Dbgrid CheckBox Kullanımı DataField Ptoblemi

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
emrekilinc1984
Üye
Mesajlar: 58
Kayıt: 15 Eyl 2016 11:13

Dbgrid CheckBox Kullanımı DataField Ptoblemi

Mesaj gönderen emrekilinc1984 » 19 Eki 2016 08:37

Günaydın arkadaşlar, Benim şöyle bir problemim var ben dbgrid içinde aşağıdaki kodlarla başarlı bir şekilde checkbox oluşturuyorum fakat söyle bir sorun yaşıyorum dbgrid options ta rowselect açtığımda grid üzerinde tıkladığımda field üzerinde checkbox görünüyor ama benim tıkladığım satırdaki chechbox altında false - true diğer gerçek data da görünüyor ve chechbox altında kalıyor ben bu alanda sadece tıklasam dahi chechbox görünsün istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.DBCheckBox1Click(Sender: TObject);
begin

 if DBCheckBox1.Checked then
   DBCheckBox1.Caption := DBCheckBox1.ValueChecked
 else
   DBCheckBox1.Caption := DBCheckBox1.ValueUnChecked;

end;

procedure TForm1.DBGrid1ColExit(Sender: TObject);
begin

  if DBGrid1.SelectedField.FieldName = DBCheckBox1.DataField then
  DBCheckBox1.Visible := False

end;

procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
 DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
const IsChecked : array[Boolean] of Integer =
   (DFCS_BUTTONCHECK, DFCS_BUTTONCHECK or DFCS_CHECKED);
var
 DrawState: Integer;
 DrawRect: TRect;
begin
 if (gdFocused in State) then
 begin
  if (Column.Field.FieldName = DBCheckBox1.DataField) then
  begin
   DBCheckBox1.Left := Rect.Left + DBGrid1.Left + 2;
   DBCheckBox1.Top := Rect.Top + DBGrid1.top + 2;
   DBCheckBox1.Width := Rect.Right - Rect.Left;
   DBCheckBox1.Height := Rect.Bottom - Rect.Top;
   DBCheckBox1.Visible := True;
  end
 end
 else
 begin
  if (Column.Field.FieldName = DBCheckBox1.DataField) then
  begin
   DrawRect:=Rect;
   InflateRect(DrawRect, -1, -1);
   DrawState := ISChecked[Column.Field.AsBoolean];
   DBGrid1.Canvas.FillRect(Rect);
   DrawFrameControl(DBGrid1.Canvas.Handle, DrawRect,
            DFC_BUTTON, DrawState);
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin

 if (key = Chr(9)) then Exit;
 if (DBGrid1.SelectedField.FieldName = DBCheckBox1.DataField) then
 begin
  DBCheckBox1.SetFocus;
  SendMessage(DBCheckBox1.Handle, WM_Char, word(Key), 0);
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

 DBCheckBox1.DataSource := DataSource1;
 DBCheckBox1.DataField := 'yetki';
 DBCheckBox1.Visible  := False;
 DBCheckBox1.Color   := DBGrid1.Color;
 DBCheckBox1.Caption  := '';

 DBCheckBox1.ValueChecked := '1';
 DBCheckBox1.ValueUnChecked := '';

end;

Cevapla