72 uygun sonuç bulundu

gönderen RamazanG
11 Eyl 2010 10:14
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Encryption/Decryption
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1007

Encryption/Decryption

Makale: Internetten Bulmuştum Kimin Hatırlamıyorum. Çeviri: Ramazan Gülbahar. 1) Karakter sıralarını değiştirerek basit bir encryption işlemi Herhangi bir ASCII karakterinin sırasını gösteren tamsayı sırası ile bu değeri 4 arttırarak değeri dönüştürebiliriz, ve CHR uygulamasını kullanarak geri dönen...
gönderen RamazanG
11 Eyl 2010 10:06
Forum: Programlama
Başlık: Bileşen oluşturulmuşmu?
Cevaplar: 6
Görüntüleme: 1173

Re: Bileşen oluşturulmuşmu?

Olmayan bir Image için FreeAndNil(obje); yaparsanız "Invalid Pointer" hatası alma ihtimaliniz var
gönderen RamazanG
11 Eyl 2010 06:09
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TBitBtn Üzerinde TımageList Yardımıyla İkon Gösterilmesi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 973

TBitBtn Üzerinde TımageList Yardımıyla İkon Gösterilmesi

Makale: Zarko Gajic. Çeviri: Ramazan Gülbahar. The TBitBtn üzerinde bir bitmap resmi gösterebilir. Glyph özelliğinde belirtilen bitmap tuş üzerinde görünür. Dizayn zamanında Glyph özelliği sadece BMP resimlerini kabuleder. Eğer TbitBtn üzerinde ICO uzantılı resim göstermek istiyorsan, aşşağıdaki adı...
gönderen RamazanG
11 Eyl 2010 05:56
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TSpeedButton Herhangi Bir Formatta Grafik Göstermek
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 913

TSpeedButton Herhangi Bir Formatta Grafik Göstermek

Makale: Zarko Gajic. Çeviri: Ramazan Gülbahar. TBitBtn ve TSpeedButton sadece BMP resimlerini kabul ederler, Eğer başka formatlarda resim göstermek istersen ICO ya da JPG, (Image Komponent içinde) Sanki bir Glyph gibi göstermek için dönüştürme yapmalısın kod aşşağıda: var bmp: TBitmap; begin bmp:=TB...
gönderen RamazanG
11 Eyl 2010 05:48
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Sender Değişkeni Ne Anlama Geliyor
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 2513

Sender Değişkeni Ne Anlama Geliyor

Makale: Zarko Gajic. Çeviri: Ramazan Gülbahar. Olay Bağlantısı ve Sender Button1 in OnClick olayına bakalım: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) ; begin ... end; Button1Click metedu TObject sınıfına Sender parametresiyle işaret etmektedir. TObject sınıfı Delphide her olayın başlangıç sını...
gönderen RamazanG
09 Eyl 2010 04:43
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TSpeedButton Başlığı Resmi Düzgün Hizalamak
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 879

TSpeedButton Başlığı Resmi Düzgün Hizalamak

Makale:Zarko Gajic. Çeviri: Ramazan Gülbahar http://img64.imageshack.us/img64/2170/speedbuttonleft.png Delphi bize üç standart tuş seçeneği sunar : TButton, TBitButton ve TSpeedButton. TButton standart bir windows basma (tuş) kontrolüdür. TBitBtn (bitmap button) Bir bitmap ekleyebiliriz. TSpeedButto...
gönderen RamazanG
09 Eyl 2010 04:04
Forum: Delphi VCL
Başlık: Frame Kullanımı
Cevaplar: 11
Görüntüleme: 5761

Re: Frame Kullanımı

Frame kullanımı zarko Gajic anlatmış bende çevirmiştim

viewtopic.php?f=19&t=27824&p=154859#p154859
gönderen RamazanG
09 Eyl 2010 01:42
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Aşşağı Açılan Tuşlar Yapmak
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1945

Aşşağı Açılan Tuşlar Yapmak

Makale: Zarko Gajic Çeviri: Ramazan Gülbahar http://img444.imageshack.us/img444/3548/dropdownbutton.gif Aşşağı açılan tuşlar yapmanın en kolay yolu iki tuş kullanmaktır, Soldaki tuş normal bir tuş gibi davranacak, sağdaki tuş ta aşşağı doğru açılan bir popup menü olacak. Sağda açılan menüden bir tuş...
gönderen RamazanG
09 Eyl 2010 12:59
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Çift Satırlı Tuş
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 648

Çift Satırlı Tuş

Makale: Zarko Gajic Çeviri: Ramazan Gülbahar Aşşağıdaki kodu kullanarak bütün Tbutton ların caption özelliğini çift satırlı hale getirebilirsiniz. procedure SetMultiLineButton(AParent: TWinControl) ; var j : integer; ah : THandle; begin for j := 0 to AParent.ControlCount - 1 do if (AParent.Controls[...
gönderen RamazanG
08 Eyl 2010 09:35
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: “&” Karakterini Nasıl Gösterebiliriz
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 705

“&” Karakterini Nasıl Gösterebiliriz

“&” Karakterini programın ara yüzünü hazırlarken hepimiz kullanmışızdır, bu karakteri metin içine eklendiği zaman “_” karakteri olarak görünür, ve odaklanmayı sağlar, Problem şu ki; eğer “&” karakterinin görünmesini istersek ne yapacağız ? cevap çok basit; karakteri iki kez kullanırsak “&” karakteri...
gönderen RamazanG
08 Eyl 2010 03:50
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Joistik Programlama
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 697

Joistik Programlama

Bir arkadaşın isteği üzerine: Tomasın Delphi kitabından çeviri yaptım, Joistik programlama anlatılmaktadır.
Kitabın tamamını çevirince burada yayınlıyacağum, çeviride 350. sayfadayım tahmini 3-4 ay daha sürer.
gönderen RamazanG
08 Eyl 2010 03:35
Forum: Programlama
Başlık: joystic den donen degerler
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 492

Re: joystic den donen degerler

Joistik kullanımıyla ilgili Delphi of Thomas ın kitabından çeviri yapmıştım dosya ektedir docx formatında
Bu makaleyle ayrıntılı bir şekilde Joistik kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsin.
gönderen RamazanG
07 Eyl 2010 08:42
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TEditBox a Girilebilenleri Sınırlandırmak
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 695

TEditBox a Girilebilenleri Sınırlandırmak

Bu uygulamada sadece bir e posta adresinde olabilecek karakterlere izin veriliyor. procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject;   var Key: Char); const   AllowedChars: string = 'abcdefghijklmnopq' +     'rstuvwxyz01234567_.@'; var   i: Integer;   Ok: Boolean; begin   i  := 0;   Ok := False;   { E...
gönderen RamazanG
07 Eyl 2010 08:35
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: TListView Nesnelerini Guruplanmış Şekilde Göstermek
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 610

TListView Nesnelerini Guruplanmış Şekilde Göstermek

{ commctrl.h den tanımlamalar, XPManifest gereklidir} type   TLVGROUP = record     cbSize: UINT;     mask: UINT;     pszHeader: LPWSTR;     cchHeader: Integer;     pszFooter: LPWSTR;     cchFooter: Integer;     iGroupIdL: Integer;     stateMask: UINT;     state: UINT;     uAlign: UINT;   end;   tagL...
gönderen RamazanG
07 Eyl 2010 08:28
Forum: Makale ve İpucu
Başlık: Formatıyla Beraber Metni Bir TRichedit ten Diğerine Kopyalam
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 624

Formatıyla Beraber Metni Bir TRichedit ten Diğerine Kopyalam

uses   RichEdit; type   TEditStreamCallBack = function(dwCookie: Longint; pbBuff: PByte;     cb: Longint; var pcb: Longint): DWORD;   stdcall;   TEditStream = record     dwCookie: Longint;     dwError: Longint;     pfnCallback: TEditStreamCallBack;   end; const   EditStreamCookieDoOut = 0;   EditSt...