const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const withSpecs: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input part does not refer to an element
  //   - Output part does not refer to an element
  function getDepositCategories(const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input message has more than one part
  //   - Output part does not refer to an element
  function getModifiedCategories(const changeTime: Int64; const startOffSet: Integer; const rowCount: Integer; const lang: string): categoryServiceAuditResponse; stdcall;

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input message has more than one part
  //   - Output part does not refer to an element
  function getParentCategories(const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;

  // Cannot unwrap: 
  //   - Output part does not refer to an element
  function getServiceName: string; stdcall;

  // Cannot unwrap: 
  //   - Input message has more than one part
  //   - Output part does not refer to an element
  function getSubCategories(const categoryCode: string; const withSpecs: Boolean; const withDeepest: Boolean; const withCatalog: Boolean; const lang: string): categoryServiceResponse; stdcall;
 end;

function GetCategoryService(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): CategoryService;


implementation
 uses System.SysUtils;

function GetCategoryService(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): CategoryService;
const
 defWSDL = 'http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl';
 defURL = 'http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService';
 defSvc = 'CategoryServiceService';
 defPrt = 'CategoryServicePort';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 else
  RIO := HTTPRIO;
 try
  Result := (RIO as CategoryService);
  if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
 finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
   RIO.Free;
 end;
end;


procedure categoryPermaType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetcategoryPerma(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryPerma := Astring;
 FcategoryPerma_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.categoryPerma_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryPerma_Specified;
end;

procedure categoryPermaType.SetbreadCrumbs(Index: Integer; const AbreadCrumbs: breadCrumbs);
begin
 FbreadCrumbs := AbreadCrumbs;
 FbreadCrumbs_Specified := True;
end;

function categoryPermaType.breadCrumbs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FbreadCrumbs_Specified;
end;

procedure baseAuditType.SetchangeType(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FchangeType := Astring;
 FchangeType_Specified := True;
end;

function baseAuditType.changeType_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FchangeType_Specified;
end;

procedure categoryAuditType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryAuditType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FspecId := AInteger;
 FspecId_Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.specId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecId_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.SetparentSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FparentSpecId := AInteger;
 FparentSpecId_Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.parentSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FparentSpecId_Specified;
end;

procedure categorySpecValueType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecValueType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure errorType.SeterrorId(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FerrorId := Astring;
 FerrorId_Specified := True;
end;

function errorType.errorId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FerrorId_Specified;
end;

procedure errorType.SeterrorCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FerrorCode := Astring;
 FerrorCode_Specified := True;
end;

function errorType.errorCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FerrorCode_Specified;
end;

procedure errorType.Setmessage_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fmessage_ := Astring;
 Fmessage__Specified := True;
end;

function errorType.message__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fmessage__Specified;
end;

procedure errorType.SetviewMessage(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FviewMessage := Astring;
 FviewMessage_Specified := True;
end;

function errorType.viewMessage_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FviewMessage_Specified;
end;

destructor baseResponse.Destroy;
begin
 System.SysUtils.FreeAndNil(Ferror);
 inherited Destroy;
end;

procedure baseResponse.SetackCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FackCode := Astring;
 FackCode_Specified := True;
end;

function baseResponse.ackCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FackCode_Specified;
end;

procedure baseResponse.SetresponseTime(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FresponseTime := Astring;
 FresponseTime_Specified := True;
end;

function baseResponse.responseTime_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FresponseTime_Specified;
end;

procedure baseResponse.Seterror(Index: Integer; const AerrorType: errorType);
begin
 Ferror := AerrorType;
 Ferror_Specified := True;
end;

function baseResponse.error_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ferror_Specified;
end;

procedure baseResponse.SettimeElapsed(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FtimeElapsed := Astring;
 FtimeElapsed_Specified := True;
end;

function baseResponse.timeElapsed_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FtimeElapsed_Specified;
end;

constructor categoryServiceAuditResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceAuditResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(FcategoryAudits)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(FcategoryAudits[I]);
 System.SetLength(FcategoryAudits, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.SettotalCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FtotalCount := AInteger;
 FtotalCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.totalCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FtotalCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.Setcount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 Fcount := AInteger;
 Fcount_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.count_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcount_Specified;
end;

procedure categoryServiceAuditResponse.SetcategoryAudits(Index: Integer; const AcategoryAudits: categoryAudits);
begin
 FcategoryAudits := AcategoryAudits;
 FcategoryAudits_Specified := True;
end;

function categoryServiceAuditResponse.categoryAudits_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryAudits_Specified;
end;

constructor categoryPermaServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryPermaServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fcategories)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fcategories[I]);
 System.SetLength(Fcategories, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryPermaServiceResponse.SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FcategoryCount := AInteger;
 FcategoryCount_Specified := True;
end;

function categoryPermaServiceResponse.categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCount_Specified;
end;

procedure categoryPermaServiceResponse.Setcategories(Index: Integer; const Acategories: categories);
begin
 Fcategories := Acategories;
 Fcategories_Specified := True;
end;

function categoryPermaServiceResponse.categories_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcategories_Specified;
end;

constructor categorySpecsServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categorySpecsServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecsServiceResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs2: specs2);
begin
 Fspecs := Aspecs2;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categorySpecsServiceResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categorySpecsWithDetailServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categorySpecsWithDetailServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecsWithDetailServiceResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs: specs);
begin
 Fspecs := Aspecs;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categorySpecsWithDetailServiceResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

constructor categoryServiceVariantResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceVariantResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceVariantResponse.SetspecCount(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FspecCount := AInt64;
 FspecCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceVariantResponse.specCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceVariantResponse.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs3: specs3);
begin
 Fspecs := Aspecs3;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categoryServiceVariantResponse.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

destructor categorySpecWithDetailType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fvalues)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fvalues[I]);
 System.SetLength(Fvalues, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Frequired := ABoolean;
 Frequired_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.required_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Frequired_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.SetspecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FspecId := AInteger;
 FspecId_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.specId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecId_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.SetchildSpecId(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FchildSpecId := AInteger;
 FchildSpecId_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.childSpecId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FchildSpecId_Specified;
end;

procedure categorySpecWithDetailType.Setvalues(Index: Integer; const Avalues: values);
begin
 Fvalues := Avalues;
 Fvalues_Specified := True;
end;

function categorySpecWithDetailType.values_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalues_Specified;
end;

destructor categoryType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fspecs)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fspecs[I]);
 System.SetLength(Fspecs, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryType.Setdeepest(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Fdeepest := ABoolean;
 Fdeepest_Specified := True;
end;

function categoryType.deepest_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fdeepest_Specified;
end;

procedure categoryType.SethasCatalog(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 FhasCatalog := ABoolean;
 FhasCatalog_Specified := True;
end;

function categoryType.hasCatalog_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FhasCatalog_Specified;
end;

procedure categoryType.SetcategoryCode(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryCode := Astring;
 FcategoryCode_Specified := True;
end;

function categoryType.categoryCode_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCode_Specified;
end;

procedure categoryType.SetcategoryName(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FcategoryName := Astring;
 FcategoryName_Specified := True;
end;

function categoryType.categoryName_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryName_Specified;
end;

procedure categoryType.Setspecs(Index: Integer; const Aspecs4: specs4);
begin
 Fspecs := Aspecs4;
 Fspecs_Specified := True;
end;

function categoryType.specs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fspecs_Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categorySpecType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setrequired(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Frequired := ABoolean;
 Frequired_Specified := True;
end;

function categorySpecType.required_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Frequired_Specified;
end;

procedure categorySpecType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categorySpecType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categorySpecType.Setvalues(Index: Integer; const Avalues2: values2);
begin
 Fvalues := Avalues2;
 Fvalues_Specified := True;
end;

function categorySpecType.values_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalues_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.SetvalueId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FvalueId := AInt64;
 FvalueId_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.valueId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FvalueId_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.Setvalue(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fvalue := Astring;
 Fvalue_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.value_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fvalue_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecValueType.SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 ForderNumber := AInteger;
 ForderNumber_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecValueType.orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := ForderNumber_Specified;
end;

destructor categoryVariantSpecType.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(FspecValues)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(FspecValues[I]);
 System.SetLength(FspecValues, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetnameId(Index: Integer; const AInt64: Int64);
begin
 FnameId := AInt64;
 FnameId_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.nameId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FnameId_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Setname_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Fname_ := Astring;
 Fname__Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.name__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fname__Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Settype_(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 Ftype_ := Astring;
 Ftype__Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.type__Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Ftype__Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetorderNumber(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 ForderNumber := AInteger;
 ForderNumber_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.orderNumber_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := ForderNumber_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.Setbase(Index: Integer; const ABoolean: Boolean);
begin
 Fbase := ABoolean;
 Fbase_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.base_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fbase_Specified;
end;

procedure categoryVariantSpecType.SetspecValues(Index: Integer; const AspecValues: specValues);
begin
 FspecValues := AspecValues;
 FspecValues_Specified := True;
end;

function categoryVariantSpecType.specValues_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FspecValues_Specified;
end;

constructor categoryServiceResponse.Create;
begin
 inherited Create;
 FSerializationOptions := [xoLiteralParam];
end;

destructor categoryServiceResponse.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to System.Length(Fcategories)-1 do
  System.SysUtils.FreeAndNil(Fcategories[I]);
 System.SetLength(Fcategories, 0);
 inherited Destroy;
end;

procedure categoryServiceResponse.SetcategoryCount(Index: Integer; const AInteger: Integer);
begin
 FcategoryCount := AInteger;
 FcategoryCount_Specified := True;
end;

function categoryServiceResponse.categoryCount_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FcategoryCount_Specified;
end;

procedure categoryServiceResponse.Setcategories(Index: Integer; const Acategories2: categories2);
begin
 Fcategories := Acategories2;
 Fcategories_Specified := True;
end;

function categoryServiceResponse.categories_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := Fcategories_Specified;
end;

initialization
 { CategoryService }
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(CategoryService), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', '');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(CategoryService), '');
 InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(CategoryService), ioLiteral);
 { CategoryService.getCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoriesByCodes }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesByCodes', 'categoryCodes', '',
                '[Namespace="http://jaxb.dev.java.net/array", ArrayItemName="item"]');
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesByCodes', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoriesHavingVariantSpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoriesHavingVariantSpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategory }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategory', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoryMetaData }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoryMetaData', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategorySpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategorySpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategorySpecsWithDetail }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategorySpecsWithDetail', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getCategoryVariantSpecs }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getCategoryVariantSpecs', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getDeepestCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getDeepestCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getDepositCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getDepositCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getModifiedCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getModifiedCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getParentCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getParentCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 { CategoryService.getSubCategories }
 InvRegistry.RegisterParamInfo(TypeInfo(CategoryService), 'getSubCategories', 'return', '',
                '[Namespace="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(values), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'values');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categoryAudits), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryAudits');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs2', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categories), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categories');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(breadCrumbs), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'breadCrumbs');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryPermaType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryPermaType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryPermaType), 'breadCrumbs', '[ArrayItemName="breadCrumb"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(stringArray), 'http://jaxb.dev.java.net/array', 'stringArray');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(TypeInfo(stringArray), [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(baseAuditType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'baseAuditType');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryAuditType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryAuditType');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecValueType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecValueType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecValueType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(errorType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'errorType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(errorType), 'message_', '[ExtName="message"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(baseResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'baseResponse');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceAuditResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceAuditResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceAuditResponse), 'categoryAudits', '[ArrayItemName="categoryAudit"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceAuditResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryPermaServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryPermaServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryPermaServiceResponse), 'categories', '[ArrayItemName="category"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryPermaServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecsServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecsServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecsServiceResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categorySpecsServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecsWithDetailServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecsWithDetailServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecsWithDetailServiceResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categorySpecsWithDetailServiceResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs3), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs3', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceVariantResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceVariantResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceVariantResponse), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceVariantResponse, [xoLiteralParam]);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecWithDetailType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecWithDetailType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecWithDetailType), 'values', '[ArrayItemName="value"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specs4), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specs4', 'specs');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryType), 'specs', '[ArrayItemName="spec"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(values2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'values2', 'values');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categorySpecType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categorySpecType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categorySpecType), 'values', '[ArrayItemName="value"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryVariantSpecValueType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryVariantSpecValueType');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(specValues), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'specValues');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryVariantSpecType, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryVariantSpecType');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'name_', '[ExtName="name"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'type_', '[ExtName="type"]');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryVariantSpecType), 'specValues', '[ArrayItemName="specValue"]');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(categories2), 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categories2', 'categories');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(categoryServiceResponse, 'http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com', 'categoryServiceResponse');
 RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(categoryServiceResponse), 'categories', '[ArrayItemName="category"]');
 RemClassRegistry.RegisterSerializeOptions(categoryServiceResponse, [xoLiteralParam]);

end.

ertank
Üye
Mesajlar: 1318
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen ertank »

- Kullandığınız kodları bilmiyoruz.
- Sunucudan gelen sonuç bilgisini bilmiyoruz.

Gittigidiyor sistemine bağlantı kurmayan biri olarak şahsım adına bu iki bilgi birlikte paylaşılmadan yardımcı olmak mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan;
1- Yukarıda @kimimben tarafından önerilen şekilde bilgilere ulaşabildiniz mi?
2- REST-Json formatında bilgi almak için deneme yaptınız mı? Json bilgi alma ve işleme SOAP a göre çok daha pratik olacaktır.

Kullanıcı avatarı
zynex
Üye
Mesajlar: 87
Kayıt: 02 Nis 2006 02:53
Konum: Çanakkale

Re: SOAP Dönen değerlerde tanımlanmayan alanlar

Mesaj gönderen zynex »

Özür dilerim aslında devamlılık için gelişmeleri yeni konu açmadan aynı konuya yazıyorum . programı çalıştırdığımda buton1i'in altındaki kod aşağıdaki haayı veriyor. buton2'nin altındaki kod izmir sonucunu dönüyor. Bu arada soap ısrarımın sebebi konuyu öğrenebilmek içindir. ilginize teşekkürler. yardımlarınızı bekliyorum.

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Result    : categoryServiceResponse;
 Category   : CategoryService;
 I       : Integer;
 servicenames  : TDomStrings;
 portnames   : TDomStrings;
 begin
    category:= GetCategoryService(False,'',HTTPRIO3);
    Result := category.getCategory('sgf', True, True, True,'tr');
    Listbox1.Items.Append(result.categories[1].categoryName);

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 Result    : cityServiceResponse;
 City      : CityService;
 I       : Integer;
 servicenames  : TDomStrings;
 portnames   : TDomStrings;
begin
    City:= GetCityService(False,'',HTTPRIO2);
    Result := City.getCity(35, 'tr');
    Listbox1.Items.Append(result.cities[0].cityName);

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(CategoryService), ioDocument);
end;

procedure TForm1.HTTPRIO2HTTPWebNode1BeforePost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp;
 Data: Pointer);
var
authorization : string;
base64authorization : string;
b64 : TIdEncoderMIME;
begin
b64 := TIdEncoderMIME.Create(nil);
authorization := 'user:pass';
base64authorization :='Authorization: Basic '+ b64.EncodeString(authorization);
if not HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(base64authorization), Length(base64authorization),HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD )
then
raise Exception.Create(SysErrorMessage(GetLastError));


end;

procedure TForm1.HTTPRIO3HTTPWebNode1BeforePost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp;
 Data: Pointer);
var
authorization : string;
base64authorization : string;
b64 : TIdEncoderMIME;
begin
b64 := TIdEncoderMIME.Create(nil);
authorization := 'user:pass';
base64authorization :='Authorization: Basic '+ b64.EncodeString(authorization);
if not HttpAddRequestHeaders(Data, PChar(base64authorization), Length(base64authorization),HTTP_ADDREQ_FLAG_ADD )
then
raise Exception.Create(SysErrorMessage(GetLastError));

end;

Resim

Cevapla