Delphi Json Okuma (üst ve alt kırılımlı)

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
Kullanıcı avatarı
ender_arslanturk
Kıdemli Üye
Mesajlar: 709
Kayıt: 18 Şub 2005 03:38
Konum: İstanbul

Delphi Json Okuma (üst ve alt kırılımlı)

Mesaj gönderen ender_arslanturk »

Selâmlar,

Kod: Tümünü seç

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.StrUtils, System.JSON, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, RzStatus, Vcl.ExtCtrls, RzPanel, Vcl.StdCtrls, Vcl.ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Calistir: TButton;
  JsonSonucu: TMemo;
  procedure CalistirClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.CalistirClick(Sender: TObject);
var
    I:Integer;
    JSonArabalar:TJsonArray;
    Araba, JsonFiyatlar:TJSonObject;
    ArabaFiyati:Double;
    ArabaMarkasi, ArabaModeli, ArabaYili, ArabaParaBirimi:String;

    Json:String;
begin
    Json:='';
    Json:=Json+'[';
    Json:=Json+'  {"Markalar":"Ferrari", "Modeller":"SF90 Stratade", "Yili":2020, "Fiyatlar":{"Fiyati":15000, "PS":"EUR"}},';
    Json:=Json+'  {"Markalar":"Ford", "Modeller":"viper", "Yili":2013, "Fiyatlar":{"Fiyati":24000, "PS":"EUR"}},';
    Json:=Json+'  {"Markalar":"Bmw", "Modeller":"Z4", "Yili":2008, "Fiyatlar":{"Fiyati":32000, "PS":"EUR"}},';
    Json:=Json+'  {"Markalar":"Mercedes", "Modeller":"SLK", "Yili":2001, "Fiyatlar":{"Fiyati":47000, "PS":"EUR"}},';
    Json:=Json+'  {"Markalar":"Visera", "Modeller":"2018", "Yili":2020, "Fiyatlar":{"Fiyati":61000, "PS":"TL"}},';
    Json:=Json+'  {"Markalar":"Sercedes", "Modeller":"MLK", "Yili":2005, "Fiyatlar":{"Fiyati":65000, "PS":"USD"}}';
    Json:=Json+']';

    JSonArabalar:=TJsonObject.ParseJsonValue(Json) as TJsonArray;

    If not Assigned(JSonArabalar) Then Exit;

    try
         JsonSonucu.Clear;

         For I:=0 to JSonArabalar.Count-1 Do
         begin
             try
             {Object}Araba := JSonArabalar.Get(I) as TJsonObject; //Object
                     ArabaMarkasi := Araba.Get('Markalar').JsonValue.Value;
                     ArabaModeli := Araba.Get('Modeller').JsonValue.Value;
                     ArabaYili  := Araba.Get('Yili').JsonValue.Value;

                 {Object}JsonFiyatlar := Araba.Get('Fiyatlar').JsonValue as TJsonObject;
                       ArabaFiyati   := (JsonFiyatlar.Get('Fiyati').JsonValue as TJsonNumber).AsDouble;
                       ArabaParaBirimi :=  JsonFiyatlar.Get('PS').JsonValue.Value;

                 JsonSonucu.Lines.Add('ArabaMarkasi : '+ArabaMarkasi);
                 JsonSonucu.Lines.Add('ArabaModeli : '+ArabaModeli);
                 JsonSonucu.Lines.Add('ArabaYili : '+ArabaYili);
                 JsonSonucu.Lines.Add('ArabaFiyati : '+ArabaFiyati.ToString+' '+ArabaParaBirimi);
                 JsonSonucu.Lines.Add('');
                 JsonSonucu.Lines.Add('');
             except
                 On E:Exception Do
                 JsonSonucu.Lines.Add('Hata : '+E.Message);
             end;

             Application.ProcessMessages;
         end;
    finally
         JSonArabalar.Free;
    end;
end;

end.
Acemiliğimden her ikisini bulamamıştım. Ya düz okuma vardı ya da hep alt alta okuma. Basit bir şeymiş. Başkaları uğraşmasın diye ekliyorum.

İyi günler.
Cevapla