Indy Klasör İçindeki Dosyaları FTP ye Upload Etmek

Yazdığınız makaleleri ve üyelerimizin işine yarayacağını düşündüğünüz kodlarınızı gönderebilirsiniz. Bu foruma soru sormayın!
Cevapla
RamazanG
Üye
Mesajlar: 73
Kayıt: 16 Tem 2010 03:38

Indy Klasör İçindeki Dosyaları FTP ye Upload Etmek

Mesaj gönderen RamazanG »

Klasör içindeki dosyaları bir ftp server’a göndermek için öncelikle klasör içindeki bütün dosyaları algılamalısın. İlk önce dosyaları type bölümünde tanıtmalısın, Bu string dizisi klasör içindeki dosyaların adlarını tutacak.

Kod: Tümünü seç

type FilesArray=array[1..1000] of string;
Klasör içindeki dosyaların hepsini algılamak için FindFirst ve FindNext uygulamalarını kullanmalısın. Bu uygulamalar “uses SysUtils” içindedir. Dosya özelliklerini algılamak için TsearchRec kullanmalısın. TSearchRec record aşşağıdaki özelliklere sahiptir:

Kod: Tümünü seç

type 
  TSearchRec = record
   Time    : Integer;
   Size    : Integer;
   Attr    : Integer;
   Name    : TFileName;
   ExcludeAttr : Integer;  
   FindHandle : THandle;
   FindData  : TWin32FindData;
 end;
En çok ihtiyaç duyulan özellikler:
Time – En son değiştirilme tarihi
Size – Dosyanın boyutu
Attr – Dosya özellikleri
Name – Dosyanın adı

Klasördeki bütün dosyaları algılama uygulaması:

Kod: Tümünü seç

function GetFiles(dirpath:string; var nrfiles:integer):FilesArray;
var 
searchResult : TSearchRec;
allfiles: FilesArray;
 begin
 nrfiles:=0;
 if FindFirst(dirpath+'*.*', faAnyFile, searchResult) = 0 then
 begin
  repeat
    if (searchresult.name<>'.') and (searchresult.name<>'..') then
    begin
     inc(nrfiles);
     allfiles[nrfiles]:=searchresult.name;
    end;
  until FindNext(searchResult) <> 0;
  FindClose(searchResult);//free the memory
  GetFiles:=allfiles;
  end;
end;
FTP server’a dosya upload işlemi için Indy komponentinde bulunan IdFtp bileşenini kullanacağız, upload işlemi için IdFtp’nin Put özelliğini kullanacağız. Eğer bir hata oluşursa hata mesajı alacağız:

Kod: Tümünü seç

procedure UploadFiles(host: string; username: string; password: string);
var 
files:FilesArray;
j,nrfiles:integer;
idftp1:TIdFtp;
begin
{ ftp server’a bağlan}
 
 idftp1.Host:=host;
 idftp1.Username:=username;
 idftp1.Password:=password;
 idftp1.Connect;
//go in which directory you need with ChangeDir command
 idftp1.ChangeDir('www');
{Yoldaki bütün dosyaları algıla}
files:=Getfiles(ExtractFilePath(application.exename)+'mydir\',nrfiles);
{ ftp server’a klasördeki bütün dosyaları yolla}
 for j:=1 to nrfiles do
 begin                               
 idftp1.put(ExtractFilePath(application.exename) + 'mydir\' + files[j], files[j]);                
 except
 On E:Exception do
 begin
 end;
 end;
 end;
 {ftp server’dan bağlantıyı kes}
 idftp1.Quit;
end;

Bay_Y
Üye
Mesajlar: 115
Kayıt: 10 Mar 2014 11:12
Konum: İstanbul

Re: Indy Klasör İçindeki Dosyaları FTP ye Upload Etmek

Mesaj gönderen Bay_Y »

Teşekkürler , oldukça güzel bir bilgilendirme olmuş.

Cevapla