TListView Kontrolü Checkedmi Değilmi Algıla

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
RamazanG
Üye
Mesajlar: 73
Kayıt: 16 Tem 2010 02:38

TListView Kontrolü Checkedmi Değilmi Algıla

Mesaj gönderen RamazanG » 05 Eki 2010 09:29

Makale: Zarko Gajic.
Çeviri: Ramazan Gülbahar.


Resim

ViewStyle := Report;
CheckBoxes := True;

ViewStyle özelliği vsReport ve CheckBoxes true ayarlı iken, ListView içinde bir check box ListView nesnesinin yanında oluşur.
ListView içinden "checked" durumunu algılamak için Boolean Checked özelliği kullanılır.

OnItemChecked Olayı Eksikmi?

Malesef TListView "Checked" durumundaki değişikliği algılamaz.
Eğer TListView kontrolünün checked olayına tepki vermesini istiyorsan kontrole mesaj göndermelisin.
ListView's WindowProc procedure’sinin varsayılan davranışını değiştirerek, “checked” durumuna tepki verdirebilirsin.
WindowProc özel bir procedure dir, bütün Tcontrol’lere mesaj gönderebilir.

ListView “checked” ya da “un-checked” nasıl algılıyacağız:

1. Form’a bir TListView ekle ve birkaçtane nesne(item) gir.
2. ViewStyle – vsReport ayarla,
3. CheckBoxlara True değeri ver,
4. In the form's OnCreate event hijack the ListView1's WindowProc.
5. Eğer mesaj süreci CN_Notify içinde ve bildirme mesajı "LVN_ITEMCHANGED" ise,
6. NMLISTVIEW rkayıt sekmesinde verileri oku.
7. Eğer bir durum değişmesi olursa (LVIF_STATE) ve eğer bir nesne (LVIS_STATEIMAGEMASK) değişirse değişen nesneyi algıla, Checked özelliğini oku.

Kod: Tümünü seç

uses CommCtrl;
 
 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject) ;
 begin
  OriginalListViewWindowProc := ListView1.WindowProc;
  ListView1.WindowProc := ListViewWindowProcEx;
 end;
 
 procedure TForm1.ListViewWindowProcEx(var Message: TMessage) ;
 var
  listItem : TListItem;
 begin
  if Message.Msg = CN_NOTIFY then
  begin
   if PNMHdr(Message.LParam)^.Code = LVN_ITEMCHANGED then
   begin
    with PNMListView(Message.LParam)^ do
    begin
     if (uChanged and LVIF_STATE) <> 0 then
     begin
      if ((uNewState and LVIS_STATEIMAGEMASK) shr 12) <> ((uOldState and LVIS_STATEIMAGEMASK) shr 12) then
      begin
       listItem := listView1.Items[iItem];
       memo1.Lines.Add(Format('%s checked:%s', [listItem.Caption, BoolToStr(listItem.Checked, True)])) ;
      end;
     end;
    end;
   end;
  end;
  {Orjinal ListView mesaj handle’ı}
  OriginalListViewWindowProc(Message) ;
 end;
 
 procedure TForm1.GetCheckedButtonClick(Sender: TObject) ;
 var
  li : TListItem;
 begin
  memo1.Lines.Clear;
  memo1.Lines.Add('Checked Items:') ;
  for li in listView1.Items do
  begin
   if li.Checked then
   begin
    memo1.Lines.Add(Format('%s %s %s', [li.Caption, li.SubItems[0], li.SubItems[1]])) ;
   end;
  end;
 end;
 

Cevapla