SQL Server Database (Veritabanına) Image (Blob) alana (field'a) jpeg resim yükleme.

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
Kullanıcı avatarı
csunguray
Üye
Mesajlar: 849
Kayıt: 09 Ara 2006 05:08
Konum: Adana
İletişim:

SQL Server Database (Veritabanına) Image (Blob) alana (field'a) jpeg resim yükleme.

Mesaj gönderen csunguray » 19 Eki 2016 05:50

Aşağıdaki kodlar veritabanına resim yükleme ile ilgili ihtiyacınız olan hemen her şeyi sağlar.

1. Resim eğer BMB formatında ise resmi Jpeg formatına çevirme.
2. Resmi kaliteli bir şekilde büyütüp küçültme (yeniden boyutlandırma, stretch etme). Bu işlem için JCL (Jedi Code Library) kütüphanesindeki JclGraphics unit'i içerisindeki Stretch procedure'ü kullanılmaktadır.
3. TADOBlobStream yoluyla resmi sahaya yükleme.

Kod: Tümünü seç

uses
 Jpeg,
 JclGraphics;

procedure TForm1.GetJpegImageFromBlobField(var Image1: TImage;
 BlobField1: TBlobField);
var
 Stream1: TADOBlobStream;
 Jpeg1: TJpegImage;
begin
 // Resim Aç
 if not BlobField1.IsNull then
 begin
  try
   Stream1 := TADOBlobStream.Create(BlobField1, bmRead);
   Jpeg1 := TJpegImage.Create;
   Jpeg1.LoadFromStream(Stream1);
   Image1.Picture.Bitmap.Assign(Jpeg1);
  finally
   Jpeg1.Free;
   Stream1.Free;
  end;
 end else
 begin
  Image1.Picture.Graphic := nil;
 end;
end;

procedure TForm1.StoreJpegImageToBlobField(Image1: TImage;
 var BlobField1: TBlobField; StretchType: Byte; NewWidth,
 NewHeight: Word);
const
 // Image Stretch Tipleri
 stAyniKalsin = 0;
 stBuyukseKucult = 1;
 stKucukseBuyult = 2;
 stHerDurumdaStretch = 3;
var
 Stream1: TADOBlobStream;
 Jpeg1: TJpegImage;
 CompressedImage: TImage;
 Oran, OranW, OranH: Real;
begin
 // Resim Kaydet
 if Image1.Picture.Graphic <> nil then
 begin
  if (Image1.Picture.Graphic.Width > NewWidth) or (Image1.Picture.Graphic.Height > NewHeight) then
  begin
   // ShowMessage('Genişlik: '+IntToStr(Image1.Picture.Graphic.Width)+' Yükseklik: '+IntToStr(Image1.Picture.Graphic.Height));
   CompressedImage := TImage.Create(Self);
   if StretchType = stBuyukseKucult then
   begin
    if (Image1.Picture.Graphic.Width > NewWidth) or
     (Image1.Picture.Graphic.Height > NewHeight) then
    begin
     OranW := NewWidth / Image1.Picture.Graphic.Width;
     OranH := NewHeight / Image1.Picture.Graphic.Height;
     if OranW > OranH 
      then Oran := OranH
      else Oran := OranW;
     Stretch(Round(Image1.Picture.Graphic.Width * Oran),
      Round(Image1.Picture.Graphic.Height * Oran),
      rfBell, 1, Image1.Picture.Graphic, CompressedImage.Picture.Bitmap);
     Image1.Picture.Bitmap.Assign(CompressedImage.Picture.Bitmap);
    end;
   end else
   begin
    if StretchType = stKucukseBuyult then
    begin
     if (Image1.Picture.Graphic.Width < NewWidth) or
      (Image1.Picture.Graphic.Height < NewHeight) then
     begin
      OranW := NewWidth / Image1.Picture.Graphic.Width;
      OranH := NewHeight / Image1.Picture.Graphic.Height;
      if OranW > OranH
       then Oran := OranH
       else Oran := OranW;
      Stretch(Round(Image1.Picture.Graphic.Width * Oran),
       Round(Image1.Picture.Graphic.Height * Oran),
       rfBell, 1, Image1.Picture.Graphic, CompressedImage.Picture.Bitmap);
      Image1.Picture.Bitmap.Assign(CompressedImage.Picture.Bitmap);
     end;
    end else
    begin
     if StretchType = stHerDurumdaStretch then
     begin
      OranW := NewWidth / Image1.Picture.Graphic.Width;
      OranH := NewHeight / Image1.Picture.Graphic.Height;
      if OranW > OranH
       then Oran := OranH
       else Oran := OranW;
      Stretch(Round(Image1.Picture.Graphic.Width * Oran),
       Round(Image1.Picture.Graphic.Height * Oran),
       rfBell, 1, Image1.Picture.Graphic, CompressedImage.Picture.Bitmap);
      Image1.Picture.Bitmap.Assign(CompressedImage.Picture.Bitmap);
     end;
    end;
   end;
   CompressedImage.Free;
   // ShowMessage('Küçültüldü Genişlik: ' + IntToStr(Image1.Picture.Bitmap.Width) + ' Yükseklik: ' + IntToStr(Image1.Picture.Bitmap.Height));
  end;
 end;
 try
  Stream1 := TADOBlobStream.Create(BlobField1, bmWrite);
  Jpeg1 := TJpegImage.Create;
  if Image1.Picture.Graphic <> nil then
  begin
   if not Image1.Picture.Graphic.Empty then
   begin
    if Image1.Picture.Graphic is TJpegImage then
    begin
     Image1.Picture.Graphic.SaveToStream(Stream1);
     // ShowMessage('O bir jpeg. size=' + IntToStr(Stream1.Size));
    end else
    begin
     Jpeg1.Assign(Image1.Picture.Graphic);
     Jpeg1.Compress;
     Jpeg1.SaveToStream(Stream1);
     // ShowMessage('O bir jpeg değil. size=' + IntToStr(Stream1.Size));
    end;
   end;
  end;
 finally
  Jpeg1.Free;
  Stream1.Free;
 end;
end;
KULLANMA:

Database'e (Veritabanına) yazma.

Kod: Tümünü seç

var
 BlobField1: TBlobField;
begin
 BlobField1 := ADOQuery1.FieldByName('RESIM1') as TBlobField;
 Form1.StoreJpegImageToBlobField(TImage1, BlobField1, stBuyukseKucult, 500, 500);
end;
Database'den (Veritabanından) okuma.

Kod: Tümünü seç

 Form1.GetJpegImageFromBlobField(TImage1, ADOQuery1.FieldByName('RESIM1') as TBlobField);

Anahtar kelimeler:
Veritabanına resim ekleme
Jpg ve png resimleri veritabanına kaydetme
Delphiden sql veritabanına resim eklemek
Resim ekleme ve okuma
Dbimage jpg resim kaydetme
Delphi timage kullanarak veritabanına jpeg resim kaydetmek
Delphide bmp resim ekleme - pcnet
Veritabanından resim (image) import / export etmek
Delphi ile sql le resim ekleme access sql server oracle
C. Sunguray
csunguray at netbilisim.kom
Net Bilişim Hizmetleri

Sıradan her programcı bilgisayarın anlayabileceği kodlar yazabilir.
Sadece iyi programcılar insanların da anlayabileceği kodlar yazarlar.
Martin Fowler (http://martinfowler.com/)

Cevapla