Sürat Kargo Gönderi web servisi

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
greenegitim
Üye
Mesajlar: 708
Kayıt: 28 Nis 2011 10:33
Konum: İstanbul

Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen greenegitim »

Merhaba Sürat kargonun http://www.suratkargo.com.tr/GonderiWeb ... .asmx?WSDL adresinden wsdl import ile delphide import ettim içeriği aşağıdaki gibi button click olayındada gönderme işlemi yapıyorum ama verdiği hata
"Server was unable to read request. ---> There is an error in XML document (2, 724)"
Soapui ile deneme yaptığımda bir sıkıntı yok forumdaki daha önce sorulan
viewtopic.php?t=35227
viewtopic.php?t=35770
gibi de denedim aynı hatayı almaya devam ediyorum eksik bir şeymi yapıyorum?

Kod: Tümünü seç

// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : http://www.suratkargo.com.tr/GonderiWebServiceGercek/service.asmx?WSDL
// >Import : http://www.suratkargo.com.tr/GonderiWebServiceGercek/service.asmx?WSDL>0
// Encoding : utf-8
// Version : 1.0
// (24.06.2016 23:27:56 - - $Rev: 76228 $)
// ************************************************************************ //

unit USuratKargoGonderiService;

interface

uses Soap.InvokeRegistry, Soap.SOAPHTTPClient, System.Types, Soap.XSBuiltIns;

const
 IS_OPTN = $0001;
 IS_REF = $0080;


type

 // ************************************************************************ //
 // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
 // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
 // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
 // typically map to predefined/known XML or Embarcadero types; however, they could also 
 // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
 // ************************************************************************ //
 // !:decimal     - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"[Gbl]
 // !:int       - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"[Gbl]
 // !:string     - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"[Gbl]
 // !:unsignedByte  - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"[Gbl]

 Gonderi       = class;         { "http://tempuri.org/"[GblCplx] } // ************************************************************************ //
 // XML    : Gonderi, global, <complexType>
 // Namespace : http://tempuri.org/
 // ************************************************************************ //
 Gonderi = class(TRemotable)
 private
  FKisiKurum: string;
  FKisiKurum_Specified: boolean;
  FSahisBirim: string;
  FSahisBirim_Specified: boolean;
  FAliciAdresi: string;
  FAliciAdresi_Specified: boolean;
  FIl: string;
  FIl_Specified: boolean;
  FIlce: string;
  FIlce_Specified: boolean;
  FTelefonEv: string;
  FTelefonEv_Specified: boolean;
  FTelefonIs: string;
  FTelefonIs_Specified: boolean;
  FTelefonCep: string;
  FTelefonCep_Specified: boolean;
  FEmail: string;
  FEmail_Specified: boolean;
  FAliciKodu: string;
  FAliciKodu_Specified: boolean;
  FKargoTuru: Byte;
  FOdemetipi: Byte;
  FIrsaliyeSeriNo: string;
  FIrsaliyeSeriNo_Specified: boolean;
  FIrsaliyeSiraNo: string;
  FIrsaliyeSiraNo_Specified: boolean;
  FReferansNo: string;
  FReferansNo_Specified: boolean;
  FOzelKargoTakipNo: string;
  FOzelKargoTakipNo_Specified: boolean;
  FAdet: Integer;
  FBirimDesi: TXSDecimal;
  FBirimKg: TXSDecimal;
  FKargoIcerigi: string;
  FKargoIcerigi_Specified: boolean;
  FKapidanOdemeTahsilatTipi: Byte;
  FKapidanOdemeTutari: TXSDecimal;
  FEkHizmetler: string;
  FEkHizmetler_Specified: boolean;
  FSevkAdresiAdi: string;
  FSevkAdresiAdi_Specified: boolean;
  FTeslimSekli: Byte;
  FTasimaSekli: Byte;
  FBayiNo: string;
  FBayiNo_Specified: boolean;
  FEntegrasyonId: string;
  FEntegrasyonId_Specified: boolean;
  FEntegrasyonHesaplamaTuru: string;
  FEntegrasyonHesaplamaTuru_Specified: boolean;
  procedure SetKisiKurum(Index: Integer; const Astring: string);
  function KisiKurum_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetSahisBirim(Index: Integer; const Astring: string);
  function SahisBirim_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetAliciAdresi(Index: Integer; const Astring: string);
  function AliciAdresi_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIl(Index: Integer; const Astring: string);
  function Il_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIlce(Index: Integer; const Astring: string);
  function Ilce_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetTelefonEv(Index: Integer; const Astring: string);
  function TelefonEv_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetTelefonIs(Index: Integer; const Astring: string);
  function TelefonIs_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetTelefonCep(Index: Integer; const Astring: string);
  function TelefonCep_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEmail(Index: Integer; const Astring: string);
  function Email_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetAliciKodu(Index: Integer; const Astring: string);
  function AliciKodu_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIrsaliyeSeriNo(Index: Integer; const Astring: string);
  function IrsaliyeSeriNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIrsaliyeSiraNo(Index: Integer; const Astring: string);
  function IrsaliyeSiraNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetReferansNo(Index: Integer; const Astring: string);
  function ReferansNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetOzelKargoTakipNo(Index: Integer; const Astring: string);
  function OzelKargoTakipNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetKargoIcerigi(Index: Integer; const Astring: string);
  function KargoIcerigi_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEkHizmetler(Index: Integer; const Astring: string);
  function EkHizmetler_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetSevkAdresiAdi(Index: Integer; const Astring: string);
  function SevkAdresiAdi_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetBayiNo(Index: Integer; const Astring: string);
  function BayiNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEntegrasyonId(Index: Integer; const Astring: string);
  function EntegrasyonId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEntegrasyonHesaplamaTuru(Index: Integer; const Astring: string);
  function EntegrasyonHesaplamaTuru_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property KisiKurum:        string   Index (IS_OPTN) read FKisiKurum write SetKisiKurum stored KisiKurum_Specified;
  property SahisBirim:        string   Index (IS_OPTN) read FSahisBirim write SetSahisBirim stored SahisBirim_Specified;
  property AliciAdresi:       string   Index (IS_OPTN) read FAliciAdresi write SetAliciAdresi stored AliciAdresi_Specified;
  property Il:            string   Index (IS_OPTN) read FIl write SetIl stored Il_Specified;
  property Ilce:           string   Index (IS_OPTN) read FIlce write SetIlce stored Ilce_Specified;
  property TelefonEv:        string   Index (IS_OPTN) read FTelefonEv write SetTelefonEv stored TelefonEv_Specified;
  property TelefonIs:        string   Index (IS_OPTN) read FTelefonIs write SetTelefonIs stored TelefonIs_Specified;
  property TelefonCep:        string   Index (IS_OPTN) read FTelefonCep write SetTelefonCep stored TelefonCep_Specified;
  property Email:          string   Index (IS_OPTN) read FEmail write SetEmail stored Email_Specified;
  property AliciKodu:        string   Index (IS_OPTN) read FAliciKodu write SetAliciKodu stored AliciKodu_Specified;
  property KargoTuru:        Byte    read FKargoTuru write FKargoTuru;
  property Odemetipi:        Byte    read FOdemetipi write FOdemetipi;
  property IrsaliyeSeriNo:      string   Index (IS_OPTN) read FIrsaliyeSeriNo write SetIrsaliyeSeriNo stored IrsaliyeSeriNo_Specified;
  property IrsaliyeSiraNo:      string   Index (IS_OPTN) read FIrsaliyeSiraNo write SetIrsaliyeSiraNo stored IrsaliyeSiraNo_Specified;
  property ReferansNo:        string   Index (IS_OPTN) read FReferansNo write SetReferansNo stored ReferansNo_Specified;
  property OzelKargoTakipNo:     string   Index (IS_OPTN) read FOzelKargoTakipNo write SetOzelKargoTakipNo stored OzelKargoTakipNo_Specified;
  property Adet:           Integer   read FAdet write FAdet;
  property BirimDesi:        TXSDecimal read FBirimDesi write FBirimDesi;
  property BirimKg:         TXSDecimal read FBirimKg write FBirimKg;
  property KargoIcerigi:       string   Index (IS_OPTN) read FKargoIcerigi write SetKargoIcerigi stored KargoIcerigi_Specified;
  property KapidanOdemeTahsilatTipi: Byte    read FKapidanOdemeTahsilatTipi write FKapidanOdemeTahsilatTipi;
  property KapidanOdemeTutari:    TXSDecimal read FKapidanOdemeTutari write FKapidanOdemeTutari;
  property EkHizmetler:       string   Index (IS_OPTN) read FEkHizmetler write SetEkHizmetler stored EkHizmetler_Specified;
  property SevkAdresiAdi:      string   Index (IS_OPTN) read FSevkAdresiAdi write SetSevkAdresiAdi stored SevkAdresiAdi_Specified;
  property TeslimSekli:       Byte    read FTeslimSekli write FTeslimSekli;
  property TasimaSekli:       Byte    read FTasimaSekli write FTasimaSekli;
  property BayiNo:          string   Index (IS_OPTN) read FBayiNo write SetBayiNo stored BayiNo_Specified;
  property EntegrasyonId:      string   Index (IS_OPTN) read FEntegrasyonId write SetEntegrasyonId stored EntegrasyonId_Specified;
  property EntegrasyonHesaplamaTuru: string   Index (IS_OPTN) read FEntegrasyonHesaplamaTuru write SetEntegrasyonHesaplamaTuru stored EntegrasyonHesaplamaTuru_Specified;
 end;


 // ************************************************************************ //
 // Namespace : http://tempuri.org/
 // soapAction: http://tempuri.org/GonderiyiKargoyaGonder
 // transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
 // style   : document
 // use    : literal
 // binding  : ServiceSoap
 // service  : Service
 // port   : ServiceSoap
 // URL    : http://www.suratkargo.com.tr/GonderiWebServiceGercek/service.asmx
 // ************************************************************************ //
 ServiceSoap = interface(IInvokable)
 ['{77573149-9C57-FA51-F11F-EFD527C91BD9}']
  function GonderiyiKargoyaGonder(const KullaniciAdi: string; const Sifre: string; const Gonderi: Gonderi): string; stdcall;
 end;

function GetServiceSoap(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): ServiceSoap;


implementation
 uses System.SysUtils;

function GetServiceSoap(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): ServiceSoap;
const
 defWSDL = 'http://www.suratkargo.com.tr/GonderiWebServiceGercek/service.asmx?WSDL';
 defURL = 'http://www.suratkargo.com.tr/GonderiWebServiceGercek/service.asmx';
 defSvc = 'Service';
 defPrt = 'ServiceSoap';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
 else
  RIO := HTTPRIO;
 try
  Result := (RIO as ServiceSoap);
  if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
 finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
   RIO.Free;
 end;
end;


destructor Gonderi.Destroy;
begin
 System.SysUtils.FreeAndNil(FBirimDesi);
 System.SysUtils.FreeAndNil(FBirimKg);
 System.SysUtils.FreeAndNil(FKapidanOdemeTutari);
 inherited Destroy;
end;

procedure Gonderi.SetKisiKurum(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FKisiKurum := Astring;
 FKisiKurum_Specified := True;
end;

function Gonderi.KisiKurum_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FKisiKurum_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetSahisBirim(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FSahisBirim := Astring;
 FSahisBirim_Specified := True;
end;

function Gonderi.SahisBirim_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FSahisBirim_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetAliciAdresi(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FAliciAdresi := Astring;
 FAliciAdresi_Specified := True;
end;

function Gonderi.AliciAdresi_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FAliciAdresi_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetIl(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FIl := Astring;
 FIl_Specified := True;
end;

function Gonderi.Il_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FIl_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetIlce(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FIlce := Astring;
 FIlce_Specified := True;
end;

function Gonderi.Ilce_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FIlce_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetTelefonEv(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FTelefonEv := Astring;
 FTelefonEv_Specified := True;
end;

function Gonderi.TelefonEv_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FTelefonEv_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetTelefonIs(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FTelefonIs := Astring;
 FTelefonIs_Specified := True;
end;

function Gonderi.TelefonIs_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FTelefonIs_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetTelefonCep(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FTelefonCep := Astring;
 FTelefonCep_Specified := True;
end;

function Gonderi.TelefonCep_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FTelefonCep_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetEmail(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FEmail := Astring;
 FEmail_Specified := True;
end;

function Gonderi.Email_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FEmail_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetAliciKodu(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FAliciKodu := Astring;
 FAliciKodu_Specified := True;
end;

function Gonderi.AliciKodu_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FAliciKodu_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetIrsaliyeSeriNo(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FIrsaliyeSeriNo := Astring;
 FIrsaliyeSeriNo_Specified := True;
end;

function Gonderi.IrsaliyeSeriNo_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FIrsaliyeSeriNo_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetIrsaliyeSiraNo(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FIrsaliyeSiraNo := Astring;
 FIrsaliyeSiraNo_Specified := True;
end;

function Gonderi.IrsaliyeSiraNo_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FIrsaliyeSiraNo_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetReferansNo(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FReferansNo := Astring;
 FReferansNo_Specified := True;
end;

function Gonderi.ReferansNo_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FReferansNo_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetOzelKargoTakipNo(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FOzelKargoTakipNo := Astring;
 FOzelKargoTakipNo_Specified := True;
end;

function Gonderi.OzelKargoTakipNo_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FOzelKargoTakipNo_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetKargoIcerigi(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FKargoIcerigi := Astring;
 FKargoIcerigi_Specified := True;
end;

function Gonderi.KargoIcerigi_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FKargoIcerigi_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetEkHizmetler(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FEkHizmetler := Astring;
 FEkHizmetler_Specified := True;
end;

function Gonderi.EkHizmetler_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FEkHizmetler_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetSevkAdresiAdi(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FSevkAdresiAdi := Astring;
 FSevkAdresiAdi_Specified := True;
end;

function Gonderi.SevkAdresiAdi_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FSevkAdresiAdi_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetBayiNo(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FBayiNo := Astring;
 FBayiNo_Specified := True;
end;

function Gonderi.BayiNo_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FBayiNo_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetEntegrasyonId(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FEntegrasyonId := Astring;
 FEntegrasyonId_Specified := True;
end;

function Gonderi.EntegrasyonId_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FEntegrasyonId_Specified;
end;

procedure Gonderi.SetEntegrasyonHesaplamaTuru(Index: Integer; const Astring: string);
begin
 FEntegrasyonHesaplamaTuru := Astring;
 FEntegrasyonHesaplamaTuru_Specified := True;
end;

function Gonderi.EntegrasyonHesaplamaTuru_Specified(Index: Integer): boolean;
begin
 Result := FEntegrasyonHesaplamaTuru_Specified;
end;

initialization
 { ServiceSoap }
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(ServiceSoap), 'http://tempuri.org/', 'utf-8');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(ServiceSoap), 'http://tempuri.org/GonderiyiKargoyaGonder');
 InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(ServiceSoap), ioDocument);
 { ServiceSoap.GonderiyiKargoyaGonder }
 InvRegistry.RegisterMethodInfo(TypeInfo(ServiceSoap), 'GonderiyiKargoyaGonder', '',
                 '[ReturnName="GonderiyiKargoyaGonderResult"]', IS_OPTN);
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(Gonderi, 'http://tempuri.org/', 'Gonderi');end.


Fatura ekranımda ki gönder buttonundaki kodlar

Kod: Tümünü seç


procedure Tfrm_FaturaKaydi.SuratGonderClick(Sender: TObject);
var
Cumle:String;
servis:ServiceSoap;
giden:Gonderi;
XsDec : TxsDecimal;
begin

 Screen.Cursor := crSQLWait;
 try
  servis:= GetServiceSoap(False,'',nil);
  giden:=Gonderi.Create;
  giden.KisiKurum:=qry_faturaCARIUNVAN.Text;
  giden.AliciAdresi:=qry_faturaCARIADRES.Text;
  giden.Il:=qry_faturaIL.Text;
  giden.Ilce:=qry_faturaILCE.Text;
  giden.TelefonCep:=qry_CarilerCEPTEL1.Text;
  giden.AliciKodu:=qry_faturaCARIKOD.Text;
  giden.KargoTuru:=3;
  giden.Odemetipi:=2;
  giden.IrsaliyeSeriNo:='A';
  giden.IrsaliyeSiraNo:=qry_faturaFATURANO.Text;
  giden.OzelKargoTakipNo:=qry_faturaFATURANO.Text;
  giden.Adet:=1;
  XsDec := TXSDecimal.Create;
  XsDec.DecimalString := Format('%f', [StrToFloat(edt_GENELTOPLAM.Text)]);
  giden.KapidanOdemeTutari:=XsDec;
  giden.KapidanOdemeTahsilatTipi:=1;
 
  Cumle:=servis.GonderiyiKargoyaGonder('test','test',giden);
  ShowMessage(Cumle);
 finally
  giden.Free;
  Screen.Cursor := crDefault;
 end;
 
Mücadele güzelleştirir!
ertank
Üye
Mesajlar: 1342
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen ertank »

Merhaba,

Ancak tahmin ediyorum, ihtimal hata sebebi class içindeki tüm parametreleri doldurmadığın için olabilir. Tüm ile kastım doldurulması gereken tüm parametreler. Acaba Soapui uygulaması standart bazı değer atamalarını yapıyor olabilir mi?

Tüm bilgiler arka planda XML'e dönüştürülüp gönderiliyor diye düşünüyorum. Soapui ile gönderilen XML bilgisini network üzerinden gelen/giden paketlerden elde edebilirsen ve kendi uygulamanın gönderdiği XML bilgisini de elde edebilirsen ikisini yan yana kontrol ettiğinde farklılıkları tespit edebileceğine inanıyorum.
Kullanıcı avatarı
greenegitim
Üye
Mesajlar: 708
Kayıt: 28 Nis 2011 10:33
Konum: İstanbul

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen greenegitim »

Hocam mallesef tüm alanları doldurduğum halde aynı hatayı veriyor işin ilginç tarafı php ile yazılmış bir webserviste kodlarda çalışmada hiç bir sıkıntı yok iken burada dotnet ile yazılmış bu serviste bu hatayı veriyor There is an error in XML document (2, 724) buradan gönderdiği xml deki 2. satırda header tagında hata var diye düşünüyorum ama gönderdiğim xml bilgisini nasıl elde edeceğimi bilmiyorum onu araştırıyorum.
Mücadele güzelleştirir!
Kullanıcı avatarı
greenegitim
Üye
Mesajlar: 708
Kayıt: 28 Nis 2011 10:33
Konum: İstanbul

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen greenegitim »

Ne ilginçtirki delphi 7 ile denedim çalıştı delphi 7 ile import edip wizardın oluşturduğu service.pas dosyasını xe10 projemin kodlarının olduğu klasöre alıp onu projeye ekledim şimdi hata vermedi kullanıcı adı şifre yanlış diye servis cevap verdi buraya kadar bile gelemiyordum xe10 da. iki sürümün wizardının oluşturduğu service.pas dosyalarında ufak tefek farklılıklar var ama hangi farklılıktan dolayı çalışmadı test edemedim henüz.
Mücadele güzelleştirir!
Kullanıcı avatarı
greenegitim
Üye
Mesajlar: 708
Kayıt: 28 Nis 2011 10:33
Konum: İstanbul

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen greenegitim »

Güncelleme: HTTPRIO1BeforeExecute olayında

Kod: Tümünü seç

Memo1.Text:=StreamToString(SOAPRequest);
Function

Kod: Tümünü seç

Function StreamToString(Stream: TStream): String;
begin
  with TStringStream.Create('') do
  try
    CopyFrom(Stream, Stream.Size - Stream.Position);
    Result := DataString;
  finally
    Free;
  end;
end;
yazdığımızda gönderdiğimiz xml i görebiliyoruz. ama gönderdiği xml e baktığımda <Il>KOCAELÄ°</Il> türkçe karakter ler bozuk çıkıyor

Kod: Tümünü seç

 HTTPRIO1.HTTPWebNode.UseUTF8InHeader := True;
yaptım
servisin pas dosyasında da

Kod: Tümünü seç

InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(ServiceSoap), 'http://tempuri.org/', 'utf-8');
satırı var daha önce karşılan varmı böyle bir durumla?
Mücadele güzelleştirir!
ertank
Üye
Mesajlar: 1342
Kayıt: 12 Eyl 2015 12:45

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen ertank »

Anladığım kadarıyla tüm "string" bilgileri senden UTF8 encoded istiyor. Normalde Delphi 10 UnicodeString kullanır. Bizim kullandığımız "string" arka planda UnicodeString için oluşturulmuş bir "type" tanımlamasıdır. UnicodeString içindeki İ karakteri ile UTF8 string içindeki İ karakteri codepage değerleri farklıdır. Konu ile ilgili "System.UTF8Encode()" ve "System.UTF8Decode()" fonksiyonlarını incelemeni öneriyorum.

Diğer taraftan Delphi 7 çok yüksek ihtimalle Unicode desteği olmadığı için çalışıyor diye düşünüyorum.

Atama yaptığın değerleri önceden UTF8 encode ederek atamayı yapman gerekecek. Ancak senin "Gonderi = class(TRemotable)" içinde UnicodeString tanımlamaların var. Önce bunları düzenlemek gerekli. (Değişiklik öncesi yedek almakta fayda var)

Kod: Tümünü seç

Gonderi = class(TRemotable)
 private
  FKisiKurum: RawByteString;
  FKisiKurum_Specified: boolean;
  FSahisBirim: RawByteString;
  FSahisBirim_Specified: boolean;
  FAliciAdresi: RawByteString;
  FAliciAdresi_Specified: boolean;
  FIl: RawByteString;
  FIl_Specified: boolean;
  FIlce: RawByteString;
  FIlce_Specified: boolean;
  FTelefonEv: RawByteString;
  FTelefonEv_Specified: boolean;
  FTelefonIs: RawByteString;
  FTelefonIs_Specified: boolean;
  FTelefonCep: RawByteString;
  FTelefonCep_Specified: boolean;
  FEmail: RawByteString;
  FEmail_Specified: boolean;
  FAliciKodu: RawByteString;
  FAliciKodu_Specified: boolean;
  FKargoTuru: Byte;
  FOdemetipi: Byte;
  FIrsaliyeSeriNo: RawByteString;
  FIrsaliyeSeriNo_Specified: boolean;
  FIrsaliyeSiraNo: RawByteString;
  FIrsaliyeSiraNo_Specified: boolean;
  FReferansNo: RawByteString;
  FReferansNo_Specified: boolean;
  FOzelKargoTakipNo: RawByteString;
  FOzelKargoTakipNo_Specified: boolean;
  FAdet: Integer;
  FBirimDesi: TXSDecimal;
  FBirimKg: TXSDecimal;
  FKargoIcerigi: RawByteString;
  FKargoIcerigi_Specified: boolean;
  FKapidanOdemeTahsilatTipi: Byte;
  FKapidanOdemeTutari: TXSDecimal;
  FEkHizmetler: RawByteString;
  FEkHizmetler_Specified: boolean;
  FSevkAdresiAdi: RawByteString;
  FSevkAdresiAdi_Specified: boolean;
  FTeslimSekli: Byte;
  FTasimaSekli: Byte;
  FBayiNo: RawByteString;
  FBayiNo_Specified: boolean;
  FEntegrasyonId: RawByteString;
  FEntegrasyonId_Specified: boolean;
  FEntegrasyonHesaplamaTuru: RawByteString;
  FEntegrasyonHesaplamaTuru_Specified: boolean;
  procedure SetKisiKurum(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function KisiKurum_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetSahisBirim(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function SahisBirim_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetAliciAdresi(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function AliciAdresi_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIl(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function Il_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIlce(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function Ilce_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetTelefonEv(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function TelefonEv_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetTelefonIs(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function TelefonIs_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetTelefonCep(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function TelefonCep_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEmail(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function Email_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetAliciKodu(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function AliciKodu_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIrsaliyeSeriNo(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function IrsaliyeSeriNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetIrsaliyeSiraNo(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function IrsaliyeSiraNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetReferansNo(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function ReferansNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetOzelKargoTakipNo(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function OzelKargoTakipNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetKargoIcerigi(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function KargoIcerigi_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEkHizmetler(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function EkHizmetler_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetSevkAdresiAdi(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function SevkAdresiAdi_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetBayiNo(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function BayiNo_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEntegrasyonId(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function EntegrasyonId_Specified(Index: Integer): boolean;
  procedure SetEntegrasyonHesaplamaTuru(Index: Integer; const Astring: RawByteString);
  function EntegrasyonHesaplamaTuru_Specified(Index: Integer): boolean;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property KisiKurum:        RawByteString   Index (IS_OPTN) read FKisiKurum write SetKisiKurum stored KisiKurum_Specified;
  property SahisBirim:        RawByteString   Index (IS_OPTN) read FSahisBirim write SetSahisBirim stored SahisBirim_Specified;
  property AliciAdresi:       RawByteString   Index (IS_OPTN) read FAliciAdresi write SetAliciAdresi stored AliciAdresi_Specified;
  property Il:            RawByteString   Index (IS_OPTN) read FIl write SetIl stored Il_Specified;
  property Ilce:           RawByteString   Index (IS_OPTN) read FIlce write SetIlce stored Ilce_Specified;
  property TelefonEv:        RawByteString   Index (IS_OPTN) read FTelefonEv write SetTelefonEv stored TelefonEv_Specified;
  property TelefonIs:        RawByteString   Index (IS_OPTN) read FTelefonIs write SetTelefonIs stored TelefonIs_Specified;
  property TelefonCep:        RawByteString   Index (IS_OPTN) read FTelefonCep write SetTelefonCep stored TelefonCep_Specified;
  property Email:          RawByteString   Index (IS_OPTN) read FEmail write SetEmail stored Email_Specified;
  property AliciKodu:        RawByteString   Index (IS_OPTN) read FAliciKodu write SetAliciKodu stored AliciKodu_Specified;
  property KargoTuru:        Byte    read FKargoTuru write FKargoTuru;
  property Odemetipi:        Byte    read FOdemetipi write FOdemetipi;
  property IrsaliyeSeriNo:      RawByteString   Index (IS_OPTN) read FIrsaliyeSeriNo write SetIrsaliyeSeriNo stored IrsaliyeSeriNo_Specified;
  property IrsaliyeSiraNo:      RawByteString   Index (IS_OPTN) read FIrsaliyeSiraNo write SetIrsaliyeSiraNo stored IrsaliyeSiraNo_Specified;
  property ReferansNo:        RawByteString   Index (IS_OPTN) read FReferansNo write SetReferansNo stored ReferansNo_Specified;
  property OzelKargoTakipNo:     RawByteString   Index (IS_OPTN) read FOzelKargoTakipNo write SetOzelKargoTakipNo stored OzelKargoTakipNo_Specified;
  property Adet:           Integer   read FAdet write FAdet;
  property BirimDesi:        TXSDecimal read FBirimDesi write FBirimDesi;
  property BirimKg:         TXSDecimal read FBirimKg write FBirimKg;
  property KargoIcerigi:       RawByteString   Index (IS_OPTN) read FKargoIcerigi write SetKargoIcerigi stored KargoIcerigi_Specified;
  property KapidanOdemeTahsilatTipi: Byte    read FKapidanOdemeTahsilatTipi write FKapidanOdemeTahsilatTipi;
  property KapidanOdemeTutari:    TXSDecimal read FKapidanOdemeTutari write FKapidanOdemeTutari;
  property EkHizmetler:       RawByteString   Index (IS_OPTN) read FEkHizmetler write SetEkHizmetler stored EkHizmetler_Specified;
  property SevkAdresiAdi:      RawByteString   Index (IS_OPTN) read FSevkAdresiAdi write SetSevkAdresiAdi stored SevkAdresiAdi_Specified;
  property TeslimSekli:       Byte    read FTeslimSekli write FTeslimSekli;
  property TasimaSekli:       Byte    read FTasimaSekli write FTasimaSekli;
  property BayiNo:          RawByteString   Index (IS_OPTN) read FBayiNo write SetBayiNo stored BayiNo_Specified;
  property EntegrasyonId:      RawByteString   Index (IS_OPTN) read FEntegrasyonId write SetEntegrasyonId stored EntegrasyonId_Specified;
  property EntegrasyonHesaplamaTuru: RawByteString   Index (IS_OPTN) read FEntegrasyonHesaplamaTuru write SetEntegrasyonHesaplamaTuru stored EntegrasyonHesaplamaTuru_Specified;
 end;
Class tanımı değiştirildikten sonra artık aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

Kod: Tümünü seç

procedure Tfrm_FaturaKaydi.SuratGonderClick(Sender: TObject);
var
 Cumle: String;
 servis: ServiceSoap;
 giden: Gonderi;
 XsDec: TxsDecimal;
begin
 Screen.Cursor := crSQLWait;
 try
  servis := GetServiceSoap(False,'',nil);
  giden := Gonderi.Create();
  giden.KisiKurum := System.UTF8Encode(qry_faturaCARIUNVAN.Text);
  giden.AliciAdresi := System.UTF8Encode(qry_faturaCARIADRES.Text);
  giden.Il := System.UTF8Encode(qry_faturaIL.Text);
  giden.Ilce := System.UTF8Encode(qry_faturaILCE.Text);
  giden.TelefonCep := System.UTF8Encode(qry_CarilerCEPTEL1.Text);
  giden.AliciKodu := System.UTF8Encode(qry_faturaCARIKOD.Text);
  giden.KargoTuru:=3;
  giden.Odemetipi:=2;
  giden.IrsaliyeSeriNo := System.UTF8Encode('A');
  giden.IrsaliyeSiraNo := System.UTF8Encode(qry_faturaFATURANO.Text);
  giden.OzelKargoTakipNo := System.UTF8Encode(qry_faturaFATURANO.Text);
  giden.Adet:=1;
  XsDec := TXSDecimal.Create();
  XsDec.DecimalString := System.UTF8Encode(Format('%f', [StrToFloat(edt_GENELTOPLAM.Text)]));
  giden.KapidanOdemeTutari:=XsDec;
  giden.KapidanOdemeTahsilatTipi:=1;
 
  Cumle:=servis.GonderiyiKargoyaGonder('test','test',giden);
  ShowMessage(Cumle);
 finally
  giden.Free();
  Screen.Cursor := crDefault;
 end;
Umarım bu sorununu çözer.
Kullanıcı avatarı
greenegitim
Üye
Mesajlar: 708
Kayıt: 28 Nis 2011 10:33
Konum: İstanbul

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen greenegitim »

Malesef türkçe karatkter sorununa çözüm olmadı hocam kargo firmasının servisinde de tuhaflık var web panelinden girdiğimiz şifreyi şimdi webservice kabul etmiyor şifreyi değiştirin kem karakter hem rakam hem noktalama olsun dediler yaptık yine sorgulama v.s yapamadık sadece delphi tarafında değil soap ui dede aynı onlardan yanıt bekliyorum şuan. şu türkçe karakter mevzusunuda araştırmaya koyuldum.
Mücadele güzelleştirir!
Kullanıcı avatarı
tuna
Üye
Mesajlar: 297
Kayıt: 07 Tem 2008 04:39
Konum: İstanbul

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen tuna »

Merhaba. Konu baya bi eskide kalmış ama bende şimdi aynı uygulamayı yapmaya çalışıyorum.
Herşeyi yapmama rağmen aşağıdaki hata gelmekte. Acaba siz sorunu çözmüşmüydünüz.

"Server was unable to read request. ---> There is an error in XML document (2, 506). ---> Input string was not in a correct format."
Kullanıcı avatarı
xozcanx
Üye
Mesajlar: 354
Kayıt: 05 Oca 2012 12:55

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen xozcanx »

Merhaba,
işleminizi ıdHTTP.Post metodu ile de gerçekleştirebilirsiniz. Benzer bir servisi bu şekilde kullanıyorum.
Buradan servis yapısı, giriş parametreleri ve dönüş bilgisi hakkında size bilgi veriyor.
Nasibinde varsa, alırsın karıncadan bile ders, Nasibinde yoksa, bütün cihan önüne serilse, sana ters..
mert_37
Üye
Mesajlar: 39
Kayıt: 13 Şub 2014 02:53

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen mert_37 »

Arkadaşlar bu tip çalışan küçük bir isteğim olacak. Bu işi yapabilmiş bir arkadaş benim istediğim rahat yapar. Soap konularında pek bilgim olmadığından
Bilen bir arkadaştanm ÜCRETLİ destek istiyorum.
Kullanıcı avatarı
xozcanx
Üye
Mesajlar: 354
Kayıt: 05 Oca 2012 12:55

Re: Sürat Kargo Gönderi web servisi

Mesaj gönderen xozcanx »

Siz şu anakadar yaptıklarınızı paylaşın, birlikte ilerleyelim isterseniz.
Nasibinde varsa, alırsın karıncadan bile ders, Nasibinde yoksa, bütün cihan önüne serilse, sana ters..
Cevapla