TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında (Çözüldü)

Delphi'de kod yazma ile ilgili sorularınızı bu foruma yazabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
adelphiforumz
Üye
Mesajlar: 602
Kayıt: 01 Nis 2008 04:38
Konum: İstanbul

TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında (Çözüldü)

Mesaj gönderen adelphiforumz » 08 Nis 2011 09:37

Selamlar

Indy içerisinde bulunan TIdMessage componentini kullanıyorum.
Giden mesajın body kısmında kullandığım türkçe karakterlerde hiç bir sorun yok.
Fakat subject kısmına yazdığım türkçe karakterlerde bozulma oluyor.
Bunun çözümünü bilen arkadaşların yardımını rica ederim.

Teşekkürler.
En son adelphiforumz tarafından 13 Nis 2011 03:29 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.
Akıllı birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefasından iyidir.
Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur
Biz insanı kıyafetiyle ağırlar bilgisiyle uğurlarız.
Mevlana

Kullanıcı avatarı
SimaWB
Üye
Mesajlar: 1303
Kayıt: 07 May 2009 09:42
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında

Mesaj gönderen SimaWB » 08 Nis 2011 12:57

OnInitializeISO event'i içinde

Kod: Tümünü seç

VCharSet := 'ISO-8859-9';
yaz
There's no place like 127.0.0.1

Kullanıcı avatarı
adelphiforumz
Üye
Mesajlar: 602
Kayıt: 01 Nis 2008 04:38
Konum: İstanbul

Re: TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında

Mesaj gönderen adelphiforumz » 13 Nis 2011 03:21

Teşekkür ederim
Sorun verdiğiniz örnekle çözüldü

Ek Not: Event içerisinde bulunan TTransfer veri elemanı için USES kismina
IdCoderHeader eklenmesi gerekiyor.
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.
Akıllı birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefasından iyidir.
Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur
Biz insanı kıyafetiyle ağırlar bilgisiyle uğurlarız.
Mevlana

cmkare
Üye
Mesajlar: 176
Kayıt: 23 Ağu 2010 10:29

Re: TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında (Çözüldü)

Mesaj gönderen cmkare » 13 Nis 2011 07:00

MErhaba.. birşey soracağım. mail gönderdiğinizde, gönderdiğiniz kişinin önemsiz mail kutusuna düşme gibi bir sorun oluyormu?

Kullanıcı avatarı
adelphiforumz
Üye
Mesajlar: 602
Kayıt: 01 Nis 2008 04:38
Konum: İstanbul

Re: TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında (Çözüldü)

Mesaj gönderen adelphiforumz » 18 Nis 2011 04:27

A.S.

bende hiç öyle sorun olmadı
gönderdiğim mail karşı tarafın direk inbox kutusuna düşüyor

kesin olmamakla birlikte belki mail aldığınız yer yada firewall lar bunları junk olarak yorumluyor olabilir
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.
Akıllı birisinden gelen cefa, bilgisizlerin vefasından iyidir.
Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur
Biz insanı kıyafetiyle ağırlar bilgisiyle uğurlarız.
Mevlana

_huseyinciftci
Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 10 Kas 2017 12:01

Re: TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında (Çözüldü)

Mesaj gönderen _huseyinciftci » 10 Kas 2017 12:05

ben de aynı sorunu yaşıyorum. gönderdiğim mail içindeki ı harfleri i ye dönüşüyor mesela. nasıl çözdünüz yardımcı olur musunuz?

Kullanıcı avatarı
sabanakman
Kıdemli Üye
Mesajlar: 3027
Kayıt: 17 Nis 2006 07:11
Konum: Ah bi Antalya olaydı keşke (Ankara)

Re: TIdMEssage Türkçe karakter problemi hakkında (Çözüldü)

Mesaj gönderen sabanakman » 20 Kas 2017 01:41

"IndySecureMailClient.pas" dosyasında tanımlı "TSSLEmail" sınıfı ile aşağıdaki gibi ePosta göndermede pek sıkıntı çıkmadı karşıma

Kod: Tümünü seç

 eMail := TSSLEmail.Create(leSMTPServer.Text, StrToInt(leSMTPPort.Text), leSMTPAdres.Text, leSMTPSifre.Text);
 try
  eMail.edSenderName := leBaslik.Text;
  eMail.edSenderEmail := leSMTPAdres.Text;
  eMail.edToEmail := ''; //sKime;
  eMail.edBCCEmail := sKime;
  eMail.edSubject := eKonu.Text;
  eMail.edBody.Text := mMesaj_Lines;
  try
   //Sleep(1250);
   eMail.SendEmail(nil);
  except
   on E:Exception do begin
    Result.HataSinifi:=E.ClassType;//ExceptClass(E.ClassType);
    Result.HataMesaji:=E.Message;
    Result.Calisti:=False;
   end;
  end;
 finally
  eMail.Free;
 end;
.

IndySecureMailClient.pas dosyası...

Kod: Tümünü seç

unit IndySecureMailClient;

interface

uses
 IdMessage, Classes, IdSMTP, IdAttachmentFile, IdAttachmentMemory, IdGlobalProtocols;

const
 SMTP_PORT_EXPLICIT_TLS = 587;

type
 TSSLEmail = class(TObject)
 private
  IdMessage: TIdMessage;
  SMTP: TIdSMTP;

  FedBody: TStrings;
  FedSMTPPort: Integer;
  FedToEmail: string;
  FedSubject: string;
  FedSMTPServer: string;
  FedCCEmail: string;
  FedPassword: string;
  FedBCCEmail: string;
  FedSenderName: string;
  FedUserName: string;
  FedPriority: TIdMessagePriority;
  FedSenderEmail: string;
  FedSSLConnection: Boolean;

  // Getter / Setter
  procedure SetBody(const Value: TStrings);

  procedure Init;
  procedure InitMailMessage;
  procedure InitSASL;
  procedure AddSSLHandler;

 public
  constructor Create; overload;
  constructor Create(const ASMTPServer: string;
   const ASMTPPort: Integer;
   const AUserName, APassword: string); overload;

  destructor Destroy; override;

  procedure SendEmail(const strm:TStream);

  // Properties
  property edBCCEmail: string read FedBCCEmail write FedBCCEmail;
  property edBody: TStrings read FedBody write SetBody;
  property edCCEmail: string read FedCCEmail write FedCCEmail;
  property edPassword: string read FedPassword write FedPassword;
  property edPriority: TIdMessagePriority read FedPriority write FedPriority;
  property edSenderEmail: string read FedSenderEmail write FedSenderEmail;
  property edSenderName: string read FedSenderName write FedSenderName;
  property edSMTPServer: string read FedSMTPServer write FedSMTPServer;
  property edSMTPPort: Integer read FedSMTPPort write FedSMTPPort;
  property edSSLConnection: Boolean read FedSSLConnection write FedSSLConnection;
  property edToEmail: string read FedToEmail write FedToEmail;
  property edUserName: string read FedUserName write FedUserName;
  property edSubject: string read FedSubject write FedSubject;

 end;

implementation

uses
 IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdExplicitTLSClientServerBase,
 IdMessageClient, IdSMTPBase, IdBaseComponent, IdIOHandler,
 IdIOHandlerSocket, IdIOHandlerStack, IdSSL, IdSSLOpenSSL, IdSASLLogin,
 IdSASL_CRAM_SHA1, IdSASL, IdSASLUserPass, IdSASL_CRAMBase, IdSASL_CRAM_MD5,
 IdSASLSKey, IdSASLPlain, IdSASLOTP, IdSASLExternal, IdSASLDigest,
 IdSASLAnonymous, IdUserPassProvider;

constructor TSSLEmail.Create;
begin
 inherited;

 Init;

 FedBody := TStringList.Create;
end;

procedure TSSLEmail.Init;
begin
 edSSLConnection := True;
 edPriority := TIdMessagePriority.mpNormal;
end;

constructor TSSLEmail.Create(const ASMTPServer: string;
 const ASMTPPort: Integer; const AUserName, APassword: string);
begin
 Create;

 edSMTPServer := ASMTPServer;
 edSMTPPort := ASMTPPort;
 edUserName := AUserName;
 edPassword := APassword;
end;

destructor TSSLEmail.Destroy;
begin
 edBody.Free;

 inherited;
end;

// Setter / Getter -----------------------------------------------------------

procedure TSSLEmail.SetBody(const Value: TStrings);
begin
 FedBody.Assign(Value);
end;

// Send the mail -------------------------------------------------------------

procedure TSSLEmail.SendEmail(const strm:TStream);
var imgPart:TIdAttachmentMemory;
begin
 IdMessage := TIdMessage.Create;
 try
  InitMailMessage;

  //TIdAttachmentFile.

  if Assigned(strm) and (strm.Size>0) then begin
   strm.Position:=0;
   {imgPart:=TIdAttachmentMemory.Create(IdMessage.MessageParts, strm);
   imgpart.ContentType := GetMIMETypeFromFile('imza.jpg');
   imgpart.ContentID := '<imza>';
   imgpart.ContentDisposition := 'inline';{}

   //TIdAttachmentFile.Create(IdMessage.MessageParts, 'C:\Users\saban\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\IE\HYYTCDA0\esra-erolda-damat-adayinin-mikrofonu-frlatip-gitmesi_8815718-4920_140x79[1].jpg');
  end;


  SMTP := TIdSMTP.Create;
  try
   if edSSLConnection then
   begin
    AddSSLHandler;

    if edSMTPPort = SMTP_PORT_EXPLICIT_TLS then
     SMTP.UseTLS := utUseExplicitTLS
    else
     SMTP.UseTLS := utUseImplicitTLS;
   end;

   if (edUserName<>'') or (edPassword<>'') then
   begin
    SMTP.AuthType := satSASL;
    InitSASL;
   end
   else
   begin
    SMTP.AuthType := satNone;
   end;

   SMTP.Host := edSMTPServer;
   SMTP.Port := edSMTPPort;
   SMTP.ConnectTimeout := 30000;
   SMTP.UseEHLO := True;
   SMTP.Connect;

   try
    SMTP.Send(IdMessage);
   finally
    SMTP.Disconnect;
   end;
  finally
   SMTP.Free;
  end;
 finally
  IdMessage.Free;
 end;
end;

// Prepare the mail ----------------------------------------------------------

procedure TSSLEmail.InitMailMessage;
begin
 IdMessage.ContentType := 'text/plain';
 IdMessage.Charset := 'UTF-8';
 IdMessage.Body := edBody;
 IdMessage.Sender.Text := edSenderEMail;
 IdMessage.From.Name := edSenderName;
 IdMessage.From.Address := edSenderEMail;
 IdMessage.ReplyTo.EMailAddresses := edSenderEmail;
 IdMessage.Recipients.EMailAddresses := edToEmail;
 IdMessage.Subject := edSubject;
 IdMessage.Priority := edPriority;
 IdMessage.CCList.EMailAddresses := edCCEMail;
 IdMessage.ReceiptRecipient.Text := '';
 IdMessage.BccList.EMailAddresses := edBCCEMail;
end;

procedure TSSLEmail.AddSSLHandler;
var
 SSLHandler: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
begin
 SSLHandler := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(SMTP);
 // SSL/TLS handshake determines the highest available SSL/TLS version dynamically
 SSLHandler.SSLOptions.Method := sslvSSLv23;
 SSLHandler.SSLOptions.Mode := sslmClient;
 SSLHandler.SSLOptions.VerifyMode := [];
 SSLHandler.SSLOptions.VerifyDepth := 0;
 SMTP.IOHandler := SSLHandler;
end;

procedure TSSLEmail.InitSASL;
var
 IdUserPassProvider: TIdUserPassProvider;
 IdSASLCRAMMD5: TIdSASLCRAMMD5;
 IdSASLCRAMSHA1: TIdSASLCRAMSHA1;
 IdSASLPlain: TIdSASLPlain;
 IdSASLLogin: TIdSASLLogin;
 IdSASLSKey: TIdSASLSKey;
 IdSASLOTP: TIdSASLOTP;
 IdSASLAnonymous: TIdSASLAnonymous;
 IdSASLExternal: TIdSASLExternal;
begin
 IdUserPassProvider := TIdUserPassProvider.Create(SMTP);
 IdUserPassProvider.Username := edUserName;
 IdUserPassProvider.Password:= edPassword;

 IdSASLCRAMSHA1 := TIdSASLCRAMSHA1.Create(SMTP);
 IdSASLCRAMSHA1.UserPassProvider := IdUserPassProvider;
 IdSASLCRAMMD5 := TIdSASLCRAMMD5.Create(SMTP);
 IdSASLCRAMMD5.UserPassProvider := IdUserPassProvider;
 IdSASLSKey := TIdSASLSKey.Create(SMTP);
 IdSASLSKey.UserPassProvider := IdUserPassProvider;
 IdSASLOTP := TIdSASLOTP.Create(SMTP);
 IdSASLOTP.UserPassProvider := IdUserPassProvider;
 IdSASLAnonymous := TIdSASLAnonymous.Create(SMTP);
 IdSASLExternal := TIdSASLExternal.Create(SMTP);
 IdSASLLogin := TIdSASLLogin.Create(SMTP);
 IdSASLLogin.UserPassProvider := IdUserPassProvider;
 IdSASLPlain := TIdSASLPlain.Create(SMTP);
 IdSASLPlain.UserPassProvider := IdUserPassProvider;

 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLCRAMSHA1;
 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLCRAMMD5;
 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLSKey;
 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLOTP;
 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLAnonymous;
 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLExternal;
 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLLogin;
 SMTP.SASLMechanisms.Add.SASL := IdSASLPlain;
end;

end.
Not: ePosta mesajına resim veya dosya iliştirme çalışmasına başlamış ama devam edememiştim yoğunluktan. Bu hali sadece metin bilgisi olarak mesaj göndermektedir.
Şaban Şahin AKMAN
_________________
Derin olan kuyu değil kısa olan iptir. - .

Cevapla