TListView içinde Combobox nasıl kullanırım

Forumla ilgili sorularınızı buraya sorabilirsiniz.
Cevapla
carsoft
Üye
Mesajlar: 138
Kayıt: 01 Ağu 2014 12:27

TListView içinde Combobox nasıl kullanırım

Mesaj gönderen carsoft »

Herkesin geçmiş bayramını gönülden kutlarım arkdaşlar.

Ben TListView içinde Combobox nasıl eklerim bu konuda yardımcı olusanız sevinirim örnekli olursa süper olur.

örnek
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile ... ewImg1.gif
Senat0r
Üye
Mesajlar: 80
Kayıt: 13 Tem 2014 09:30
Konum: Antalya

Re: TListView içinde Combobox nasıl kullanırım

Mesaj gönderen Senat0r »

Kod: Tümünü seç

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
 Dialogs, stdctrls, ComCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  ListView1: TListView;
  ComboBox1: TComboBox;
  Memo1: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  FOldListviewWindowProc: TWndMethod;
  FListviewHeaderHeight: Integer;
  Procedure ListviewWindowproc(var Message: TMessage);
  procedure AttachCombobox;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation
uses commctrl;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i: integer;
 r: TRect;
 ListviewHeader: HWND;
begin
 for i:= 1 to 10 do
  with listview1.Items.add do begin
   caption := format('Item %d',[i]);
   subitems.add( format('SubItem %d.1',[i]) );
   subitems.add( format('SubItem %d.2',[i]) );
  end;
 ListviewHeader := GetWindow( listview1.Handle, GW_CHILD );
 GetWIndowrect( ListviewHeader, r );
 FListviewHeaderHeight := r.Bottom - r.top;

 FOldListviewWindowProc:= listview1.WindowProc;
 listview1.WindowProc := ListviewWindowproc;
 AttachCombobox;
end;

procedure TForm1.AttachCombobox;
var
 r: TRect;
 wnd: HWND;
begin
 fillchar( r, sizeof(r), 0 );
 ListView_GetSubItemRect( listview1.Handle, 4, 1, LVIR_BOUNDS, @r );
 combobox1.Parent := listview1;
 combobox1.BoundsRect := r;
 combobox1.Visible := r.Top >= FListviewHeaderHeight;
end;

procedure TForm1.ListviewWindowproc(var Message: TMessage);
begin
 FOldListviewWindowProc( Message );
 Case Message.Msg Of
  WM_VSCROLL, WM_HSCROLL:
   If Message.WParamLo <> SB_ENDSCROLL Then
    AttachCombobox;
 End;
end;

end.
Bu şekilde bir kod buldum ama işinize yararmı bilmiyorum.
gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez...

Kod: Tümünü seç

Delete from hayat where cins="çıkarcılar"
Kullanıcı avatarı
mrmarman
Üye
Mesajlar: 4733
Kayıt: 09 Ara 2003 08:13
Konum: Ankara
İletişim:

Re: TListView içinde Combobox nasıl kullanırım

Mesaj gönderen mrmarman »

Merhaba.. iyi bayramlar.

(1) Eğer ListView'inin içeriği sağa sola scrollbar oluşmayan türden bir bütünlük içindeyse yine bu forumda bu linkte örnekli olarak verdim.

(2) Yukarıdaki @Senat0r'ün verdiği kodu kendi kod süzgecimden geçirip aşağıdaki şekilde yeniden düzenledim. Çünkü satır (ITEM) değiştiğinde combobox'un yeriyle ilgili bir değişiklik yer neresi göremedim. Denediğimde de sonuç alamadım.

Kod: Tümünü seç

USES commctrl;

Var
 FOldListviewWindowProc: TWndMethod;
 FListviewHeaderHeight: Integer;

procedure AttachCombobox(ComboBox:TComboBox; ListView:TListView; iItem, iSubItem: Integer);
var
 r : TRect;
begin
 fillchar( r, sizeof(r), 0 );
 ListView_GetSubItemRect( listview.Handle, iItem, iSubItem, LVIR_BOUNDS, @r );
 combobox.Parent   := listview;
 combobox.BoundsRect := r;
 combobox.Visible  := r.Top >= FListviewHeaderHeight;
end;

procedure TForm1.ListView1Change(Sender: TObject; Item: TListItem;
 Change: TItemChange);
begin
 AttachCombobox( ComboBox1, ListView1, Item.Index, 1 );
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i : integer;
 r : TRect;
 ListviewHeader: HWND;
begin
 for i := 1 to 10 do ComboBox1.Items.Add( Format( 'Seçenek-%d', [i]) );

 ListView1.ViewStyle := vsReport;
 for i := 1 to 4 do
  With ListView1.Columns.Add do
  begin
   Caption := Format( 'Sütun-%d', [i]);
   Width  := 100;
  end;

 for i:= 1 to 10 do
  with listview1.Items.add do begin
   caption := format('Item %d',[i]);
   subitems.add( format('SubItem %d.1',[i]) );
   subitems.add( format('SubItem %d.2',[i]) );
  end;
 ListviewHeader     := GetWindow( listview1.Handle, GW_CHILD );
 GetWIndowrect( ListviewHeader, r );
 FListviewHeaderHeight := r.Bottom - r.top;

 FOldListviewWindowProc := listview1.WindowProc;
 AttachCombobox( ComboBox1, ListView1, 1, 1 );
end;
Resim Resim
carsoft
Üye
Mesajlar: 138
Kayıt: 01 Ağu 2014 12:27

Re: TListView içinde Combobox nasıl kullanırım

Mesaj gönderen carsoft »

çok teşekkür ederim mrmarman :)
Cevapla