Delphi string to base64 encoding (dönüşüm)

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
hakanharbeli
Üye
Mesajlar: 76
Kayıt: 01 Nis 2016 02:58

Delphi string to base64 encoding (dönüşüm)

Mesaj gönderen hakanharbeli » 04 Nis 2016 09:09

Programlama bölümünde ben sormuştum fakat cevaplayan olmayınca balık tutmaya gittim ve balığı tuttum şimdi size balık yedireyim. şimdi bir string'i base64'e nasıl çeviririz?

öncelikle bir byte dönüşümü yapmalıyız. uses kısmına IdCoderMIME ekliyoruz.

forma 1 edit 1 buton ve 1 memo ekliyoruz.

önce string ten byte a daha sonra byte tan base64'e sonucu da memo1.text e yazdıyoruz.

dönüşüm olayımız buttonclick'te

Kod: Tümünü seç

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, IdGlobal, IdCoderMIME;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Memo1: TMemo;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
byt:tbytes;

 strm: TBytesStream;
u: utf8string;
 a:integer;
begin
u:=edit1.Text;
 //byt:=tencoding.UTF8.GetBytes(u);
 byt:=Tencoding.UTF8.GetBytes(u);
 strm:= TBytesStream.Create(Byt);
 memo1.Text:=TIdEncoderMIME.EncodeStream(strm);

end;

end.

Cevapla