Delphi ile Excel deki yaklaşık 160 tane özelliği kullanmak

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Kullanıcı avatarı
Asri
Kıdemli Üye
Mesajlar: 767
Kayıt: 16 Eyl 2003 08:54
Konum: istanbul

Delphi ile Excel deki yaklaşık 160 tane özelliği kullanmak

Mesaj gönderen Asri » 28 Eki 2004 12:06

Excel deki bir çok fonksiyonu burdan bulabilirsiniz. İnternette topladığım excel özelliklerini düzenleyerek burda sizlere sunuyorum.

iyi çalışmalar.

uses comobj,xlconst; //comobj kütüphanesinin eklenmesi gerekiyor

Kod: Tümünü seç


// excel dosyasının açılması ve işlem için hazırlanması ile ilgi procedure
procedure tform1.dosyaac;
begin
 // Excel oluşturuluyor 
 ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application'); 
 try 
  ExcelApp.Workbooks.Open('C:\deneme.xls'); 
  // deneme.xls dosyası işlem için açılıyor
 finally 
  // Excel dosyası kapatılıyor.
  if not VarIsEmpty(ExcelApp) then 
  begin 
    ExcelApp.DisplayAlerts := False; //Excel mesajlarını görünteleme
    ExcelApp.Quit; 
    ExcelApp := Unassigned; 
  end; 
 end; 
end;
//Hucre duzenleme ile ilgi procedure

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.HucreDuzenle;
var
 Range: Variant;
begin
 //Sayfa1 deki C1 ile F25 arasını seç
 Range := XLApp.Workbooks[1].WorkSheets['Sayfa1'].Range['C1:F25']; 
 //Sayfa1 deki C1 ile F25 arasındaki hücrelere RAND() formülü yerleştir.
 Range.Formula := '=RAND()';
 //Sayfa1 deki C1 ile F25 arasındaki hücrelerin rengini değiştir   
 Range.Columns.Interior.ColorIndex := 3;
 Range.Borders.LineStyle := xlContinuous;
end;
// Kolon düzenleme ile ilgili procedure

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.ChangeColumns;
var
 ColumnRange: Variant;
begin
 ColumnRange := XLApp.Workbooks[1].WorkSheets['Sayfa1'].Columns;
 //1 nolu kolonun genişliği 5 olarak ayarlandı.
 ColumnRange.Columns[1].ColumnWidth := 5;
 //1 nolu kolonun fontu koyu olarak ayarlandı.
 ColumnRange.Columns[1].Font.Bold := True;
 //1 nolu kolonun font rengi mavi olarak ayarlandı.
 ColumnRange.Columns[1].Font.Color := clBlue;
end;
//Grafik nesnesi eklemek için ilgili procedure

Kod: Tümünü seç

procedure TForm1.ChartData;
var
 ARange: Variant;
 Sheets: Variant;
begin
 XLApp.Workbooks[1].Sheets.Add(,,1,xlChart);
 Sheets := XLApp.Sheets;
 ARange := Sheets.Item['Sayfa1'].Range['A1:A10'];
 Sheets.Item['Chart1'].SeriesCollection.Item[1].Values := ARange;
 Sheets.Item['Chart1'].ChartType := xl3DPie;
 Sheets.Item['Chart1'].SeriesCollection.Item[1].HasDataLabels := True;

 XLApp.Workbooks[1].Sheets.Add(,,1,xlChart);
 Sheets.Item['Chart2'].SeriesCollection.Item[1].Values := ARange;
 Sheets.Item['Chart2'].SeriesCollection.Add(ARange);
 Sheets.Item['Chart2'].SeriesCollection.NewSeries;
 Sheets.Item['Chart2'].SeriesCollection.Item[3].Values :=
  VarArrayOf([1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10]);
 Sheets.Item['Chart2'].ChartType := xl3DColumn;
end;
//Excel deki aktif sayfayı Text dosya olarak kaydetmek

Kod: Tümünü seç

function ExcelSaveAsText(ExcelFile, TextFile: TFileName): Boolean; 
const 
 xlText = -4158; 
var 
 ExcelApp: OleVariant; 
 vTemp1, vTemp2, vTemp3: OLEVariant; 
begin 
 Result := False; 
 try 
  ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application'); 
 except 
  // Hata olursa çıkış
  Exit; 
 end; 
 try 
  //Excel dosyasını aç
  ExcelApp.Workbooks.Open(ExcelFile); 
  ExcelApp.DisplayAlerts := False; 
  vTemp3 := False; 
  vTemp2 := xlText; 
  vTemp1 := TextFile;
  //Açılan excel dosyasını text olarak kaydet
  ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs(vTemp1, vTemp2, vTemp3); 
  Result := True; 
 finally 
  //Excel kapat ve çık
  ExcelApp.Quit; 
  ExcelApp := Unassigned; 
 end;
end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 //Üstteki fonksiyonun kullanım şekli
 ExcelSaveAsText('C:\deneme.xls','C:\denemetext.txt'); 
end; 
//Excel de satırlarda kelime arama

Kod: Tümünü seç

ExcelRow := ExcelSheet.Cells.Find(What:='abc').Row;
//Belli bir hücreye text yazmak için

Kod: Tümünü seç

 SHEET.CELLS[1,1]:= 'DENEME METİN'; {SATIR,SÜTUN}
//Hücrenin font u ile ilgili işlemler için

Kod: Tümünü seç

 SHEET.CELLS[1,1].Font.Color   := $00E88017;
 SHEET.CELLS[1,1].Font.Bold   := True;
 SHEET.CELLS[1,1].Font.italic  := True;
 SHEET.CELLS[1,1].Font.Underline := true;
 SHEET.CELLS[1,1].Font.Size   := 20;
//Hücre içindeki bir aralıktaki metin ile ilgilli işlem için

Kod: Tümünü seç

SHEET.CELLS[1,1].Characters(3, 1).Font.Bold := True; 
//Aralıktaki bütün hücrelerin dört kenarını renklendirir

Kod: Tümünü seç

 SHEET.RANGE['A1:A10'].Borders.Color := $00E88017; 
//Bir tek hücrenin çerçevesine müdahale

Kod: Tümünü seç

 SHEET.CELLS[1,10].Borders.LineStyle := xlContinuous;
//Aralıktaki hücrelere çerçevesine müdahale

Kod: Tümünü seç

 SHEET.RANGE['A1:A10'].Borders.LineStyle := xlContinuous;
//Belirlenen kolonu silmek için

Kod: Tümünü seç

 Excel.ActiveSheet.columns[2].delete;

//Otomatik kolon genişliği için

Kod: Tümünü seç

 excel.range['A1','L10'].EntireColumn.AutoFit;
// Sayfa ismi değiştir

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Workbooks[1].WorkSheets[1].Name := 'Yeni isim';

//Hücreyi tah formatına göre düzenleme ve yazdırma

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Cells[3, 1].Value := FormatDateTime('dd-mmm-yyyy', Now);
//Türkçe yada ing. excel kullanıyorsanız farkezme.
// Hücrede TOPLAM yazdırıcaksanız bu formülü kullanın

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.Range['A11', 'A11'].Formula := '=Sum(A1:A10)';
//Hücreyi sağa döşe

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Cells[2, 1].HorizontalAlignment :=-4152;
//Hücreyi sola döşe

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Cells[2, 1].HorizontalAlignment :=-4131;
//Hücreyi Yukarı döşe

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Cells[2, 1].HorizontalAlignment :=-4160;
//Hücreyi aşağı döşe

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Cells[2, 1].HorizontalAlignment :=-4107;
//Aralıktaki hücreleri koyu yap

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Range['B16:M26'].Font.Bold := True;
// Aralıktaki hücrelerin font ölçüsünü 12 yap

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Range['B16:M26'].Font.Size := 12;
//Aktif excel sayfasının yazıcı sayfasını yatay yap

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.Orientation :=2;
//Aktif excel sayfasının yazıcı sayfasını dikey yap

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.Orientation :=1;
//Aktif excel sayfasının yazıcı kağıt boşlukları

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin := 35;
 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.RightMargin := -15;
//Aktif excel sayfasının yazım ölçüsünü %95 küçült

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.Zoom := 95;
// Aktif excel sayfasının yazıcı kağıdını A4 seçer

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.PageSetup.PaperSize := 9;
// Çizgileri göster ve gösterme

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.ActiveWindow.DisplayGridlines := False;
// Siyah ve Beyaz olarak ayarla

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.BlackAndWhite := False;
//Excel versiyonunu öğrenmek için

Kod: Tümünü seç

 ShowMessage(Format('Excel Version %s: ', [ExcelApp.Version]));
//Program çalışırken açılan excel dosyasını göster

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.Visible := True;
//Excel dosyasını kaydet

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.SaveAs('c:\deneme.xls');
//Aktif excel kitabını kaydet

Kod: Tümünü seç

 ExcelApp.ActiveWorkBook.SaveAs('c:\filename.xls');
//Excel içindeki başka bir sayfayı seçmek için

Kod: Tümünü seç

  excel.Sheets['Sayfa2'].Select;
//Excel dosyasında kaç tane sayfa var

Kod: Tümünü seç

 kacsayfa:=excel.Workbooks[1].Sheets.Count;
//Excel dosyası içinde Sayfa5 varmı

Kod: Tümünü seç

for i:=1 to excel.Workbooks[1].Sheets.Count do
  if Excel.Workbooks[1].WorkSheets[i].Name='Sayfa5' then varmi:=true;

//Yeni sayfa ekle ve isim ver

Kod: Tümünü seç

 excel.Sheets.Add;
 Excel.ActiveSheet.Name :='Yeni Sayfa';

//Sayfa1 den Sayfa2 Belli hücre aralığını kopyala

Kod: Tümünü seç

  excel.Sheets['Sayfa1'].Select;
 DestRange := Excel.Range['A1','D10'];
 Excel.Range['A1','D10'].Copy(EmptyParam);
  excel.Sheets['Sayfa2'].Select;
 excel.Range['A1','D10'].Select;
 excel.activesheet.paste;
//1. kolona göre dolu olan son satırı tespit etmek için excelsonsatir(1);

Kod: Tümünü seç

function excelsonsatir(AColumn: Integer): Integer;
const
 xlUp = 3;
begin
  Result := excel.Range[Char(96 + AColumn) + IntToStr(65536)].end[xlUp].Rows.Row;
end;
//hücre ekle aşağı kaydır

Kod: Tümünü seç

excel.Cells.Item[2,2].Insert(xlShiftDown);
//satır ekle aşağı kaydır

Kod: Tümünü seç

excel.Cells.Item[2,2].EntireRow.Insert(xlShiftDown);
//hücre sil sola kaydır

Kod: Tümünü seç

excel.Cells.Item[2,2].Delete(xlShiftToLeft);
//Bunun ne olduğunu bilmiyorum

Kod: Tümünü seç

excel.Cells.Item[2,2].EntireColumn.Delete(xlShiftToLeft);
//satır ı otomatik yüksekliğini ayarla

Kod: Tümünü seç

excel.Range['A1','C10'].Rows.Autofit;
//bulunan satırı silmek için

Kod: Tümünü seç

Excel.rows[i].delete;
// bir aralıktaki satırları silmek için

Kod: Tümünü seç

MsExcelWorkSheet1.ActiveSheet.Rows[IntToStr(StartRow)+':'+IntToStr(EndRow)].Select;
MsExcelWorkSheet1.ActiveSheet.Rows[IntToStr(StartRow)+':'+IntToStr(EndRow)].Delete;
//satır yüksekliği ayarla

Kod: Tümünü seç

Excel.ActiveSheet.Rows[2].RowHeight := 1/0.035;
//Çerçevenin kalınlığını ayarlamak için 1-2-3-4-5-6 kenarları

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Range[ 'B3:D4' ].Borders[2].Weight := 3;
//Hücredeki açıklamaları siler.

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Cells[1,4].ClearContents;
//Hücrenin isim font ve renk özelliklerini ayarlamak için

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Rows[1].Font.Name := 'Arial Tur';
ExcelApp.ActiveSheet.Rows[1].Font.Color := clBlue;
ExcelApp.ActiveSheet.Rows[1].Font.Bold := True;
ExcelApp.ActiveSheet.Rows[1].Font.UnderLine := True;
//Yazıcı çıktısında başlık bilgilerini düzenlenmesi

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.CenterHeader := '????';
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.CenterFooter := '?&P?';
//Yazıcı çıktısında sayfa özelliklerinin ayarlanması

Kod: Tümünü seç

//2cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.HeaderMargin := 2/0.035;
//3cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.HeaderMargin := 3/0.035;
//2cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.TopMargin := 2/0.035;
//2cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.BottomMargin := 2/0.035;
//2cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin := 2/0.035;
//2cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.RightMargin := 2/0.035;
//2cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.CenterHorizontally := 2/0.035;
//2cm
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.CenterVertically := 2/0.035;
//gridlines
ExcelApp.ActiveSheet.PageSetup.PrintGridLines := True;
//Bir kopyalama yöntemi

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Used.Range.Copy;
ExcelApp.ActiveSheet.Range[ 'A1:E2' ].Copy;
ExcelApp.ActiveSheet.Range.[ 'A1' ].PasteSpecial;
ExcelApp.ActiveSheet.Range.PasteSpecial;
//satır ekle

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Rows[2].Insert;
//kolon ekle

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Columns[1].Insert;

//satır sil

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Rows[2].Delete;
//Kolon sil

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.Columns[1].Delete;
//yazıcı ön izleme

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.PrintPreview;
//yazıcı ya yazdır

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveSheet.PrintOut;
//excel sayfası kaydedilmişmi

Kod: Tümünü seç

if not ExcelApp.ActiveWorkBook.Saved then showmessage('Kaydedilmemiş');
//sayfa kaydedilmiş mi

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.ActiveWorkBook.Saved := True;
//sayfayı kaydet

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.WorkBooks.Close;
//excel den çık

Kod: Tümünü seç

ExcelApp.Quit;
//excel i görünür yap

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.Visible[0]:=True;
//Excel başlık bilgisini değiştir

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.Caption := 'deneme Microsoft Excel';
//Excel dosyasını açman farklı bir yolu

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.Workbooks.Open (c:\a.xls
EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,
EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,
EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,0)
//sayfa aktif yap numara ile

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.WorkSheets[2].Activate; ?
//sayfa aktif yap isimle

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.WorksSheets[ 'Sheet2' ].Activate;
//hucreye bilgi yaz

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.Cells[1,4].Value := 'deneme';
//aktif sayfada kolon genişliğini ayarla

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.ActiveSheet.Columns[1].ColumnsWidth := 5;
//aktif sayfada satır yüksekliğini ayarla

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.ActiveSheet.Rows[2].RowHeight := 1/0.035; // 1??
//sayfa sonu koy

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.WorkSheets[1].Rows[8].PageBreak := 1;
//sayfa sonu koyma

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.ActiveSheet.Columns[4].PageBreak := 0;
//chart kullanımı

Kod: Tümünü seç

var asheet1,achart, range:variant;
asheet1:=ExcelApplication1.Workbooks[1].Worksheets[1];
achart:=asheet1.chartobjects.add(100,100,200,200);
achart.chart.charttype:=4;
series:=achart.chart.seriescollection;
range:='sheet1!r2c3:r3c9';
series.add(range,true);
achart.Chart.HasTitle:=True;
achart.Chart.ChartTitle.Characters.Text:=? Excle???? 
//ne ise yariyor bilmiyorum :)

Kod: Tümünü seç

var i,j:integer;
ii:string;
begin

ExcelApplication1.Visible[0]:=True;
ExcelApplication1.Caption:='Excel Application';
try
ExcelApplication1.Workbooks.Open(ExtractFilePath(paramstr(0))+'???.xls',
null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0); //??????????????
except
ExcelApplication1.Disconnect;//?????????
ExcelWorkbook1.ConnectTo(ExcelApplication1.Workbooks[1]);//ExcelWorkbook1?Eexcelapplication1????
ExcelWorksheet1.ConnectTo(ExcelWorkbook1.Worksheets[1] as _Worksheet);//Excelworksheet1?Excelworkbook1????
//ExcelApplication1.WorkBooks1.Close;

Kod: Tümünü seç

ExcelApplication1.Disconnect;
ExcelApplication1.Quit;
//hücre birleştir.

Kod: Tümünü seç

 bk.Sheets[1].Range['A1','E1'].MergeCells := true;
 bk.Sheets[1].Range['A1','E1'].HorizontalAlignment := $FFFFEFF4;
 bk.Sheets[1].Range['A1','E1'].VerticalAlignment := $FFFFEFF4;
//Yeni sayfa eklemek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelAddWorkSheet(Excel : Variant): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.Worksheets.Add;
 Except
  MessageDlg('Unable to add a new worksheet', mtError, [mbOK], 0);
  Result := False;
 End;
End;
//excel i görününür yada görünmez yapmak için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSetVisible(Excel : Variant;IsVisible: Boolean): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.Visible := IsVisible;
 Except
  MessageDlg('Unable to Excel Visibility', mtError, [mbOK], 0);
  Result := False;
 End;
End;
//exceli kapatmak için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelClose(Excel : Variant; SaveAll: Boolean): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  ExcelCloseWorkBooks(Excel, SaveAll);
  Excel.Quit;
 Except
  MessageDlg('Unable to Close Excel', mtError, [mbOK], 0);
  Result := False;
 End;
End;
//excel kitabını kapatmak için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelCloseWorkBooks(Excel : Variant; SaveAll: Boolean): Boolean;
var
 loop: byte;
Begin
 Result := True;
 Try
  For loop := 1 to Excel.Workbooks.Count Do
   Excel.Workbooks[1].Close[SaveAll];
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//excel sayfansını isimle seçmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSelectSheetByName(Excel : Variant; SheetName: String): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.Sheets[SheetName].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//excel de bir hücreyi seçmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSelectCell(Excel : Variant; RowNum, ColNum: Integer): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.ActiveSheet.Cells[RowNum, ColNum].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Bir hücreden bilgi okumak için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGetCellValue(Excel : Variant; RowNum, ColNum: Integer): ShortString;
Begin
 Result := '';
 Try
  Result := Excel.Cells[RowNum, ColNum].Value;
 Except
  Result := '';
 End;
End;
//excel de şu anki bulunulan satır

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGetRow(Excel : Variant): Integer;
Begin
 Try
  Result := Excel.ActiveCell.Row;
 Except
  Result := 1;
 End;
End;
//Excel de şu anda bulunulan kolon

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGetCol(Excel : Variant): Integer;
Begin
 Try
  Result := Excel.ActiveCell.Column;
 Except
  Result := 1;
 End;
End;
//Excel de en son kolonu seçmek

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGoToLastCol(Excel : Variant): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.Selection.End[xlToRight].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//excel de en son satırı seçmek

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGoToLastRow(Excel : Variant): Boolean;
Begin
 Result := True;

 Try
  Excel.Selection.End[xlDown].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de en üst satırı seçmek

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGoToTopRow(Excel : Variant): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.Selection.End[xlUp].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de en sol kolonu seçmek

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGoToLeftmostCol(Excel : Variant): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.Selection.End[xlToLeft].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de 1.satır ve 1. kolondaki hücreyi seçmek

Kod: Tümünü seç

Function ExcelHome(Excel : Variant): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.ActiveSheet.Cells[1,1].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de son satir son kolondaki hücreyi seçmek

Kod: Tümünü seç

Function ExcelEnd(Excel : Variant): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.Selection.End[xlDown].Select;
  Excel.Selection.End[xlToRight].Select;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de en son kolonu seçmek bulunduğu satırda

Kod: Tümünü seç

Function ExcelLastCol(Excel : Variant): Integer;
Var
 CurRow : Integer;
 CurCol : Integer;
Begin
 Result := 1;
 Try
  CurRow := Excel.ActiveCell.Row;
  CurCol := Excel.ActiveCell.Column;
  Result := CurCol;
  Excel.Selection.End[xlToRight].Select;
  Result := Excel.ActiveCell.Column;
  Excel.ActiveSheet.Cells[CurRow, CurCol].Select;
 Except
 End;
End;
//Excel de en son satırı seçmek bulunduğu kolonda

Kod: Tümünü seç

Function ExcelLastRow(Excel : Variant): Integer;
Var
 CurRow : Integer;
 CurCol : Integer;
Begin
 Result := 1;
 Try
  CurRow := Excel.ActiveCell.Row;
  CurCol := Excel.ActiveCell.Column;
  Result := CurRow;
  Excel.Selection.End[xlDown].Select;
  Result := Excel.ActiveCell.Row;
  Excel.ActiveSheet.Cells[CurRow, CurCol].Select;
 Except
 End;
End;
//Excelde ilk satırı seçmek bulunduğu kolonda

Kod: Tümünü seç

Function ExcelFirstRow(Excel : Variant): Integer;
Var
 CurRow : Integer;
 CurCol : Integer;
Begin
 Result := 1;
 Try
  CurRow := Excel.ActiveCell.Row;
  CurCol := Excel.ActiveCell.Column;
  Result := CurRow;
  Excel.Selection.End[xlUp].Select;
  Result := Excel.ActiveCell.Row;
  Excel.ActiveSheet.Cells[CurRow, CurCol].Select;
 Except
 End;
End;
//excel de son kolonu seçmek bulunduğu satırda

Kod: Tümünü seç

Function ExcelFirstCol(Excel : Variant): Integer;
Var
 CurRow : Integer;
 CurCol : Integer;
Begin
 Result := 1;
 Try
  CurRow := Excel.ActiveCell.Row;
  CurCol := Excel.ActiveCell.Column;
  Result := CurRow;
  Excel.Selection.End[xlToLeft].Select;
  Result := Excel.ActiveCell.Column;
  Excel.ActiveSheet.Cells[CurRow, CurCol].Select;
 Except
 End;
End;
//Excel de string arama yöntemi bulursa cursor oraya konumlanır.

Kod: Tümünü seç

Function ExcelFindInRange(
 Excel    : Variant;
 FindString : ShortString;
 TopRow   : Integer;
 LeftCol   : Integer;
 LastRow   : Integer;
 LastCol   : Integer): Boolean;
Begin
 Result :=
  ExcelFindValue(
   Excel,
   FindString,
   TopRow,
   LeftCol,
   LastRow,
   LastCol,
   True,
   True,
   True);
End;
//Excel de string arama yöntemi bulursa cursor oraya konumlanır. başka bir yöntem

Kod: Tümünü seç

Function ExcelFind(
 Excel    : Variant;
 FindString : ShortString): Boolean;
Begin
 Result :=
  ExcelFindInRange(
   Excel,
   FindString,
   ExcelFirstRow(Excel),
   ExcelFirstCol(Excel),
   ExcelLastRow(Excel),
   ExcelLastCol(Excel));
End;
//Excel den stringgrid e aktarma

Kod: Tümünü seç

Function ExcelCopyToStringGrid(
 Excel         : Variant;
 ExcelFirstRow     : Integer;
 ExcelFirstCol     : Integer;
 ExcelLastRow     : Integer;
 ExcelLastCol     : Integer;
 StringGrid      : TStringGrid;
 StringGridFirstRow  : Integer;
 StringGridFirstCol  : Integer;
 SizeStringGridToFit  : Boolean; {Make the StringGrid the same size as the input range}
 ClearStringGridFirst : Boolean {cells outside input range in StringGrid are cleared}
 ): Boolean;
Var
 C,R : Integer;
Begin
 Result := False;
 If ExcelLastCol < ExcelFirstCol Then Exit;
 If ExcelLastRow < ExcelFirstRow Then Exit;
 If (ExcelFirstRow < 1) Or (ExcelFirstRow > 255)  Then Exit;
 If (ExcelFirstCol < 1) Or (ExcelFirstCol > 30000) Then Exit;
 If (ExcelLastRow < 1) Or (ExcelLastRow > 255)  Then Exit;
 If (ExcelLastCol < 1) Or (ExcelLastCol > 30000) Then Exit;
 If StringGrid = nil  Then Exit;
 If SizeStringGridToFit Then
 Begin
  StringGrid.ColCount := ExcelLastCol - ExcelFirstCol + StringGridFirstCol + 1;
  StringGrid.RowCount := ExcelLastRow - ExcelFirstRow + StringGridFirstRow + 1;
 End;
 If ClearStringGridFirst Then
 Begin
  C := StringGrid.ColCount;
  R := StringGrid.RowCount;
  StringGrid.ColCount := 1;
  StringGrid.RowCount := 1;
  StringGrid.Cells[0,0] := '';
  StringGrid.ColCount := C;
  StringGrid.RowCount := R;
 End;

 Result := True;
 For R := ExcelFirstRow To ExcelLastRow Do
 Begin
  For C := ExcelFirstCol To ExcelLastCol Do
  Begin
   Try
    StringGrid.Cells[
     C - ExcelFirstCol + StringGridFirstCol,
     R - ExcelFirstRow + StringGridFirstRow] :=
      Excel.Cells[R, C];
   Except
    Result := False;
   End;
  End;
 End;
End;
//Excel deki hücreye formul yazmak için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSetCellFormula(
 Excel     : Variant;
 FormulaString : ShortString;
 RowNum, ColNum: Integer): Boolean;
Begin
 Result := True;
 Try
  Excel.
   ActiveSheet.
    Cells[RowNum, ColNum].
     Formula := FormulaString;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel kolonundaki integer ları string e çevirmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelColIntToStr(ColNum: Integer): ShortString;
Var
 ColStr  : ShortString;
 Multiplier: Integer;
 Remainder : Integer;
Begin
 Result := '';
 If ColNum < 1  Then Exit;
 If ColNum > 256 Then Exit;
 Multiplier := ColNum div 26;
 Remainder := ColNum Mod 26;
 If ColNum <= 26 Then
 Begin
  ColStr[1] := ' ';
  If Remainder = 0 Then
  Begin
   ColStr[2] := 'Z';
  End
  Else
  Begin
   ColStr[2] := Chr(Remainder+64);
  End;
 End
 Else
 Begin
  If Remainder = 0 Then
  Begin
   If Multiplier = 1 Then
   Begin
    ColStr[1] := ' ';
    ColStr[2] := 'Z';
   End
   Else
   Begin
    ColStr[1] := Chr(Multiplier+64-1);
    ColStr[2] := 'Z';
   End;
  End
  Else
  Begin
   ColStr[1] := Chr(Multiplier+64);
   ColStr[2] := Chr(Remainder+64);
  End;
 End;
 If ColStr[1] = ' ' Then
 Begin
  Result := Result + ColStr[2];
 End
 Else
 Begin
  Result := Result + ColStr[1] + ColStr[2];
 End;
 Result := Result;
End;
//Excel kolonundaki string leri integer a çevirmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelColStrToInt(ColStr: ShortString): Integer;
Var
 ColStrNew : ShortString;
 i     : Integer;
 RetVal   : Integer;
 Multiplier : Integer;
 Remainder : Integer;
Begin
 RetVal := 1;
 Result := RetVal;
 ColStrNew := '';
 For i := 1 To Length(ColStr) Do
 Begin
  If ((Ord(ColStr[i]) >= 65) And
    ( Ord(ColStr[i]) <= 90)) Or
    ((Ord(ColStr[i]) >= 97) And
    ( Ord(ColStr[i]) <= 122)) Then
  Begin
   ColStrNew := ColStrNew + UpperCase(ColStr[i]);
  End;
 End;
 If Length(ColStrNew) < 1 Then Exit;
 If Length(ColStrNew) < 2 Then
 Begin
  RetVal := Ord(ColStrNew[1])-64;
 End
 Else
 Begin
  Multiplier := Ord(ColStrNew[1])-64;
  Remainder := Ord(ColStrNew[2])-64;
  Retval   := (Multiplier * 26) + Remainder;
 End;
 Result := RetVal;
End;
//Excel hücresine kısa string yazmak için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSetCellValue(
 Excel : Variant;
 RowNum, ColNum: Integer;
 Value : ShortString): Boolean;
Begin
 Try
  Excel.Cells[RowNum, ColNum].Value := Value;
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel dosyası açmak için şifresiz olanlarda

Kod: Tümünü seç

Function ExcelOpenFile(Excel : Variant; FileName : String): Boolean;
Begin
 Result := True;
 try
  //Open the database that we want to work with
  Excel.Workbooks.Open[FileName];
 except
  MessageDlg('Unable to locate '+FileName, mtError, [mbOK], 0);
  Result := False;
 end;
End;
//Excel dosyasını parametreli açmak için. Şifreli veya read only gibi

Kod: Tümünü seç

{
Excel
 The OLEObject passed as an argument.

FileName
 Required. Specifies the filename of the workbook to open.

UpdateLinks
 Specifies how links in the file are updated. If this
 argument is omitted, the user is prompted to determine
 how to update links. Otherwise, this argument is one of
 the values shown in the following table.
 Value	Meaning
 0	No updates
 1	Updates external but not remote references
 2	Updates remote but not external references
 3	Updates both remote and external references

 If Microsoft Excel is opening a file in the WKS, WK1, or
 WK3 format and the updateLinks argument is 2, Microsoft
 Excel generates charts from the graphs attached to the file.
 If the argument is 0, no charts are created.

ReadOnly
 If True, the workbook is opened in read-only mode.

Format
 If Microsoft Excel is opening a text file, this argument
 specifies the delimiter character, as shown in the following
 table. If this argument is omitted, the current delimiter
 is used.

 Value	Delimiter
 1	Tabs
 2	Commas
 3	Spaces
 4	Semicolons
 5	Nothing
 6	Custom character, see the delimiter argument.

Password
 A string containing the password required to open a
 protected workbook. If omitted and the workbook requires
 a password, the user is prompted for the password.
}

Function ExcelOpenFileComplex(
 Excel    : Variant;
 FileName   : String;
 UpdateLinks : Integer;
 ReadOnly   : Boolean;
 Format    : Integer;
 Password   : ShortString): Boolean;
Begin
 Result := True;
 try
  //Open the database that we want to work with
  Excel.
   Workbooks.
    Open[
     FileName,
     UpdateLinks,
     ReadOnly,
     Format,
     Password];
 except
  MessageDlg('Unable to locate '+FileName, mtError, [mbOK], 0);
  Result := False;
 end;
End;
//Excel deki sayfayı text dosyaya kaydetmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSaveAsText(
 Excel     : Variant;
 ExcelFirstRow : Integer;
 ExcelFirstCol : Integer;
 ExcelLastRow : Integer;
 ExcelLastCol : Integer;
 OutFilePath  : ShortString;
 OutFileName  : ShortString): Boolean;
{
OutFileFormat: Use one of the following
xlAddIn   xlExcel3     xlTextMSDOS
xlCSV    xlExcel4     xlTextWindows
xlCSVMac   xlExcel4Workbook xlTextPrinter
xlCSVMSDOS  xlIntlAddIn   xlWK1
xlCSVWindows xlIntlMacro   xlWK3
xlDBF2    xlNormal     xlWKS
xlDBF3    xlSYLK      xlWQ1
xlDBF4    xlTemplate    xlWK3FM3
xlDIF    xlText      xlWK1FMT
xlExcel2   xlTextMac    xlWK1ALL
}
Var
 FullOutName : String;
Begin
 Try
  If OutFilePath <> '' Then
  Begin
   If Not (Copy(OutFilePath,Length(OutFilePath),1) = '\') Then
   Begin
    OutFilePath := OutFilePath + '\';
   End;
  End;
  FullOutName := OutFilePath + OutFileName;
  If FileExists(FullOutName) Then DeleteFile(FullOutName);

  If ExcelVersion(Excel) = '8.0' Then
  Begin
   ExcelSelectCell(Excel,ExcelFirstRow,ExcelFirstCol);
   ExcelSelectBlockWhole(Excel);
   //Excel.SendKeys('^+{END}');
  End
  Else
  Begin
   Excel.
    Range(
     ExcelColIntToStr(ExcelFirstCol)+
     IntToStr(ExcelFirstRow)+
     ':'+
     ExcelColIntToStr(ExcelLastCol)+
     IntToStr(ExcelLastRow)
       ).
     Select;
  End;
{
 FileFormat = (xlAddIn, xlCSV, xlCSVMac, xlCSVMSDOS, xlCSVWindows, xlDBF2,
        xlDBF3, xlDBF4, xlDIF, xlExcel2, xlExcel3, xlExcel4,
        xlExcel4Workbook, xlIntlAddIn, xlIntlMacro, xlNormal,
        xlSYLK, xlTemplate, xlText, xlTextMac, xlTextMSDOS,
        xlTextWindows, xlTextPrinter, xlWK1, xlWK3, xlWKS,
        xlWQ1, xlWK3FM3, xlWK1FMT, xlWK1ALL);
}
(*
  //CHECKING OUT THE GARBLED OUTPUT
  // Produces an *.xls
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'02',xlCSV);
*)
  // Produces an *.txt
//  Excel.
//   ActiveSheet.
//   SaveAs(
//    FullOutName,xlCSVMSDOS);
(*
  // Produces nothing
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'05',xlCSVWindows);

  // Produces nothing
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'06',xlDBF2);

  // Produces an *.txt comma separated
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    FullOutName,xlDBF3);
*)
  // Produces an *.txt 
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    FullOutName,xlTextMSDOS);
(*
  // Produces an *.dbf
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'08',xlDBF4);
  // Produces an *.dbf
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'09',xlDIF);
  // Produces an *.dif
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'10',xlExcel2);
  // Produces an *.slk
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'11',xlExcel3);
  // Produces an *.dbf
  Excel.
   ActiveSheet.
   SaveAs(
    OutFilePath+OutFileName+'12',xlExcel4);

*)
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel sayfasından seçimli kopyalama yapmak için.Sadece değerler yapıştırılır.

Kod: Tümünü seç

Function ExcelPasteValuesOnly(
 Excel     : Variant;
 ExcelFirstRow : Integer;
 ExcelFirstCol : Integer;
 ExcelLastRow : Integer;
 ExcelLastCol : Integer): Boolean;
Begin
 Result := True;
 try
  If ExcelVersion(Excel) = '8.0' Then
  Begin
   If Not ExcelSelectRange(
        Excel,
        ExcelFirstRow,
        ExcelFirstCol,
        ExcelLastRow,
        ExcelLastCol)
   Then
   Begin
    Result := False;
    ShowMessage('Unable to select the range to paste as values.');
    Exit;
   End;
   Excel.Selection.Copy;
   Excel.Selection.PasteSpecial(xlValues);
   Excel.Application.CutCopyMode := False;
  End
  Else
  Begin
   Excel.Range(
    ExcelColIntToStr(ExcelFirstCol)+IntToStr(ExcelFirstRow)+
    ':'+
    ExcelColIntToStr(ExcelLastCol)+IntToStr(ExcelLastRow)).Select;
   Excel.Selection.Copy;
   Excel.Selection.PasteSpecial(xlValues);
   Excel.Application.CutCopyMode := False;
   Excel.Selection.Replace('#N/A','0');
  End;
 except
  ShowMessage('Unable to paste range as values');
  Result := False;
 end;
End;
//Kolon genişliğini ayarlamak için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSetColumnWidth(Excel : Variant; ColNum, ColumnWidth: Integer): Boolean;
Var
 RowWas : Integer;
 ColWas : Integer;
Begin
 Try
  RowWas := ExcelGetRow(Excel);
  ColWas := ExcelGetCol(Excel);
  ExcelSelectCell(Excel,1,ColNum);
  Excel.Selection.ColumnWidth := ColumnWidth;
  ExcelSelectCell(Excel,RowWas,ColWas);
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de bir alanı seçmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSelectRange(
  Excel  : Variant;
  FirstRow : Integer;
  FirstCol : Integer;
  LastRow : Integer;
  LastCol : Integer): Boolean;
Var
 r,c : Integer;
Begin
 Result := False;
 Try
  If FirstRow <  1 Then Exit;
  If FirstCol <  1 Then Exit;
  If LastRow <  1 Then Exit;
  If LastCol <  1 Then Exit;
  If FirstCol > 255 Then Exit;
  If LastCol > 255 Then Exit;

  If Not ExcelSelectCell(
       Excel,
       FirstRow,
       FirstCol)
  Then
  Begin
   Exit;
  End;
  {Check for strange number combinations}
  If FirstRow = LastRow Then
  Begin
   {Don't need to do anything}
  End
  Else
  Begin
   If FirstRow < LastRow Then
   Begin
    For r := FirstRow To LastRow - 1 Do
    Begin
     Excel.SendKeys('+{DOWN}');
    End;
   End
   Else
   Begin
    For r := LastRow To FirstRow - 1 Do
    Begin
     Excel.SendKeys('+{UP}');
    End;
   End;
  End;
  If FirstCol = LastCol Then
  Begin
   {Don't need to do anything}
  End
  Else
  Begin
   If FirstCol < LastCol Then
   Begin
    For c := FirstCol To LastCol - 1 Do
    Begin
     Excel.SendKeys('+{RIGHT}');
    End;
   End
   Else
   Begin
    For c := LastCol To FirstCol - 1 Do
    Begin
     Excel.SendKeys('+{LEFT}');
    End;
   End;
  End;
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excelde blok seçmek sendkey işlemi ile

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSelectBlock(
  Excel  : Variant;
  FirstRow : Integer;
  FirstCol : Integer): Boolean;
Begin
 Try
  ExcelSelectCell(Excel,FirstRow,FirstCol);
  Excel.SendKeys('+{END}+{RIGHT}');
  Excel.SendKeys('+{END}+{DOWN}');
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel sayfasının tamamını seçmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelSelectBlockWhole(Excel: Variant): Boolean;
Var
 FirstRow : Integer;
 FirstCol : Integer;
 RowWas  : Integer;
 ColWas  : Integer;
Begin
 Try
  RowWas  := ExcelGetRow(Excel);
  ColWas  := ExcelGetCol(Excel);

  {If the base cell is on a side of the block, the block
  will not be created properly.}

  {View From Original Cell}
  FirstRow := ExcelFirstRow(Excel);
  FirstCol := ExcelFirstCol(Excel);
  If (Not IsBlockColSide(Excel,RowWas,ColWas)) And
    (Not IsBlockRowSide(Excel,RowWas,ColWas)) Then
  Begin
   {Cell is not on a side of the block}
   ExcelSelectCell(Excel,FirstRow,FirstCol);
   Excel.SendKeys('+{END}+{RIGHT}');
   Excel.SendKeys('+{END}+{DOWN}');
   Result := True;
   Exit;
  End;
  {Row Only problem}
  If (Not IsBlockColSide(Excel,RowWas,ColWas)) And
    (IsBlockRowSide(Excel,RowWas,ColWas)) Then
  Begin
   {DEFAULT TO ASSUMING SELECTED CELLS ARE NEAR TOP LEFT AND
   BLOCK IS TOWARD BOTTOM RIGHT}
   ExcelSelectCell(Excel,RowWas,FirstCol);
   Excel.SendKeys('+{END}+{RIGHT}');
   Excel.SendKeys('+{END}+{DOWN}');
   Result := True;
   Exit;
  End;
  {Column Only problem}
  If (IsBlockColSide(Excel,RowWas,ColWas)) And
    (Not IsBlockRowSide(Excel,RowWas,ColWas)) Then
  Begin
   {DEFAULT TO ASSUMING SELECTED CELLS ARE NEAR TOP LEFT AND
   BLOCK IS TOWARD BOTTOM RIGHT}
   ExcelSelectCell(Excel,FirstRow,ColWas);
   Excel.SendKeys('+{END}+{RIGHT}');
   Excel.SendKeys('+{END}+{DOWN}');
   Result := True;
   Exit;
  End;
  {DEFAULT TO ASSUMING SELECTED CELLS ARE NEAR TOP LEFT AND
  BLOCK IS TOWARD BOTTOM RIGHT}
  ExcelSelectCell(Excel,RowWas,ColWas);
  Excel.SendKeys('+{END}+{RIGHT}');
  Excel.SendKeys('+{END}+{DOWN}');
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Bunun ne olduğunu bilmiyorum

Kod: Tümünü seç

Function IsBlockColSide(Excel : Variant; RowNum, ColNum: Integer): Boolean;
Var
 CellFirstSide   : Integer;
 CellLastSide   : Integer;
 FirstSideLastSide : Integer;
 LastSideFirstSide : Integer;
Begin
 ExcelSelectCell(Excel,RowNum,ColNum);
 CellFirstSide := ExcelFirstCol(Excel);
 CellLastSide := ExcelLastCol(Excel);
 ExcelSelectCell(Excel,RowNum,CellFirstSide);
 FirstSideLastSide := ExcelLastCol(Excel);
 ExcelSelectCell(Excel,RowNum,CellLastSide);
 LastSideFirstSide := ExcelFirstCol(Excel);
 ExcelSelectCell(Excel,RowNum,ColNum);
 If (LastSideFirstSide = ColNum) Or
   (FirstSideLastSide = ColNum) Then
 Begin
  Result := True;
 End
 Else
 Begin
  Result := False;
 End;
End;
//Bunun ne olduğunu bilmiyorum

Kod: Tümünü seç

Function IsBlockRowSide(Excel : Variant; RowNum, ColNum: Integer): Boolean;
Var
 CellFirstSide   : Integer;
 CellLastSide   : Integer;
 FirstSideLastSide : Integer;
 LastSideFirstSide : Integer;
Begin
 ExcelSelectCell(Excel,RowNum,ColNum);
 CellFirstSide := ExcelFirstRow(Excel);
 CellLastSide := ExcelLastRow(Excel);
 ExcelSelectCell(Excel,CellFirstSide,ColNum);
 FirstSideLastSide := ExcelLastRow(Excel);
 ExcelSelectCell(Excel,CellLastSide,ColNum);
 LastSideFirstSide := ExcelFirstRow(Excel);
 ExcelSelectCell(Excel,RowNum,ColNum);
 If (LastSideFirstSide = RowNum) Or
   (FirstSideLastSide = RowNum) Then
 Begin
  Result := True;
 End
 Else
 Begin
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de sayfa ismini değiştirmek için

Kod: Tümünü seç

Function ExcelRenameSheet(
 Excel     : Variant;
 OldName    : ShortString;
 NewName    : ShortString): Boolean;
Begin
 Try
  Excel.Sheets(OldName).Name := NewName;
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel de sayfayı silmek için sayfa1 gibi

Kod: Tümünü seç

Function ExcelDeleteWorkSheet(
 Excel   : Variant;
 SheetName : ShortString): Boolean;
Begin
 Try
  If Not ExcelSelectSheetByName(Excel,SheetName) Then
  Begin
   ShowMessage('Could not select the '+SheetName+' WorkSheet');
   Result := False;
   Exit;
  End;
  Excel.ActiveWindow.SelectedSheets.Delete;
  Result := True;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Şu anda kullanılan sayfanın ismi getirir.

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGetActiveSheetName(Excel : Variant): ShortString;
Begin
 Result := '';
 Try
  Result := Excel.ActiveSheet.Name;
 Except
  Result := '';
 End;
End;
//Sadece değerleri yapıştırır.

Kod: Tümünü seç

Function ExcelValuesOnly(
 Excel     : Variant;
 ExcelFirstRow : Integer;
 ExcelFirstCol : Integer;
 ExcelLastRow : Integer;
 ExcelLastCol : Integer): Boolean;
Var
 r,c : Integer;
 s  : ShortString;
Begin
 Try
  If ExcelVersion(Excel) = '8.0' Then
  Begin
   For r := ExcelFirstRow To ExcelLastRow Do
   Begin
    For c := ExcelFirstCol To ExcelLastCol Do
    Begin
     s := Excel.Cells[r,c].Value;
     Excel.Cells[r, c].Value := s;
    End;
   End;
  End
  Else
  Begin
   ExcelPasteValuesOnly(
    Excel,
    ExcelFirstRow,
    ExcelFirstCol,
    ExcelLastRow,
    ExcelLastCol);
  End;
  Result := True;;
 Except
  Result := False;
 End;
End;
//Excel hücresindeki formulü getirir.

Kod: Tümünü seç

Function ExcelGetCellFormula(
 Excel     : Variant;
 RowNum, ColNum: Integer): ShortString;
Begin
 Result := ' ';
 Try
  Result := Excel.
        ActiveSheet.
        Cells[RowNum, ColNum].
        Formula;
 Except
  Result := ' ';
 End;
End;
//Excel in versiyon bilgisini döndürür.

Kod: Tümünü seç

Function ExcelVersion(Excel: Variant): ShortString;
Var
 Version : ShortString;
Begin
 Result := '';
 Try
  Version := Excel.Version;
  Result := Version;
 Except
  Result := '';
 End;
End;
Öğrenmek ve öğretmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.

bgoktas
Kıdemli Üye
Mesajlar: 769
Kayıt: 27 Nis 2004 09:32
Konum: istanbul

Mesaj gönderen bgoktas » 28 Eki 2004 12:43

Teşekürler... :)

Kullanıcı avatarı
naile
Admin
Mesajlar: 1873
Kayıt: 11 Haz 2003 09:11

Mesaj gönderen naile » 28 Eki 2004 02:30

Güzel bir makaleymiş, teşekkürler

Kullanıcı avatarı
Asri
Kıdemli Üye
Mesajlar: 767
Kayıt: 16 Eyl 2003 08:54
Konum: istanbul

Mesaj gönderen Asri » 28 Eki 2004 04:43

birşeyleri paylaşıyor olmak güzel.

Olumlu eleştiriniz için ben teşekkür ederim.
Öğrenmek ve öğretmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.

Kullanıcı avatarı
mege
Admin
Mesajlar: 2360
Kayıt: 05 Şub 2004 04:32
Konum: Beşiktaş
İletişim:

Mesaj gönderen mege » 28 Eki 2004 05:05

evet çok güzel bir derleme yapmışsınız. :bravo:
hocam yakında AsriExcelExport komponentini bekleriz :wink: :wink:
.-.-.-.-.-.-.-. ^_^

Kullanıcı avatarı
Asri
Kıdemli Üye
Mesajlar: 767
Kayıt: 16 Eyl 2003 08:54
Konum: istanbul

Mesaj gönderen Asri » 29 Eki 2004 07:14

Sanırım bu mesajdan sonra component yazmayı öğrensem iyi olucak
:roll:
Öğrenmek ve öğretmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.

Kullanıcı avatarı
Asri
Kıdemli Üye
Mesajlar: 767
Kayıt: 16 Eyl 2003 08:54
Konum: istanbul

Mesaj gönderen Asri » 29 Eki 2004 11:28

Bir örnek component buldum. Burdaki özellikleri eklemeye başladım sonucu bildiririm.

iyi çalışmalar.
Öğrenmek ve öğretmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.

bimsamsy
Üye
Mesajlar: 25
Kayıt: 04 Mar 2005 04:42

excelde hücreye hitap etme

Mesaj gönderen bimsamsy » 11 Mar 2005 10:43

uses comobj,xlconst;

ekleme yaptım amam


[Fatal Error] Unit1.pas(7): File not found: 'xlconst.dcu' hatası veriyor

ne yapmam lazım

Kullanıcı avatarı
Asri
Kıdemli Üye
Mesajlar: 767
Kayıt: 16 Eyl 2003 08:54
Konum: istanbul

Mesaj gönderen Asri » 12 Mar 2005 10:19

Cevabı @admin yazmış. Cevap veremediğim için kusura bakmayın.
Diğer arkadaşlar için linki buraya yazıyorum.

viewtopic.php?t=7392&highlight=
Öğrenmek ve öğretmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.

Kullanıcı avatarı
mmnckr
Üye
Mesajlar: 83
Kayıt: 27 Nis 2005 07:04
Konum: izmir

Mesaj gönderen mmnckr » 15 Mar 2006 12:24

Harika bir döküman gerçekten çok saol.
mmnckr

Kullanıcı avatarı
pro_imaj
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1363
Kayıt: 18 Oca 2005 05:45
Konum: Dünyadan

Mesaj gönderen pro_imaj » 15 Mar 2006 09:34

Merhaba;
Tek kelimeyle çok güzel.

Teşekkürler.
Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir. [Nur Suresi 24]
_________________

Kullanıcı avatarı
Opt2000
Üye
Mesajlar: 216
Kayıt: 09 Tem 2003 09:04

Mesaj gönderen Opt2000 » 18 Mar 2006 04:18

Selam,

Aslında Excel'le ilgili en temel ipucu şu: Excel'de yapmak istediğiniz şeyi makro ile yapın. VB kodlarını Delphi'ye çevirin, Excel'in özelliklerini kullanan kodları da OleVariant olarak kullanın. Bunun en güzel örneğini hücre formatlamada görebilirsiniz. Dolayısıyla Internette örnek kod bulamadığınız özellikleri, biraz uğraşıp kendiniz de çıkarabilirsiniz. En azından ben öyle yapmıştım :)

Kolay gelsin,
Bahadır Alkaç

Coci06
Üye
Mesajlar: 3
Kayıt: 20 Nis 2006 09:37

Merhaba

Mesaj gönderen Coci06 » 20 Nis 2006 09:51

Eline Saglık Çok Yararlı Bir Paylaşım Olmuş...

caglarsoft
Üye
Mesajlar: 5
Kayıt: 14 Nis 2006 10:18
Konum: Bursa

Delphi ile Excell'e Uşalmak

Mesaj gönderen caglarsoft » 06 May 2007 11:17

Kardeş bunları okudum aama bende Borland Studio 2006 ar çalışmıyor

Kullanıcı avatarı
Ahmet ALTUNTAŞ
Üye
Mesajlar: 94
Kayıt: 10 Tem 2010 07:05
Konum: TEKİRDAĞ

Re: Delphi ile Excel deki yaklaşık 160 tane özelliği kullanm

Mesaj gönderen Ahmet ALTUNTAŞ » 11 Tem 2010 10:39

Merhaba
Foruma üye olmak için 3 aydır bekliyorum ve sonunda üye olabildim.:=)
İlk Yorumumu verdiğin degerli bilgiler için başlatmak istedim.
Çok teşekkür ederim.
Ahmet ALTUNTAŞ
MCP - MCTS
MCSA+S - MCSE+S

Başarı Bir Yolculuktur, Varış Noktası Değil...!

Cevapla