71 uygun sonuç bulundu

gönderen ismailkocacan
10 Eyl 2012 04:38
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TDataset ToJSONData
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 1372

Re: TDataset ToJSONData

yanlış hatırlamıyorsam xe ve üstü olabilir.
gönderen ismailkocacan
10 Eyl 2012 03:34
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TDataset ToJSONData
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 1372

TDataset ToJSONData

{ İsmail Kocacan } unit uJsonHelper; interface uses Data.DB, System.SysUtils, Data.DBXJSON, Data.DBXJSONCommon, Data.DBXJSONReflect; type TDatasetJSONHelper = class helper for TDataset public function ToJSONData: TJSONArray; end; implementation { TDatasetJSONHelper } function TDatasetJSONHelper.ToJ...
gönderen ismailkocacan
01 Eyl 2012 05:48
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Dependency Injection Giriş
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1121

Dependency Injection Giriş

{ Inversion of Control Dependency injection at Delphi for Loose Coupling İsmail KOCACAN 2012 } unit uMain; interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs; type IDocument = interface // GUID oluştur...
gönderen ismailkocacan
31 Ağu 2012 04:58
Forum: Programlama
Başlık: cxgrid checkbox seçili mi
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 1983

Re: cxgrid checkbox seçili mi

Merhaba ; Aşağıdaki yöntemle ben tüm checkleri işaretlettiriyordum. procedure TfrmMain.btnSelectAllClick(Sender: TObject); var I: Integer; begin cxGrid1DBBandedTableView1.DataController.BeginUpdate; for I := 0 to cxGrid1DBBandedTableView1.DataController.RecordCount - 1 do cxGrid1DBBandedTableView1.D...
gönderen ismailkocacan
27 Ağu 2012 04:44
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: XE3 Helpers
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 843

XE3 Helpers

XE3 ile gelen yeniliklerden biride daha önce record'lara ve class'lara yazdığımız uzanım fonksiyonlarını artık temel veritiplerine de yazabiliyoruz.Bu güzel bir durum.Bak şimdi oldu :D Örnek : unit Unit1; interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classe...
gönderen ismailkocacan
25 Ağu 2012 04:57
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TObjectList'in OnNotify Eventini Kullanalım
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 2671

TObjectList'in OnNotify Eventini Kullanalım

Elimizde TTask isminde bir Class'ımız ve bu class'a ait Start; isminde bir procedure'miz var. yine TTask class'ının nesne referanslarının listesini tuttuğumuz TObjectList classından türeme bir TTaskList sınıfımız(Torbamız(!),Collection'ımız) var. Ve şunu yapmak istiyoruz.Her taskı torbaya attığımda(...
gönderen ismailkocacan
23 Ağu 2012 02:51
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Derleme Sonrası dcu dosyalarının silinmesi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1021

Derleme Sonrası dcu dosyalarının silinmesi

Delphi IDE ->Project->Options->Build Events->Post Build->Commands kısmına aşağıdaki komutu yapıştırın.
DEL Debug\Win32\*.dcu*

Bu sayede derleme sonrası oluşan *.dcu dosyaları otomatik silinip,ortalık ferahlıyacaktır :D
İyi Çalışmalar
gönderen ismailkocacan
17 Ağu 2012 10:21
Forum: Programlama
Başlık: NVİ Webservis Adresleri
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 1326

Re: NVİ Webservis Adresleri

Doğrulama ile ilgili örnek...
Kolay Gelsin.
gönderen ismailkocacan
17 Ağu 2012 01:33
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Rtti Ortak Method Çağırma(Poliformizm İçerir)
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 2104

Re: Rtti Ortak Method Çağırma(Poliformizm İçerir)

Açıkcası ilk yapmaya çalıştığım, bahsettiğiniz gibi obj.invoke('guncelle') şeklinde çağırmaktadı.Fakat beceremedim. :D Yeni hali : procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var r: TRttiContext; rtype: TRttiType; riType: TRttiInstanceType; obj: TValue; begin r := TRttiContext.Create; for rtype ...
gönderen ismailkocacan
14 Ağu 2012 01:56
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TPredicate(T) Kullanımı
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 794

TPredicate(T) Kullanımı

{ İsmail Kocacan TPredicate Kullanımı } unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TStringListHelper = class helper for TStringList function Where(Condition: TPredicate<Integer>): TStringList; end; TForm1 = class(TFo...
gönderen ismailkocacan
14 Ağu 2012 09:17
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TProc Kullanımı
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2476

TProc Kullanımı

{İsmail Kocacan} unit uTasks; interface uses SysUtils, ExtCtrls, Forms; type TTask = class private FProc: TProc; FTimer: TTimer; procedure OnTimer(Sender: TObject); public procedure Run(AProc: TProc); procedure Start; procedure Stop; constructor Create; destructor Destroy; end; implementation { TTa...
gönderen ismailkocacan
06 Ağu 2012 02:11
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Rtti Ortak Method Çağırma(Poliformizm İçerir)
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 2104

Rtti Ortak Method Çağırma(Poliformizm İçerir)

{ By İsmail Kocacan } unit uReflection; interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, System.Rtti, System.TypInfo; type TForm1 = class(TForm) Button1: TButton; lBox: TListBox; proce...